Astrofriend's homepage

www.astrofriend.eu
Share: Twitter Reddit Facebook Gmail Gmail Email
Search Astrofriend's homepage:

Valid CSS!

Alla sidor skall nu vara validerade

Information Kakor (Cookies)

Navigation

Advertisement /
Annons:

Twitter @AstrofriendLars

Follow Astrofriend

Car News

Advertisement / Annons:

Fornborgar
i Sverige


Innehåll:

Kagghamra fornborgar:

  1. Grödinge fornborg 78:1
  2. Grödinge fornborg 79:1
  3. Fortsättning följer
Fornborg Kagghamra, 2024

Fornborg Kagghamra, 2024.

Kagghamra fornborgar

Översikt:

Vi har ofta åkt med bil söder om Stockholm och letat upp runstenar. Idag skall vi dock besöka ett par mäktiga fornborgar i Kagghamra, det är i Grödingetrakten

Kartan visar var vi parkerade bilen. Fornborgarna finns några hundra meter norr om parkeringen, följ den smala vägen upp i skogen.

Mer att lära om Kagghamra:


Kagghamra fornborg a21:3

Kagghamra fornborgar, södra Stockholm 2024

Vid parkeringen sitter en informationsskylt. Märkligt nog står inget skrivet om de två fornborgarna här.


Kagghamra fornborgar, södra Stockholm 2024

Bilen får stå på parkeringen här medans vi följer vägen upp till fornborgarna.


Kagghamra fornborgar, södra Stockholm 2024

Där framme ser vi en öppning mellan träden. Kan det vara en lämplig väg för att komma upp på bergen ?


Kagghamra fornborgar, södra Stockholm 2024

Så här skriver de på Fornsök om den nedre borgen som vi ska besöka först. Borgens storlkek är 130x100 meter. Tänk på att det är här från tiden innan Sverige fanns. Många av de senare borgarna är från folkvandringstiden, ca år 500, men det finns också äöldre från bronsåldern.

Det finns mer information att hämta på Fornsök om denna borg:


Kagghamra fornborgar, södra Stockholm 2024

Gäntan i skogen vi såg på långt håll är en väg för skogsmaskinerna, den går precis i dalgången mellan de två fornborgarna.


Kagghamra fornborgar, södra Stockholm 2024

På vänster sida har vi södra berget där den mindre fornborgen ligger. Vi behöver inte gå många meter innan vi finner de första indikationerna på en mur.


Kagghamra fornborgar, södra Stockholm 2024

Vi går uppför backen för att finna en öppning in i borgen.


Kagghamra fornborgar, södra Stockholm 2024

Här är en öppning lite till höger.


Kagghamra fornborgar, södra Stockholm 2024

Folkvandringstiden var en orolig tid med stort behov att försvara sig. Kanske den här borgen byggdes då. Det måste varit enormt projekt för dem att samla ihop alla dessa stenar. Ovanpå muren har säkerligen en palisad stått av trästockar.


Kagghamra fornborgar, södra Stockholm 2024

Vi följer muren mot den västra sidan.


Kagghamra fornborgar, södra Stockholm 2024

Den slingrar sig fram till toppen av berget.


Kagghamra fornborgar, södra Stockholm 2024

I en öppning i skogen kan vi se mot norr där berget är som den andra och större borgen ska stå.


Kagghamra fornborgar, södra Stockholm 2024

Några meter till och vi är på toppen av berget.


Kagghamra fornborgar, södra Stockholm 2024

Här är fin utsikt, vägen i bakgrunden är den som går till bilfärjan mot Mörkö. Framför oss stupar berget brant och det finns inget behov av en mur i den här riktningen.


Kagghamra fornborgar, södra Stockholm 2024

Det här delen av berget sträcker sig över hela västra sidan av berget.


Kagghamra fornborgar, södra Stockholm 2024

Fortsätter att gå uppe på berget mot södra sidan.


Kaggfjärden:

Kagghamra fornborgar, södra Stockholm 2024

Från södra sidan har vi utsikt mot Kaggfjärden, det är en vik in från Östersjön.


Kagghamra fornborgar, södra Stockholm 2024

Vi går nu mot östra sidan, där nedanför ser vi vägen som vi kom gåendes på.


Kagghamra fornborgar, södra Stockholm 2024

På slutet av vägen till höger ligger bilparkeringen.


Kagghamra fornborgar, södra Stockholm 2024

Fortsätter mot norr längs östra sidan av berget.


Kagghamra fornborgar, södra Stockholm 2024

Det bör påpekas att man ska ha bra skor på sig då terrängen på vissa ställen kan vara ganska så besvärlig. Långa byxor så inte taggiga växter river en och det ger ett visst skydd mot fästingar.


Kagghamra fornborgar, södra Stockholm 2024

På vägen mot norr ser vi åter att de staplat upp stenar för att bilda en mur.


Kagghamra fornborgar, södra Stockholm 2024

Här är berget inte så brant så en mur behövs som skydd mot fienden. Fienden fanns många, små byar med sina egna hövdingar, men det fanns också yttre fiender.


Kagghamra fornborgar, södra Stockholm 2024

Mot slutet när vi är framme på norra sidan blir murverket kraftigare och större.


Kagghamra fornborgar, södra Stockholm 2024

Här är vi tillbaka till porten där vi gick in i borgen.

Go Back to content

Go Back
Del 2

Advertisement / Annons: