Astrofriend's homepage

www.astrofriend.eu
Share: Twitter Reddit Facebook Gmail Gmail Email
Search Astrofriend's homepage:

Valid CSS!

All pages shall now have been validated

Info Cookies (Kakor) / GDPR

Navigation

Advertisement /
Annons:

Twitter @AstrofriendLars

Follow Astrofriend

Travel News

Advertisement / Annons:

Min far Everts äventyr på världshaven
Åren 1937 till 1945


Innehåll:

 1. Översikt av haven Evert seglade över och fartygen
 2. S/S B. O. Börjesson, 1937 - 1938
 3. M/S Violett, 1938
 4. Sjömanshuset Kungälv och Kungshamn, 1938
 5. M/S Canton, 1938 - 1939
 6. M/S Axel Johnson III, 1939
 7. S/S B. O. Börjesson går på en mina, 1939
 8. Kolet kommer tillbaka, krig
 9. S/S Masilia, 1939 - 1940
 10. Militärtjänstgöring i Karlskrona, 1940
 11. M/S Canton torpederad, 1940
 12. Jagaren H.M. Nordenskjöld, 1940 - 1941
 13. Isbrytaren S/S Göta Lejon, 1941
 14. Permission Göteborg, 1941
 15. Väntar på fartyg i Göteborg, 1941
 16. S/S Baltia, 1941
 17. S/S Bele, 1941
 18. S/S Torsa, 1941 - 1942
 19. S/S Hermod, 1942
 20. S/S Rota, 1942 - 1943
 21. Everts vän Skepparen, 1942 -
 22. S/S Hermod torpederas, 1943
 23. S/S Maria Gorthon, 1943
 24. Hjälpkanonbåten, H.M. Hjkt 43 Odin, 1944
 25. Fred i Europa 9:e maj 1945
 26. S/S Caring, 1945
 27. Andra sjöfarare i familjen
 28. Länkar till information

Den historien byggs upp stegvis allt eftersom gamla minnen kommer fram från det min far berättade och hjälp jag får. Bland annat försöker jag hitta intressanta länkar att lägga till historien. Kom tillbaks senare igen och se vad som tillkommit!

Tips, om du sparar en länk, spara bara första sidan, de andra sidorna kan få nya namn allteftersom berättelsen utvidgas och därmed fungerar inte en gammal länk.

Text på Svenska språket
Brittish language

English version comes later.


17, S/S Bele:

Evert beger sig långt norrut i Sverige för att mönstra på fartyget S/S Bele.

Tjänstgöring    
Från: 19/9 - 1941 Luleå
Till: 31/10 - 1941 Malmö

S/S Bele tillhör Sthlms. R. AB Svea i Stockholm. Evert påmönstrar som lämpare i Luleå. Att han nu får en ny tjänst som lämpare är kanske bra för ersättningen, men som lämpare arbetar man i maskinrummet och skyfflar kol. Det är som att skriva på sin egen dödsdom att vara nere i maskinrummet under en attack.

Fartyget är endast 4 år gammalt när han mönstrar på.

Efter en dag på Sjöhistoriska Museet har jag lite mer att berätta om fartyget.

Fartygsdata:
Namn: S/S Bele
Regstrerings nummer: 8125
Bredd: 11 meter
Längd: 83 meter
Redreri: Stockholms Rederi AB Svea
Byggår: 1937
Hemmahamn: Stockholm
Varv: Öresundsvarvet, Landskrona

Efter en brand 1962 togs fartyget ur drift för att skrotas samma år i Ystad.

Farvatten: Ö.V.

Angjorda hamnar är okända

S/S Bele Kredit: Ägare:/1937-62/: Stockholms Rederi AB Svea. Hemort: Stockholm. Digitaltmuseum
Fotograf: Skyfotos

Än så länge har jag inte många uppgifter om hamnar eller annat om detta fartyg. Jag noterar dock att fartyget är byggt år 1937, då var fartyget bara 4 år gammalt när pappa mönstrade på. Kanske det modernaste fartyget han var på. Undrar hur han upplevde det? Notera dock att det är ett ångfartyg, S/S. När det byggdes 1937 hade inte kriget börjat än, kanske diesel motorn var för dyr under dessa år och därför de byggde med ångmaskin.

Enligt sjötjänstkortet var hyran till sjömanshuset 3.60 kr och tiden 1 månad och 12 dagar. Ersättningen bör vara 160 kr plus krigsrisktillägg.

Länkar till mer information om rederi och fartyg finns längst ned på sidan.


Hamnarna som S/S Bele angjorde:

Sweden    

Positioner enligt sjörullorna.

(det går att zooma och panorera i kartan, tryck på fyrkanten uppe till höger och du får upp kartan i ett nytt fönster)

1, 19410919 Luleå, Evert går ombord ,    
,     2, 19411031 I Malmö, Evert avmönstrar

Besöker ett fartyg Luleå borde det vara för att lasta järnmalm, det slaget av last gillade inte Evert. Han hade ju hört om andra fartyg som gick med malm och hur fort de sjönk vid en attack. Evert måste också på något sätt resa enda upp till Luleå från Malmö där han lämnade föregående fartyg tio dagar tidigare, det borde varit med tåg han tog sig upp. Kan man anta att rederierna stod för resekostnaden eller behövde han betala den resan själv?

Om fartyget lastade järnmalm i Luleå är det mycket troligt lasten skulle gå till Tyskland. Järnmalm till Tyskland sågs inte med blida ögon från Ryssland, deras ubåtar sänkte fartyg där det misstänktes de förde gods till Tyskland. Läste på annat ställe att jagaren H.M. Nordenskjöld som Evert tidigare varit stationerad på gick i eskort med svenska malmfartygen i Östersjön, kanske också vid denna resa. Från Tyskland fick vi i huvudsak kol som behövdes i stålindustrin och för uppvärmning.

Lars-Olov berättar:
"Under hela min tid till sjöss så betalade alltid rederierna resorna till till fartygen och vid avmönstring resa till hemorten. Så har det nog varit under lång tid, även när Evert var till sjöss."


Import / Export, 1940-talet (som kan tänkas passa detta fartyg):

(denna del är ny och innehåller många fel nu i början, tips mottages tacksamt !)

Hamn Import Export
Göteborg Vete, Havre, Kaffe Industri produkter, Virke
Luleå Vete, Kaffe, Socker Virke, Malm

Östersjön:

Sweden

Det blir mycket intressant den dag jag får fram positionslistor för detta fartyg, gick det till Tyskland tro ? Ute på Östersjön fanns ryska flottan, bland annat ubåtar och de attackerade handelsfartyg som gick till ej önskvärda hamnar.


Krigshändelser:

Det är fortsatt oroligt i världen.

Oktober 1941, Tyskland uppskjuter invasionen av England:

United Kingdom Tyskland

Mer att läsa om operation Seelöwe på Wikipedia:

December 1941, Japan anfaller Pearl Harbor Hawaii:

USA Japan

Mer att läsa om attacken mot Pearl Harbor på Wikipedia:


Länkar till mer ingående information:

Rederi:
Stockholms Rederi AB Svea

Fartyg:
S/S Bele

Källhänvisningar övrigt:

Information Källa Info källa Kommentar
Berättelser Evert Karlsson min far mina och andras minnen
Tjänstgöringsperiod, Hyra Sjötjänstkort Göteborg
Go Back to content

Go Back
Nästa: S/S Torsa

Advertisement / Annons: