Astrofriend's homepage

www.astrofriend.eu
Share: Twitter Reddit Facebook Gmail Gmail Email
Search Astrofriend's homepage:

Valid CSS!

Alla sidor skall nu vara validerade

Information Kakor (Cookies)

Navigation

Advertisement /
Annons:

Advertisement / Annons:

Sverige
Fornborgar


Fornborgar

Fornborgar information:

I Sverige finns fornborgar. Under den oroliga folkvandringstiden omkring 500 e kr tillkom många av dom. Det är järnåldern, äldre fornborgar från bronsåldern bedöms av vissa ha en mer religös tillkomst.

Mer information om fornborgar:

Även i förorterna till Stockholm kan man hitta fornborgar på bergstopparna. Men känner man inte till dom är de svåra att hitta. Här finns kartor över fornborgar i Sverige:

Broborg fornborg, Stockholm 2024

Ett exempel på fornborg, Broborg i norra Stockholm.


Kagghamra fornborgar:

Söder om Stockholm i Grödingetrakten finns många fornlämningar. Baland annat dessa två mäktiga fornborgar.

Kagghamra fornborgar, Stockholm 2024

Broborg fornborg:

Jag har besökt många fornborgar i Sverige. Här är fornborgen Broborg strax norr om Arlanda. Det här får bli inledningen på mina fornborgs reportage.

Broborg fornborg, Stockholm 2024
Go Back to content

Go Back

Advertisement / Annons: