Astrofriend's homepage

www.astrofriend.eu
Share: Twitter Reddit Facebook Gmail Gmail Email
Search Astrofriend's homepage:

Valid CSS!

All pages shall now have been validated

Info Cookies (Kakor) / GDPR

Navigation

Advertisement /
Annons:

Twitter @AstrofriendLars

Follow Astrofriend

Travel News

Advertisement / Annons:

Min far Everts äventyr på världshaven
Åren 1937 till 1945


Innehåll:

 1. Översikt av haven Evert seglade över och fartygen
 2. S/S B. O. Börjesson, 1937 - 1938
 3. M/S Violett, 1938
 4. Sjömanshuset Kungälv och Kungshamn, 1938
 5. M/S Canton, 1938 - 1939
 6. M/S Axel Johnson III, 1939
 7. S/S B. O. Börjesson går på en mina, 1939
 8. Kolet kommer tillbaka, krig
 9. S/S Masilia, 1939 - 1940
 10. Militärtjänstgöring i Karlskrona, 1940
 11. M/S Canton torpederad, 1940
 12. Jagaren H.M. Nordenskjöld, 1940 - 1941
 13. Isbrytaren S/S Göta Lejon, 1941
 14. Permission Göteborg, 1941
 15. Väntar på fartyg i Göteborg, 1941
 16. S/S Baltia, 1941
 17. S/S Bele, 1941
 18. S/S Torsa, 1941 - 1942
 19. S/S Hermod, 1942
 20. S/S Rota, 1942 - 1943
 21. Everts vän Skepparen, 1942 -
 22. S/S Hermod torpederas, 1943
 23. S/S Maria Gorthon, 1943
 24. Hjälpkanonbåten, H.M. Hjkt 43 Odin, 1944
 25. Fred i Europa 9:e maj 1945
 26. S/S Caring, 1945
 27. Andra sjöfarare i familjen
 28. Länkar till information

Den historien byggs upp stegvis allt eftersom gamla minnen kommer fram från det min far berättade och hjälp jag får. Bland annat försöker jag hitta intressanta länkar att lägga till historien. Kom tillbaks senare igen och se vad som tillkommit!

Tips, om du sparar en länk, spara bara första sidan, de andra sidorna kan få nya namn allteftersom berättelsen utvidgas och därmed fungerar inte en gammal länk.

Text på Svenska språket
Brittish language

English version comes later.


20, S/S Rota:

Evert mönstrar på fartyget S/S Rota i Stockholm.

Tjänstgöring    
Från: 23/9 - 1942 Stockholm
Till: 16/2 - 1943 Stockholm

S/S Rota tillhör Red. AB Svea i Stockholm. Det är inte första gången Evert mönstrar på ett fartyg tillhörande det här rederiet. Det är däremot första gången han har uppgiften som eldare. Det ger honom en ersättning som kanske är 3 gånger högre än vad han hade i början som jungman. Men arbetsmiljön är inte det bästa och skulle fartyget bli torpederat är det stor risk att ångpannan exploderar vilket leder till en omedelbar död.

Fartyget är 12 år gammalt när han mönstrar på.

Efter en dag på Sjöhistoriska Museet har jag lite mer att berätta om fartyget.

Fartygsdata:
Namn: S/S Rota
Regstrerings nummer: 7565
Bredd: 11 meter
Längd: 66 meter
Nettodräktighet: 716 ton
Motoreffekt: 800 ind hkr
Redreri: Stockholms Rederi AB Svea
Byggår: 1930
Hemmahamn: Stockholm
Varv: Nordseewerek Emden GmbH, Emden

Fartyget gick mestadels på Nordsjön och Östersjön.

Fartyget säljs till Västtyskland 1953 och förliser efter en grundstötning 1963.

Farvatten: Ö.V.

Angjorda hamnar är okända

S/S Rota Kredit: Fartyg: ROTA, Fo55017A Digitaltmuseum
Fotograf: okänd fotograf / Svensk Sjöfartstidning

Nu har han avancerat till eldare får han ytterliggare lite ersättning. Mycket grovt uppskattat, ändrades ju även under de 8 åren han var ute.

Hyra per månad för:
Jungman: 55 kr
Lättmatros: 115 kr
Lämpare: 135 kr
Smörjare: 135 kr
Eldare: 225 kr
Befälhavare: 675 kr

Den 14/10 1942 i Göteborg efter att Evert varit nära 3 veckor på detta fartyg kommer en ny besättningsman ombord, Gunnar Karlsson. Han har mönstrat på som matros och kommer bli Everts vän under resten av livet.

De avmönstrar båda i Stockholm den 16:e maj, Gunnar fortsätter med samma båt efter 3 dagar för att komma tillbaks till Göteborg där han påbörjade sin tjänst på fartyget. Evert stannar kvar i Stockholm i fyra månader. Nu är det 3:e gången Evert bor en längre tid i Stockholm. Han är dock skriven i Kungälv fortfarande.

Min syster har berättat att hon har minnen att pappa berättade att han bodde på Sjömanshotellet vid Slussen samt andra hotell i Gamla Stan, båda platserna är i Stockholm.

Lars-Olov berättar:
"Jag har också tagit in på Sjömanshotellet i Stockholm. Det var när ett fartyg skulle tas in på Finnboda varv."

Hyran till sjömanshuset för Evert på detta fartyg var 19.90 k. Tiden 4 månad och 24 dagar. Det ger 640 kr plus krigsrisktillägg på 505 till 300%. Men till vad nytta om man omkommer.

Länkar till mer information om rederi och fartyg finns längst ned på sidan.


Hamnarna som S/S Rota angjorde:

Sweden    

Positioner enligt sjörullorna.

(det går att zooma och panorera i kartan, tryck på fyrkanten uppe till höger och du får upp kartan i ett nytt fönster)

1, 19420923 Stockholm, Evert mönstrar på 3, 19430216 Stockholm, Evert och Gunnar mönstrar av
2, 19421014 Göteborg,kamraten Gunnar mönstrar på 4,    

Den här gången mönstrar pappa både på och av i Stockholm där han bor tillfälligt.


Import / Export, 1940-talet (som kan tänkas passa detta fartyg):

De fartyg som gick i Östersjön har jag sett de varit lastade med virke, vet också att kol behövde importeras.

(denna del är ny och innehåller många fel nu i början, tips mottages tacksamt !)

Hamn Import Export
Göteborg Vete, Havre, Kaffe Industri produkter, Virke
Stockholm Vete, Kaffe, Socker, Stål, koks Virke, Malm

Även detta fartyg kommar att gå ett tragiskt öde till mötes.


Advertisement / Annons:


Krigshändelser:

Det är fortsatt oroligt i världen.

Januari 1943, Casablancakonferensen hålls mellan USA, Storbritanien och Frankrike:

USA United Kingdom France

Mer att läsa om Casablanca konferensen på Wikipedia:

April 1943, En av Sveriges svåraste olyckor inträffar när den svenska ubåten Ulven går på en mina under en övning:

Sweden      

1943 april: , läs mer på Wikipedia:

Efter ett långt sökande hittas ubåten, inga överlevande.


Länkar till mer ingående information:

Rederi:
Stockholms Rederi Svea

Fartyg:
S/S Rota

Källhänvisningar övrigt:

Information Källa Info källa Kommentar
Berättelser Evert Karlsson min far mina och andras minnen
Tjänstgöringsperiod, Hyra Sjötjänstkort Göteborg
Go Back to content

Go Back
Nästa: Everts vän Skepparen

Advertisement / Annons: