Astrofriend's homepage

www.astrofriend.eu
Share: Twitter Reddit Facebook Gmail Gmail Email
Search Astrofriend's homepage:

Valid CSS!

All pages shall now have been validated

Info Cookies (Kakor) / GDPR

Navigation

Advertisement /
Annons:

Twitter @AstrofriendLars

Follow Astrofriend

Travel News

Advertisement /
Annons:

Advertisement / Annons:

Min far Everts äventyr på världshaven
Åren 1937 till 1945


Den här historien byggs upp stegvis allt eftersom gamla minnen kommer fram från det min far berättade och hjälp jag får. På senare tid har också mycket information blivit tillgängliga i arkiven via internet. Kom tillbaka senare igen och se vad nytt som tillkommit!

Innehåll:

 1. Översikt av haven Evert seglade över och fartygen
 2. S/S B. O. Börjesson, 1937 - 1938
 3. M/S Violett, 1938
 4. Sjömanshuset Kungälv och Kungshamn, 1938
 5. M/S Canton, 1938 - 1939
 6. M/S Axel Johnson III, 1939
 7. S/S B. O. Börjesson går på en mina, 1939
 8. Kolet kommer tillbaka, krig
 9. S/S Masilia, 1939 - 1940
 10. Militärtjänstgöring i Karlskrona, 1940
 11. M/S Canton torpederad, 1940
 12. Jagaren H.M. Nordenskjöld, 1940 - 1941
 13. Isbrytaren S/S Göta Lejon, 1941
 14. Permission Göteborg, 1941
 15. Väntar på fartyg i Göteborg, 1941
 16. S/S Baltia, 1941
 17. S/S Bele, 1941
 18. S/S Torsa, 1941 - 1942
 19. S/S Hermod, 1942
 20. S/S Rota, 1942 - 1943
 21. Everts vän Skepparen, 1942 -
 22. S/S Hermod torpederas, 1943
 23. S/S Maria Gorthon, 1943
 24. Hjälpkanonbåten, H.M. Hjkt 43 Odin, 1944
 25. Fred i Europa 9:e maj 1945
 26. S/S Caring, 1945
 27. Andra sjöfarare i familjen
 28. Länkar till information

Om du vill dela med dig denna berättelse, dela då alltid första sidan. De andra sidorna kan få nya namn allteftersom berättelsen utvidgas och därmed fungerar inte en gammal länk längre.

Text på Svenska språket

21, Everts vän Skepparen:

Evert får en ny kamrat, Skepparen:

Som ni kanske läste om föregående fartyg som Evert tjänstgjorde på, S/S Rota år 1942, så steg en ny matros på, Gunnar. Evert och Gunnar kom att bli vänner för resten av livet. Gunnar utbildade sig senare till befäl och var därefter styrman och kapten på flera fartyg. Därav vi kallade honom för Skepparen i vår familj.

Min pappa Evert gick bort år 1995 och några år efter började jag försöka få i ordning på alla kort han lämnade efter sig. Men nu hade jag ju ingen att fråga om hans år till sjöss, tänkte då att kanske hans kamrat Skepparen var i livet. Efterforskningar började, fick tag i hans telefonnummer efter några år, sökningar på datorer var ju inte så avancerat då och med knapphändiga uppgifter tog det tid. Tragiskt nog hade Gunnar avlidit när jag äntligen fått rätt kontaktuppgifter. Jag hade dock ett kort på hans familj och där fanns två söner. Återigen tog jag upp sökandet, men nu på Gunnars söner. Inget resultat och åren går. Det tar hela 17 år till innan jag lyckas spåra den ena av hans söner. Vi får kontakt ! Han heter Hasse och har berättat mycket som ni får läsa här tillsammans med mina egna minnen.


Fartygen Skepparen tjänstgjorde på:

Skepparen som är yrkesverksam i hela sitt liv inom sjöfarten hinner tjänstgöra på många fartyg, för en del fartyg har jag funnit fotografier och har någon liten historia att berätta från mig eller Hasse.

Inskriven i Karlskrona Sjömanshus
1935-02-18.

Ångfartyget S/S Valkyrian, som köksbiträde:
Reg: 3389
Byggt: 1881, South Shields
Net: 887 ton.
Befälhavare: Gustaf Alfred Johansson.

1935-07-11 till 1935-09-10.
Göteborg- Ystad.
Tjänstgöringstid 2 mån:

Ångfartyget Valkyrian, som ljungman:
1935-09-10 till 1935-11-02.
Ystad - Landskrona.
Tjänstgöringstid 7 veckor:

S/S Valkyrian, Rederi AB Valkyrian.
Fotograf: Okänd
Ägare:
1899-99/: C.G. Wickberg
1899-1930/: Rederi AB Valkyrian
Båda med hemort: Sundsvall
1930-32, 1932-34: Motala Rederi AB. Hemort: Sundsvall/Stockholm.
1934-39/: K.A. And...
Kredit: Fo213803 Digitaltmuseum

Okänt fartyg, tjänstgöringstid 14 mån 19 dagar:
Sjömanshus: Karlskrona
1935-1936.

Okänt fartyg, tjänstgöringstid 7 mån 8 dagar:
Sjömanshus: Karlskrona
1937-1938.

Okänt fartyg, som lättmatros:
Sjömanshus: Karlskrona
Svensk Utrikes Handelssjöfart
19390311-0415.


S/S Framnäs, som matros:
19390418-0621, Göteborg-Göteborg.

Rederi: Ångfartygs AB Ferm
Hemort: Göteborg/Kristinehamn

Fartygets hemmahamn i Kristinehamn ligger i sjön Vänern. Många påmönstrade här tillhörde Karlstads Sjömanshus, omkring år 1939 fördes det över till Göteborgs Sjömanshus som så många andra mindre Sjömanshus.

Sjömansrulla S/S Framnäs 1939

Utdrag ur sjömansrullan för S/S Framnäs år 1939, stämplarna som visar att hon angjorde Danzig med Gunnar ombord.

Samtidigt som Gunnar Karlsson mönstrar på den 18:e april 1939 gör dessa personer det också: Olsson 1892, Sigurd Digner 1899, Garbiel Djurklou 1910, Oskar Johansson 1885, Nils Gustafsson 1886, Sven Svensson 1909, S Lindberg 1919, J Edlund 1922, H Karlsson 1919, K Larsson 1911, O Åsbrink 1879, O Oenfiesson 1887, K Nilsson 1915, A Persson 1903. Jag har säkerligen feltolkad en del av namnen, ganska svårläst.

Mer att läsa om S/S Framnäs:

Min uppgift att fartyget gick på en mina verkar fel. Nu tyder information att hon blev kapat av ett tyskt örlogsfartyg den 9:e april 1940, det skall ha skett utanför Norge. Besättningen släpptes 16:e maj. Fartyget fortsatte med tysk besättning. Senare namn på fartyget var: Kolmar (Tyskland), Calla (Sverige) och Ergina Ventouri (Grekland) och det gick under år 1964.
Källa: Sänkta Fartyg.

I ett brev (år 1995) från Gunnar till Evert skriver han:
"Jag tänker ganska ofta tillbaka på den tid du och jag har haft tillsammans både till sjöss och i land. Jag tror vi seglade samman i först "Framnäs" och sedan i Rota."

Jag har tittat i sjömansrullorna från 1937 till 1940 tillhörande Karlstads Sjömanshus men hittar inte Gunnar mer än på tjänstgöringen 1939, april till juni. Evert finns inte med någon gång alls.

Hamnar som S/S Framnäs angör enligt sjömansrullan 1939 under Gunnars tjänstgöring är bland annat: Göteborg, London, Methil, Danzig (GDansk). 5 månader efter Gunnar lämnat Danzig attackerar Tyskland Polen och det är starten på Andra Världskriget. Den 29:e april 1940 befinner sig S/S Framnäs i Stavanger, är det efter den blivit kapat av ett tyskt örlogsskepp ?

S/S Rota har jag sjömansrullan till och där finns både Evert och Gunnar med på, det är åren 1942 till 1943. Framnäs har jag dock inga dokument från år 1939, dessutom var Evert ute på Stilla Havet denna period. Däremot finns tidsluckor år 1938 där det kan vara tid för något fartyg som jag missat. Inget inskrivet i sjötjänstkortet dock. 1939 och tidigare är registren över sjömän annorlunda ordnat. Det är heller inte riktigt säkert Framnäs tillhörde Göteborgs sjömanshus. Läser man i länken ovan om Broströmsrederiet så verkar det nästan som om Framnäs tillhört ett norskt rederi ett tag. Stämmer ju bra med att det blev kapat utanför Norges kust.


M/S Atlantides, som matros:
19410825-0710, Göteborg-Göteborg.

19411017-1114, Göteborg-Malmö.

M/S Atlantis
Fotograf: Pöppel, Walter
Ägare:/1941-45/: Rederi AB Atlantides. Hemort: Göteborg.
Fartyg: ATLANTIDES
Bredd över allt 20,68 meter
Längd över allt 150,74 meter
Reg. Nr.: 8362
Rederi: Rederi AB Atlantidis
Byggår: 1939
Varv: Sir James Laing & Sons, Ltd., Sunderland
Övrigt: År 1960 blev Jaguar,(fd Atlantidis), ägare:Bulls Tankrederi A/S, upphuggen i Blyth.
Kredit: Fo208835 Digitaltmuseum

Rederi: Rederi AB Atlantides
Hemort: Göteborg

Mer att läsa om M/S Atlantides:

Intressant bild, det är från Stockholms hamn. Bakom fartyget verkar segelfartyget HMS af Chapman ligga, inte på nuvarande plats mittemot slottet utan vid Biskopsudden. Man ser Skansen i bakgrunden med det höga tornet.

Mer att läsa om HMS af Chapman på Wikipedia:


S/S Nordia, som matros:
19420103-0420, Göteborg-Göteborg.

S/S Nordia
Fotograf: okänd fotograf
Ägare:/1941-50/: Billners Rederi AB. Hemort: Göteborg.
Fartyg: NORDIA
Bredd över allt 12,83 meter
Längd över allt 80,61 meter
Reg. Nr.: 6412
Rederi: Billners Rederi AB
Byggår: 1920
Varv: A/S Fredriksstad Mek. Verksted, Fredrikstad
Kredit: Fo215706 Digitaltmuseum

Rederi: Billners Rederi AB
Hemort: Göteborg

Mer att läsa om S/S Nordia:

Fann information i boken "Ubåt om styrbord, kapten!" om att detta fartyg tog upp besättningen från Fernström efter att det bombats. S/S Nordia angjorde Danzig för att lossa sin järnlast. Fernströms besättning reste hem till Sverige med svenska ångaren Visten.


S/S Rota, som matros:
19421014-19430216, Göteborg-Stockholm.

19430319-0701, Stockholm-Göteborg.

S/S Rota
Fotograf: okänd fotograf / Svensk Sjöfartstidning
Fartyg: ROTA
Bredd över allt 10,60 meter
Längd över allt 66,40 meter
Reg. Nr.: 7565
Rederi: Stockholms Rederi AB Svea
Byggår: 1930
Varv: Nordseewerek Emden GmbH, Emden (DE)
Övrigt: Namnsignal: KHFT;
Br.t.: 1149,77
Kredit: Fo55017A Digitaltmuseum

Rederi: Stockholms Rederi Svea
Hemort: Stockholm

Det här fartyget är där pappa och Skepparen träffas första gången. Det är år 1942. De går iland båda två i Stockholm, men Skepparen fortsätter vidare med fartyget till Göteborg efter några dagar medans pappa blir kvar i Stockholm några månader.

Mer att läsa om S/S Rota:

Nu år 2019 har min syster funnit ett brev där Skepparen tar farväl av min pappa, året är 1995. Skepparen berättar då om sina äventyr till sjöss med min pappa och skriver: "Jag tror vi seglade samman i först Framnäs och sedan i Rota."

Framnäs stämmer inte för då var pappa på fartyget M/S Canton i Stilla havet. Men S/S Rota stämmer att de båda tjänstgjorde på samtidigt enligt sjömansrullan.


S/S Baltia, som matros:
19430923-19440128, Göteborg-Varberg.

Rederi: Sylvia AB
Hemort: Göteborg

Mer att läsa om S/S Baltia:


M/S Lekna, som befälhavare:
19440703-0920, Göteborg-Varberg.

19440920-1212, Hudviksvall-Holmön.

Redare: Karl Sigurd Sjödin
Hemort: Kungälv

Det här fartyget förliste under en storm i december 1944 då Gunnar var befäl över fartyget. Det måste ha varit ett svårt slag för honom.

I Länspumpen 1988:3 finns en lång artikel skriven om detta fartygs historia och slutliga öde:
"Den 17 juni 1944: Osborne Bartley sålde Lekna till en K. S. Sjödin i Kungälv för 16000 kronor. Hemorten ändrades till Kungälv och Gunnar Waldemar Karlsson från Göteborg blev befälhavare. Den 12 december 1944 kl 02.15: Lekna drev på land i närheten av Berguddens fyr. Den 6 augusti 1945: Fyrmästaren vid Berguddens fyr meddelade att Lekna låg sönderbruten och uppkastad på land. Någon fara för sjöfarten förelåg ej. ...

Läs hela artikeln här, sid 13 till 15: Länspumpen 1988:3.

När jag ser bilderna på fartyget i tidningen så slår det mig, vad likt fartyget är det som Evert besöker i Göteborgs hamn. Kan det vara samma fartyg ? Se här: Väntar på fartyg i Göteborg.

Skonaren Lekna
Fotograf: Hallands Konstmuseum
Lekna-Sverige
Kredit: T010476 Digitaltmuseum

Är det hamnen i Göteborg eller Kungälv ?

Hasse berättar (år 2024) om förlisningen av Lekna 1944:
"Jag går alltid när jag är hemma och hälsar på fars grav, även till jungmannen Göte på Lekna. Han ligger några meter från fars grav. Han var nog bara 15-16 år och han som myntade orden som jag slänger ur mig ibland när det passar och något positivt händer. Han sa när dom vandrat i snöstormen upp till fyren, blivit nerbäddade och fått värme i kropparna. Här ligger vi bra och här kan vi ligga länge. Far sa han tyckte orden från en som sett döden i vitögat några timmar innan en mörk natt. Ilandspolade med resterna av Lekna som gått i stycke på rev innan landade på stranden. Själva uttrycket kommer från tiden man seglade och inte hade motorer, och inget stormigt väder hittade en skyddad ankarplats. Myntade; 'här ligger vi bra ... här kan vi ligga länge-' Någon dag med vila och mat, gick far ner och hittade vraket av Lekna. Otroligt nog blänkte hans guldklocka på kojbrädan som spolats upp på land. Den klockan fick jag när jag tog styrmansexamen. Har nu gett den till min äldste son Eddie. Bett att han för den vidare till hans son Philip. Philip fick segla en sommar som 15 åring på fartyget Debora av Åhus. Han har ärvt en del av mitt blod och jobbat tillsammans med mig på flera fartyg. Som tur blev han inte sjöman, blev istället ekonom, glädjer mig."


S/Y Prins Axel, som bästeman:
19450608-1013, Göteborg-Göteborg.

Redare: A E Henriksson
Hemort: Göteborg

Mer att läsa om S/Y Prins Axel:


S/S Delphinus, som 2:a styrman.
19460418-0628, Karlstad-Karlstad.

19460628-19470417, Karlstad-Göteborg.

19470520-19470630, Karlstad-Karlstad.

19470701-19470823, Karlstad-Göteborg.

M/S Delphinus
Fotograf: Bar, Marius
Fartyg: DELPHINUS
Bredd över allt 8,8 meter
Längd över allt 55,0 (LPP) meter
Reg. Nr.: 6075
Rederi: Rederi AB Stjärnan
Byggår: 1919
Varv: Eriksbergs MV
Övrigt: Namnsignal: SDRO
Br.t.: 662,63
Kredit: Fo206270 Digitaltmuseum

Rederi:
O.F. Ahlmark & Co. Eftr. AB.
Hemort: Karlstad

Hasse berättar (2018):
"Delhpines hörde jag berättas om.

Fars berättelse löd som:
Dom seglade reguljärt på Antwerpen.

Vilket betydde att manskapet hade hittat flickor som oftast stod vid kajen när båten ankom. En gång när det var Gunnars jobb att sätta stöttor på landgången samt blivet anmanad att hälsa Svenska Kyrkans präst välkommen ombord utspann sig följande samtal.

Far: Välkommen ombord till vårt fartyg.
Prästens svar: Detta är inget fartyg utan ett horhus.

Detta på grund av att manskapets flickor trängde sig före prästen upp på landgången för att få mat.

Detta borde vara just efter kriget."


S/S Addevold, som 2:a styrman.
19470910-19480322, Göteborg-Norrköping.

Redare: Ingolf N Schander
Hemort: Göteborg


M/S Herdis, som befälhavare.
19480405-19490408, Halmstad-Västervik.

19490408-0621, Västerik-Södertälje.

19490802-19500404, Mem-Örnsköldsvik.

19490404-0810, Örnsköldsvik-Kalmar.

19501031-19510406, Karlshamn-Visby.

19510406-19510614, Visby-Södertälje.

19510715-19520405, Åhus-Stockholm.

M/S Herdis
Fotograf: Evert Karlsson

Rederi: J. A. Hellman
Hemort: Stockholm

Det här kortet har min pappa tagit på ett mindre fartyg Skepparen tjänstgjorde på. I Skepparens skeppsbok ser jag att fartyget angjorde Stockholm våren 1952.

Jag känner inte igen betongsilon i bakgrunden. Det står en sådan i Gröndal, men ser inte likadan ut och ingen verkar ha funnits i Hammarbyhamnen. Kanske möjligen Frihamnen.


M/S Zefyr, som befälhavare.
19521028-1216, Sundsvall-Karlshamn.

Rederi: E. B. Mattsson
Hemort: Järnavik


M/S Froste, som 2:a styrman:
19530423-0825, Göteborg-Göteborg.

19530825-19540312, Göteborg-Göteborg.

M/S Froste
Fotograf: Okänd fotograf
Fartyg: FROSTE
Bredd över allt 10,82 meter
Längd över allt 65,62 meter
Reg. Nr.: 8412
Rederi: AB Svenska Ostasiatiska Kompaniet
Byggår: 1940
Varv: O/Y Crichton-Vulcan AB, Åbo
Övrigt: Levererad av Eriksbergs Mek. Verkstads AB, Göteborg.
Kredit: Fo212387 Digitaltmuseum

Rederi: AB Svenska Ostasiatiska Kompaniet
Hemort: Göteborg

Hasse berättar (2018):
"MF Froste, besökte jag en gång ihop med far. Kommer ännu ihåg hur det killade i magen när jag tittade ner i lastrummet. Far var styrman på Froste och jag kanske 5-6 år gammal."

Mer att läsa om M/S Froste:


Advertisement / Annons:


M/S Sigurd, som befälhavare:
19540731-1220, Lidköping-Lidköping.

Rederi: Helge Källsson
Hemort: Lidköping

Möjligen detta fartyg, M/S Sigurd:


M/S Leckö, som ende styrman:
19550104-0221, Otterbäcken-Norrköping.

Rederi: R.A.B. Leckö
Hemort: Lidköping

Mer att läsa om M/S Leckö:


M/S Kisa, som befälhavare:
19550222-0404, Oskarshamn-Hälsingborg.

19550404-0524, Hälsingborg-Göteborg.

19550616-0720, Göteborg-Lidköping.

M/S Kisa
Fotograf: Boman, J. Robert (1926 - 2002)
Ägare:/1945-57/: Erik Thun AB. Hemort: Lidköping.
Fartyg: KISA
Reg. Nr.: 4861
Rederi: Erik Thun AB
Byggår: 1907
Varv: Eriksbergs MV
Kredit: Fo171544ABDigitaltmuseum

Rederi: Erik Thun AB
Hemort: Lidköping

I bakgrunden ser vi Kvarnen i Stockholm och längre bort Danvikens hospital.

Hasse berättar (2019):
"Thunbolagets båtar Kisa, Tessy."

Mer att läsa om M/S Kisa:


M/S Tessy, som befälhavare:
19550720-0912, Karlshamn-Landskrona.

M/S Tessy
Fotograf: Skyfotos
Ägare:/1950-57/: Rederi AB Vänertrafik. Hemort: Lidköping.
Fartyg: TESSY
Reg. Nr.: 8683
Rederi: Rederi AB Vänertrafik
Byggår: 1944
Varv: Ångbåts AB Kalmarsund, Kalmar varv, Kalmar
Övrigt: Ombyggd 1952 från motortremastskonert till motorfartyg och förlängd i Falkenberg.
Kredit: Fo218722 Digitaltmuseum

Rederi: Rederi AB Vänertrafik
Lidköping

Hasse berättar (2019):
"Thunbolagets båtar Kisa, Tessy."


M/S Nissan, som befälhavare:
19550914-19560223, Mariestad-Stockholm.

Rederi: R.A.B. Kinnekulle
Hemort: Lidköping

Möjligen detta fartyg, M/S Nissan:


M/S Sunnanhav, som befälhavare:
19560921-1008, Otterbäcken-Lidköping.

19561008-1107, Lidköping-Karlstad.

M/S Läckö
Fotograf: Boman, J. Robert (1926 - 2002)
Ägare:/1967-73/: Thunrederier AB. Hemort: Lidköping.
Fartyg: SUNNANHAV
Reg. Nr.: 9374
Rederi: Thunrederier AB
Byggår: 1952
Varv: AB Oskarshamns Varv, Oskarshamn
Kredit: Fo171585AB Digitaltmuseum

Rederi: Erik Thune AB
Hemort: Lidköping

Det här kortet är taget i Göteborg, man ser skylten Götaverken till vänster i bakgrunden.

Hasse berättar (2018):
"Sunnanhav där han nog tog henne från varvet och ordinarie befälhavare, som nybygge från Falkenberg. Sunnahav och Läckö var fars sista."


M/S Leckö, som befälhavare:
19561108-19570805, Göteborg-Karlstad.

19570919-19580212, Lidköping-Oskarshamn.

19580514-19590131, Oskarshamn-Falkenberg.

M/S Leckö
Fotograf: Skyfoto
Ägare:/1949-63/: Rederi AB Leckö. Hemort: Lidköping.
Fartyg: LECKÖ
Reg. Nr.: 8604
Rederi: Rederi AB Leckö
Byggår: 1943
Varv: Ångbåts AB Kalmarsund på Kalmar varv, Kalmar
Kredit: Fo214437Digitaltmuseum

Rederi: AB Leckö
Hemort: Lidköping

Det är antagligen med den här båten han angör Hammarbyhamnen i Stockholm när mina äldre systrar träffar honom. De berättar att de minns han hade frukt att bjuda på som man vanligen inte fann här hemma, de minns också små presenter de fick. Att han och min pappa blev riktigt goda vänner kan man förstå för Skepparen blev min systers gudfar.

Hasse berättar (2018):
"Leckö vet jag att jag skrev brev till far när han seglade som befälhavare. Ibland hoppade han mellan fartygen vid avlösningar."

Mer att läsa om M/S Leckö:


Evert hälsar på Gunnar i Blekinge:

Skepparen och Evert, 1964
Fotograf: Everts Karlssons samlingar

Evert for med sin arbetskamrat Roland till Tyskland, de åkte bil och tog färjan vid Trelleborg. På vägen hem stannar de till i Blekinge där Skepparen bor. Här står de tillsammans vid hans hus. Det här är år 1964.

Några år senare, 1973, åker jag och pappa ned och hälsar på Skepparen. Det är första gången jag träffar honom och den enda.

Det tog mig nära 20 år att få kontakt med någon i Skepparens familj, det var sonen Hasse jag till slut kom i kontakt med. Nu år 2019 träffades vi för första gången vid ett av hans besök i Stockholm. Vi hade mycket att prata om och Hasse berättade om hans egna år till sjöss och som skeppsredare. En mycket trevlig dag.

Gunnar son Hasse berättar med ironi (år 2024):
"Ännu efter 12 månder har jag problem med andningen och i stort inte kan jobba som förr. Med glädje och skapar anda-. Det blir även svårare att gå rak i ryggen, mer som en gammal man ... OK är ju gammal ... Men har hyggliga värden säger doktorerna. Men med fars blod och fiskarblod från Lofoten vill jag ofta mer än jag orkar med."


Källhänvisningar övrigt:

Information Källa Info källa Kommentar
Berättelser Evert Karlsson min far mina och andras minnen
Berättelser Gunnar Karlsson Hans far Hans minnen
Besättning Sjömansrulla Stadsarkivet Stockholm  
Go Back to content

Go Back
Nästa: S/S Hermod torpederas

Advertisement / Annons: