Astrofriend's homepage

www.astrofriend.eu
Share: Twitter Reddit Facebook Gmail Gmail Email
Search Astrofriend's homepage:

Valid CSS!

All pages shall now have been validated

Info Cookies (Kakor) / GDPR

Navigation

Advertisement /
Annons:

Twitter @AstrofriendLars

Follow Astrofriend

Travel News

Advertisement / Annons:

Min far Everts äventyr på världshaven
Åren 1937 till 1945


Innehåll:

 1. Översikt av haven Evert seglade över och fartygen
 2. S/S B. O. Börjesson, 1937 - 1938
 3. M/S Violett, 1938
 4. Sjömanshuset Kungälv och Kungshamn, 1938
 5. M/S Canton, 1938 - 1939
 6. M/S Axel Johnson III, 1939
 7. S/S B. O. Börjesson går på en mina, 1939
 8. Kolet kommer tillbaka, krig
 9. S/S Masilia, 1939 - 1940
 10. Militärtjänstgöring i Karlskrona, 1940
 11. M/S Canton torpederad, 1940
 12. Jagaren H.M. Nordenskjöld, 1940 - 1941
 13. Isbrytaren S/S Göta Lejon, 1941
 14. Permission Göteborg, 1941
 15. Väntar på fartyg i Göteborg, 1941
 16. S/S Baltia, 1941
 17. S/S Bele, 1941
 18. S/S Torsa, 1941 - 1942
 19. S/S Hermod, 1942
 20. S/S Rota, 1942 - 1943
 21. Everts vän Skepparen, 1942 -
 22. S/S Hermod torpederas, 1943
 23. S/S Maria Gorthon, 1943
 24. Hjälpkanonbåten, H.M. Hjkt 43 Odin, 1944
 25. Fred i Europa 9:e maj 1945
 26. S/S Caring, 1945
 27. Andra sjöfarare i familjen
 28. Länkar till information

Den historien byggs upp stegvis allt eftersom gamla minnen kommer fram från det min far berättade och hjälp jag får. Bland annat försöker jag hitta intressanta länkar att lägga till historien. Kom tillbaks senare igen och se vad som tillkommit!

Tips, om du sparar en länk, spara bara första sidan, de andra sidorna kan få nya namn allteftersom berättelsen utvidgas och därmed fungerar inte en gammal länk.

Text på Svenska språket
Brittish language

English version comes later.


2, S/S B. O. Börjesson:

Everts första äventyr till sjöss, som jungman på S/S B.O. Börjesson.

Tjänstgöring    
Från: 18/10 - 1937 Göteborg
Till: 21/4 - 1938 Helsingborg

Här på sitt första fartyg fick Evert tjänst som jungman, han var nyss fyllda 18 år.

Gunilla berättar:
"Jungman kommer från det tyska språket och betyder skeppsgosse."

Jungman är det man börjar med, arbetsamt och låg lön. Men Evert skulle avancera under åren som gick.

Fartyget är 30 år gammalt när han mönstrar på.

Fartyget tillhörde Gorthon-rederiet i Hälsingborg. Det här fartyget gick i första hand mellan hamnar i England och Finland. En av hamnarna i Finland, Toppila var känd på den tiden för att leverera tjära till hela Europa. Hamnen lades ned på 1960-talet.

Pappa berättade flera gånger om fartyget B.O. Börjesson:
”Det var en riktig skrotbåt. Den var så rostig och sliten att vid ankarklyset trängde vatten in vid grov sjö. Vattnet åkte sedan omkring på golvet i mässen och hytten. Halmmadrassen jag hade var alltid blöt och kaminen hade spruckit när kallt vatten träffat den. Kaminen var omlindad med flera lager ståltråd för att hålla ihop. Till på råga var hygienen inte så bra, diverse spottloskor for omkring i detta vatten i hytten!”

Jag vill minnas pappa sade att det inte fanns något kort från denna båt. Det var också på denna båt som kocken brukade slänga till pappa några extra pannkakor då och då. Kocken hade stora tvinnade mustascher berättade pappa. Det kanske var det den senare omkomne kocken Karl-Einar Andersson, två år äldre än pappa. Fartyget förliste 1939 då det gick på en mina utanför Englands östra kust.

Låter som ett fruktansvärt fartyg, kanske alla nya sjömän hamnade på sådana fartyg för att ”testas” ?

Jag har försökt uppskata vad Evert fick för ersättning för sin tid på fartygen. Som jungman hade man kanske 60 kr / mån. Samt att till Sjömanshuset betalades en hyra på 8 öre per dag. För det här fartyget skulle han då erhållit 360 kr och betalt 14 kr till sjömanshuset. Han hade då också fri mat och rum.

S/S B. O. Börjesson
Kredit: B. O. Börjesson Fo207663, Sjöhistoriska muset Digitaltmuseum
Fotograf: Okänd, Bernt Fogelbergs samling

Mats Pilhem har hjälpt till med uppgifter om fartyget:

Fartygsdata:
Ånglastfartyg
1585 bruttoton
byggt år 1907 vid A.G. Neptun Schiffswerft und Maschinenfabrik, Rostock, Tyskland
längd 260 ft

Tillhörde:
1907 till 1914 George Harper
1914 till 1921 var hon beslagtagen i England
1921 till 1939 B.O. Börjesson

"Fartyget hette ursprungligen George Harper, det fick senare namnet B.O. Börjesson som också var namnet på en av ägarna."

Här kan du besöka Mats hemsida Kommandobryggan, en guldgruva för den som söker information om gamla fartyg. Se sidan där alla länkar är samlade

Länkar till mer information om rederi och fartyg finns längst ned på sidan.


I informationen om fartyg nämns ofta registerton eller brutto resp. nettoton. Min kamrat Hans förklarar detta lite förvirrande uttryck:
"Registerton är trots namnet ett mått på fartygets volym. 1 Registerton = 100 engelska kubikfot = 2,83 m3. Bruttoregisterton är fartygets volym under däck plus volymen av alla tillslutna rum över däck. Nettoregisterton är fartygets volym för utrymmen för passagerare och last."

Mer om fartygsmått:


Hamnarna som S/S B. O. Börjesson angjorde under Everts tjänstgöringsperiod:

United Kingdom Finland Russia Sweden

Positionerna kommer från Svensk Sjöfartstidning.

(det går att zooma och panorera i kartan, tryck på fyrkanten uppe till höger och du får upp kartan i ett nytt fönster)

1, 19371018 Evert går ombord i Göteborg 10, 19380113 Tyne
2, 19371028 Viborg * 11, 19380120 Helsingfors
3, 19371108 River Thames 12, 19380210 River Thames
4, 19371111 Blyth 13, 19380220 Tolkies
5, 19371118 Toppila 14, 19380305 River Thames
6, 19371205 River Thomas 15, 19380312 Raumo
7, 19371212 Leningrad 16, 19380317 River Thames
8, 19371216 Jacobstad 17, 19380331 Viborg *
9, 19371230 River Thames 18, 19380414 River Thames
      19, 19380421 Helsingborg, Evert lämnar fartyget
           
      20, 19391119 B. O. Börjesson går på en mina och förliser

* På den tiden tillhörde Viborg Finland, idag ligger det i Ryssland. Du kan läsa mer om Viborg här på Wikipedia:

Import / Export, 1940-talet (som kan tänkas passa detta fartyg):

(denna del är ny och innehåller många fel nu i början, tips mottages tacksamt !)

Hamn Import Export
Göteborg Vete, Havre, Kaffe, Kol Industri produkter, Virke
Helsingborg Vete, Havre, Kaffe, Kol Industri produkter
Viborg Råg, Havre, Kaffe, Socker, Ull Vete, Virke
Toppila Råg, Havre, Kaffe, Socker, Ull Vete, Virke, Tjära
Jacobstad Råg, Havre, Kaffe, Socker, Ull Vete, Virke
Raumo Råg, Havre, Kaffe, Socker, Ull Vete, Virke
River Thames Vete, Råg, Korn, Havre, Kaffe, Socker, Bomul, Ull, Kautschuk, Virke Industri produkter, Textil
Blyth Vete, Råg, Korn, Havre, Kaffe, Socker Industri produkter, Textil
Tyne Vete, Råg, Korn, Havre, Kaffe, Socker Industri produkter, Textil
Leningrad Vete, Råg, Korn, Havre, Kaffe, Socker Vete, Råg, Korn, Havre, Socker

Kol och Spannmål kanske inte passar att lasta på samma fartyg.


Advertisement / Annons:


Finland:

Finland
Evert i Finland 1938 Fotograf: Evert Karlsson

Det är inte min pappa på detta kort, kanske en kamrat från fartyget. Pappa har skrivit Helsingfors 1937 på baksidan av kortet. Kanske skall det stå 1938 och att han var i hamnen med fartyget S/S B. O. Börjesson då. Alternativt att fartyget inte följde listan ovan utan med kort varsel blev omdirigerat till Helsingfors redan år 1937. Man ser spårvägsspår i gatan, fanns det spårvagn i Helsingfors 1938?


Länkar till mer ingående information:

Rederi:
Gorthons Rederier AB

Fartyg:
S/S B. O. Börjesson

Källhänvisningar övrigt:

Information Källa Info källa Kommentar
Berättelser Evert Karlsson min far mina och andras minnen
Tjänstgöringsperiod Sjöfartsbok Kungälv
Positioner Svensk Handelssjöfart SjöfartstidningenWikipedia
Go Back to content

Go Back
Nästa: M/S Violett

Advertisement / Annons: