Astrofriend's homepage

www.astrofriend.eu
Share: Twitter Reddit Facebook Gmail Gmail Email
Search Astrofriend's homepage:

Valid CSS!

All pages shall now have been validated

Info Cookies (Kakor) / GDPR

Navigation

Advertisement /
Annons:

Twitter @AstrofriendLars

Follow Astrofriend

Travel News

Advertisement / Annons:

Min far Everts äventyr på världshaven
Åren 1937 till 1945


Innehåll:

 1. Översikt av haven Evert seglade över och fartygen
 2. S/S B. O. Börjesson, 1937 - 1938
 3. M/S Violett, 1938
 4. Sjömanshuset Kungälv och Kungshamn, 1938
 5. M/S Canton, 1938 - 1939
 6. M/S Axel Johnson III, 1939
 7. S/S B. O. Börjesson går på en mina, 1939
 8. Kolet kommer tillbaka, krig
 9. S/S Masilia, 1939 - 1940
 10. Militärtjänstgöring i Karlskrona, 1940
 11. M/S Canton torpederad, 1940
 12. Jagaren H.M. Nordenskjöld, 1940 - 1941
 13. Isbrytaren S/S Göta Lejon, 1941
 14. Permission Göteborg, 1941
 15. Väntar på fartyg i Göteborg, 1941
 16. S/S Baltia, 1941
 17. S/S Bele, 1941
 18. S/S Torsa, 1941 - 1942
 19. S/S Hermod, 1942
 20. S/S Rota, 1942 - 1943
 21. Everts vän Skepparen, 1942 -
 22. S/S Hermod torpederas, 1943
 23. S/S Maria Gorthon, 1943
 24. Hjälpkanonbåten, H.M. Hjkt 43 Odin, 1944
 25. Fred i Europa 9:e maj 1945
 26. S/S Caring, 1945
 27. Andra sjöfarare i familjen
 28. Länkar till information

Den historien byggs upp stegvis allt eftersom gamla minnen kommer fram från det min far berättade och hjälp jag får. Bland annat försöker jag hitta intressanta länkar att lägga till historien. Kom tillbaks senare igen och se vad som tillkommit!

Tips, om du sparar en länk, spara bara första sidan, de andra sidorna kan få nya namn allteftersom berättelsen utvidgas och därmed fungerar inte en gammal länk.

Text på Svenska språket
Brittish language

English version comes later.


19, S/S Hermod:

Evert beger sig till Oxelösund för att mönstra på fartyget S/S Hermod.

Tjänstgöring    
Från: 11/2 - 1942 Oxelösund
Till: 22/2 - 1942 Stockholm
     
Från: 21/4 - 1942 Stockholm
Till: 29/7 - 1942 Göteborg

Tillhör Sthlms. Red. AB Svea i Stockholm. Evert påmönstrar i Stockholm som lämpare och avmönstrar i Hälsingborg.

Fartyget är 24 år gammalt när han mönstrar på.

Efter en dag på Sjöhistoriska Museet har jag lite mer att berätta om fartyget.

Fartygsdata:
Namn: S/S Hermod
DWt: 2223 ton
Regstrerings nummer: 6074
Bredd: - meter
Längd: - meter
Rederi: A.B. Acea, Stockholm
Byggår: 1918
Hemmahamn: Stockholm
Varv: Södra Varfvets Verkstads AB, Stockholm

Farvatten: N, Ö.V.

Angjorda hamnar är delvis okända

S/S Hermod Kredit: Ägare:/1919-43/: Stockholms Rederi AB Svea. Hemort: Stockholm. Digitaltmuseum
Fotograf: Okänd

De tidigare fartygens hamnar har ju varit okända. Om ingen av dom angjorde Stockholms hamn är det här första gången Evert besöker Stockholm. Den stad han kommer kliva iland i för gott om några år. Han stannar nu nära drygt två månader i hamn, eller möjligen han åker hem till föräldrarna nära Vara.

Varför det blev ett uppehåll på 2 månader? Kanske Evert hade mycket tid att ta ut i ledighet eller att fartyget togs in på varv för underhåll.

Det här är det enda fartyget Evert tjänstgjorde på två gånger. Första resan är kort, men nog borde de hunnit angöra en hamn mellan Oxelösund och Stockholm på 11 dagar.

Den andra resan på drygt 3 månader, var han i Östersjön hela denna tid tro?

Enligt sjötjänstkortet var hyran till sjömanshuset 0.20 kr respektive 20.20 kr. Tiden 18 dagar + 3 månader och 9 dagar. Det ger 525 kr för de två resorna, tillkommer krigsrisktillägg.

Länkar till mer information om rederi och fartyg finns längst ned på sidan.


Sjömanshuset i Gamla Stan Stockholm, 2019:

Sjömanshuset i Stockholm Gamla Stan, 2019 Fotograf: Lars Karlsson

Vid en guidad tur längs Österlånggatan i Stockholm år 2019 berättar guiden att detta är ett gammalt sjömanshus. Var aktivt ända till 1960. Det ligger vid Gaffelgränd som går ned till Skeppsbron. Min syster har minnen att Evert berättade att han bland annat bodde i Gamla Stan då de angjorde Stockholm. På sjömanshuset finns inget sjömanshotell, men han bör ändå gått hit och registrerat sig.

På Wikipedia finner jag detta sjömanshus nämnt:


Advertisement / Annons:


Hamnarna som antagligen S/S Hermod angjorde:

Sweden    

Positioner enligt sjörullorna.

(det går att zooma och panorera i kartan, tryck på fyrkanten uppe till höger och du får upp kartan i ett nytt fönster)

1, 19420211 Evert går ombord i Oxelösund 5, 1942 ? Rotterdam
2, 19420222 Stockholm, Evert Mönstrar av 6, 1942 ? Kiel kanalen
3, 19420421 Stockholm, Evert mönstrar på igen 7, 19420927 Göteborg, här avmönstrar Evert
4, 1942 ? Kiel kanalen 8, 19430313 Holland, torpederad

Evert måste också på något sätt resa från Malmö till Oxelösund, kanske med tåg. Nu på senare tid har ett nytt spår kommit upp, gick det här fartyget den farliga vägen till Rotterdam ?

Min och Everts arbetskamrat Hasse har hittat denna fina film från Stockholms hamn år 1930:


Import / Export, 1940-talet (som kan tänkas passa detta fartyg):

(denna del är ny och innehåller många fel nu i början, tips mottages tacksamt !)

Hamn Import Export
Oxelösund Vete, Havre, Kaffe, Kol, Järnmalm Industri produkter, Virke, Stål
Stockholm Vete, Kaffe, Socker, Stål, koks Industri produkter
Göteborg Vete, Kaffe, Socker, Stål Virke, Malm

Besöker ett fartyg Oxelösund borde det vara för att lasta stål. Göteborg borde behöva mycket stål till fartygsproduktionen. Mycket järnmalm levererades till Tyskland och vi fick reaturlast av kol som behövdes för stålindustrin och uppvärmning.


Östersjön:

Sweden

Efter en dryg månad ledigt från haven har Evert tagit sig till Oxelösund från Göteborg. Han hyrs ut som lämpare på fartyget S/S Hermod. Med det här fartyget kommer Evert för första gången i kontakt med Stockholms skärgård, han blir helt hänförd. Något vackrare har han aldrig upplevt berättar han flera gånger. Han bestämmer sig då att han någon gång i framtiden skall flytta till Stockholm. Den vackraste plats han upplevt! Han provar redan nu på att bo i Stockholm ett par månader mellan uppdragen till sjöss i två omgångar.

Västkusten och en tunna med sill:

Evert mönstrar av i Götebrog de sista dagarna i september. Det måste vara veckorna efter det han skickar en tunna lutfisk till sina föräldrar. Troligen har han köpt lutfisken i Kungshamn där han tydligen brukade vara och hälsa på gamla bekanta från den tiden han tjänstgjorde på M/S Violett, fiskebåten. Han berättade om denna tunna med lutfisk många gånger och på senare tid har vi hittat ett brev där hans mor Magda skriver och tackar för lutfisken, datumet är 6/12 1942, mitt under kriget.

Utdrag ur brev från Magda till hennes son Evert:
Käre Evert
Mycken tack för lutfisken dä skall bli skönt att få äta lutfisk i år och roligt om du kunde komma hem och smaka på den, då räcker allt till Jenny och i. Tack för brevet som idag anlänt här, har den första snön kommit idag, hösten har gått så fort dä vart så fint väder kommer du i dä militära då får du väl fritt nån gång och resa hem, vi har tröskat en dag ...

Det här är det enda brevet vi har bevarat som Evert fått.


Krigshändelser:

Det blir bara värre och värre i Stilla Havet, men Evert är i Östersjön antagligen.

Februari 1942, Britterna kapitulerar i Singapore:

United Kingdom China Japan

Mer att läsa om Singapore under denna tid på Wikipedia:

Juni 1942, Slaget om Midway:

USA Japan

Mer att läsa om Slaget vid Midway på Wikipedia:


Länkar till mer ingående information:

Rederi:
Stockholms Rederi Svea

Fartyg:
S/S Hermod

Källhänvisningar övrigt:

Information Källa Info källa Kommentar
Berättelser Evert Karlsson min far mina och andras minnen
Tjänstgöringsperiod, Hyra Sjötjänstkort Göteborg
Go Back to content

Go Back
Nästa: S/S Rota

Advertisement / Annons: