Astrofriend's homepage

www.astrofriend.eu
Share: Twitter Reddit Facebook Gmail Gmail Email
Search Astrofriend's homepage:

Valid CSS!

All pages shall now have been validated

Info Cookies (Kakor) / GDPR

Navigation

Twitter @AstrofriendLars

Follow Astrofriend

Sveriges Historia Nyheter

Advertisement / Annons:

Sveriges fornhistoria
Karta över var du kan finna en Stenvalvsbro

Jag har bara besökt ett fåtal av dessa platser så jag kan inte garantera vad du finner. Läs i länken till respektive plats vad Riksantikvarieämbetet säger. Har valt ut de fornlämningar som är benämnda "välbevarad" och därmed inte alltför svåra att finna.

Stenvalvsbro i Eksjö

Stenvalvsbro i Eksjö.

Stenvalvbro:

Kartan bygger på platsdata från Fornsök: Fornsök Riksantikvarieämbetet .

Det går att zooma och panorera i kartan, tryck på fyrkanten uppe till höger och du får upp kartan i ett nytt fönster, tryck på knappen till vänster och du får upp en lista på platserna. Där finner du även en "Hitta Hit" knapp.

Exemplet på stenvalvbro uppe till höger är i sammanhanget en modern bro och inte en fornlämning. Som alternativ till kartan ovan kan du läsa på min sida Stenvalvsbroar och använda de länkarna där.

Terrängen kan vara eländig på vissa platser. Ta på ordentliga kläder och skor. Var försiktig på plats så du inte skadar vår historia, den skall vara i många tusen år till !

Tillbaka till kartförteckningen


Go Back

Advertisement / Annons: