Astrofriend's homepage

www.astrofriend.eu
Share: Twitter Reddit Facebook Gmail Gmail Email
Search Astrofriend's homepage:

Valid CSS!

Alla sidor skall nu vara validerade

Information Kakor (Cookies)

Navigation

Advertisement /
Annons:

Twitter @AstrofriendLars

Follow Astrofriend

Travel News

Advertisement / Annons:

Sveriges Fornhistoria
år 3500 f.Kr. till år 1150 e.Kr.

Det tidsspann som finns med här


Gamla gravar är en av många spännande saker som finns att upptäcka i Sverige

Västerås Anundshög

Anundshög i Västerås, Sveriges största gravhög med den imponerande diametern på närmare 70 meter. Med kol 14 metoden har man uppskattat att den är från år 200 till 500 e.Kr. I området finns skeppssättningar, resta stenar och runstenar.

Här finns mer att läsa om Anundshög och dess närområde:


Att upptäcka Sveriges gamla historia

När vi bilar runt i Sverige håller vi alltid ögonen öppna för det spännande.

Speciellt tycker vi det är kul att studera gamla fornlämningar. Det kan vara fornborgar, runstenar, gravrösen, treuddar, gravhögar när det gäller den riktigt gamla historien. Vi pratar om mer än tusen år tillbaks i tiden, före tiden när Sverige uppstod, så egentligen kanske fel att kalla detta Sveriges historia.

Jag har hur mycket bilder bilder som helst från gamla forntida platser i Sverige. Men nu tänkte jag ni skulle finna de här platserna själva. För att underlätta det har jag gjort ett urval av kartor där ni finner intressanta platser utmärkta, för de är inte alltid så lätta att hitta även om man kanske har de runt hörnet.

Jag har ersatt mitt tidigare system med klm filer man fick ladda ned. Nu har du kartorna direkt här på hemsidan. Här är de som är klara hittills: Fornlämningskartor.

Vill du se allt som finns dokumenterat så söker du direkt på Fornsök på Riksantikvarieämbetet.

Informationen om runinskrifterna är hämtad från Samnordisk runtextdatabas: http://www.nordiska. uu.se/ forskn/ samnord.htm (Instutitionen för Nordiska Språk på Uppsala Universitet)

Här finns lite fler exempel på vad du kan finna på dina irrfärder i Sverige

Jordbrofältet resta stenar

Stockholm Jordbrofältet

Ålder: kanske år 500 e.Kr.

Typ: Resta stenar


Stockholm:

Även i tätbebyggda som Stockholm finns många fina fornlämningsområden. Ta till ex. Jordbro.

 

Stockholm Jordbrofältet gravröse

Stockholm Jordbrofältet

Ålder: kanske år 500 e.Kr.

Typ: Gravröse

Här finns mer att läsa om Jordbro gravfält:


Runstenar

Det finns mer än 2500 runstenar och fragment av dessa i Sverige. De flesta är från år 900 e.Kr. till år 1150 e.Kr, men det finns också äldre från c:a år 200 e.Kr. till år 900 e.Kr, de kallas i regel urnordiska inristningar och runinskrifterna på de är enklare utformade.

Här finns mer att läsa om runstenar:

Karta var man kan finna en Runsten eller Runristning:

Karta Runristning

Denna karta bygger på bygger på Samnordisk runtextdatabas:

Stockholm Ågesta runsten

Stockholm Österhanninge

Ålder: c:a år 1000 e.Kr.

Typ: Runsten

Här finns mer att läsa om runstenen:

Lista på andra runstenar i Södermanland:


Andra fornlämningar

Enköping Skeppssättning

Intill Anundshög finns många resta stenar, här är ett praktexempel på en dubbel skeppssättning.

I inledningen nämndes andra fornlämningar, hällristningar, fornborgar, gravrösen, treuddar, gravhögar, ja det finns hur mycket som helst.

Här är en karta över Sverige och var du kan finna Skeppsssättningar:

Du behöver nu inte kml filerna längre, mycket praktiskt.

Karta Skeppssättning

Fornborgar i Sverige samt Stockholm, Södermanland och Uppsala

Karta var man kan finna en Fornborg:

Karta Fornborg

Det här är garanterat spännande för barnen att springa runt i, ta det försiktigt bara och var rädd om våra fornminnen!

Strängnäs Rällinge fornborg

Strängnäs Rällinge fornborg

Ålder: c:a år 600 e.Kr.

Typ: Fornborg

Här finns mer att läsa om Rällinge borg:


Treuddar i Sverige samt Stockholm, Södermanland och Uppsala

Karta var man kan finna en Treudd:

Karta Treudd

Man är nog inte riktigt säker på om treuddar markerar en gravplats eller något annat. De är dock vanligt förekommande på gamla gravfält.

Här finns mer att läsa om treuddar:


Dös i Sverige

Gamla gravar finns det gott om i Sverige. En dös tillhör megalitmonument och finns i ofta längs Atlantkusten ned i Europa, framförallt Spanien och Frankrike. I Sverige hittar man de längs västkusten och i Skåne.

Karta var man kan finna en Dös:

Karta Dös

En dös är den äldre typ av stenkammar gravar man finner, från c:a 3700 f.Kr. till 2800 f.Kr.

Här finns mer att läsa om samlingsbegreppet megalitmonument och stenkammargravar:

Hagadösen

Bohuslän Orust Hagadösen

Ålder: c:a år 3400 f.Kr.

Typ: Dös

Här finns mer att läsa om Hagadösen:

Här finns mer att läsa om dösar:


Gånggrift i Sverige

Karta var man kan finna en Gånggrift:

Karta Gångdrift

I Västergötlands finns det många imponerande gånggrifter, gravar som byggdes c:a åren 3200 f.Kr. till 2800 f.Kr. De liggger efter vattendragen som flöt fram på den tiden genom Sverige och den vägen kom de första bosättarna hit.

Av Sveriges ca 375 gånggrifter finns närmare 300 i Falköpingstrakten.

Hallarör gånggrift

Västergötland Hallarör Luttra gånggrift

Ålder: c:a år 3300 f.Kr.

Typ: Gånggrift

Här finns mer att läsa om Luttra gånggrift:


Hällkistor i Sverige

Karta var man kan finna en Hällkista:

Karta Hällkista

Hällkistor är också gamla gravar, något enklare än gånggrifterna och av senare datum. C:a 2300 f.Kr. till 1500 f.Kr. Finns i första hand i södra Sverige.

Lundskullen Hällkista

Västergötland Lundskullen Hällskista

Ålder: c:a år 2000 f.Kr.

Typ: Hällkista

Här finns mer att läsa om Lundskullen Hällkista:

Här finns mer att läsa om hällkistor:


Hällristningar i Södermanland

Det finns många hällristningar i Sverige, här är ett urval i Södermanland.

Karta var man kan finna en Hällristning:

Karta Hällristningar

OBS! Endast Stockholm för att begränsa antalet.

Hällristningar finns längs Sveriges forntida kuster och efter vattendrag ända upp i norr. Normalt från åren 1800 f.Kr. till 500 f.Kr. Den här äldre typen av hällristningar finner man även runt Medelhavet.

Här finns mer att läsa om hällristningar:

Det finns också senare ristningar från vår Vikingatid som i exemplet till höger.

De forntida kusterna kan idag ligga långt upp på land. Det har att göra med landhöjningen vi har efter inlandsisen för c:a 10000 år sedan. Där det är som mest kan det vara hela 9 mm per år. Alltså mer än 0,5 m under en livstid!

Jag har samlat några spännande länkar här om landhöjningen:

Aspebergets Hällristningar

Bohuslän Tanum Aspebergets Hällristningar

Ålder: c:a år 1800 f.Kr. till 500 f.Kr.

Typ: Bronsålder Hällristning.

Här finns mer att läsa om Aspebergets hällristningar:

Strängnäs Sigurdsristningen

Strängnäs Sigurdsristningen

Ålder: c:a år 1000 e.Kr.

Typ: Hällristning Vikingatida runristning på häll.

Här finns mer att läsa om Sigurdsristningen:


Skeppsättningar i Sverige

Karta var man kan finna en Skeppssättning:

Karta Skeppssättning

Skeppssättningar finns från bronsålder c:a 1800 f.Kr. till 500 f.Kr. samt järnålder 500 f.Kr. till 1150 e.Kr. där även vikingatid ingår.

Stockhom Jordbrofältet Skeppssättning

Stockholm Jordbro

Ålder: c:a år 500 e.Kr.

Typ: Skeppssättning

Här finns mer att läsa om skeppssättningar:


Tingsplatser i Sverige

Karta var man kan finna en Tingsplats:

Karta Tingsplats

Tingsplatser är platser där tingen höll råd och dömde.

Här finns mer att läsa om tingsplatser:


Hoppas detta kan inspirera till spännande bilutflykter och att ni finner dom också med hjälp av kartorna!

Här finns en mycket bra hemsida om fornlämningar och annat i Sverige:

Go Back to content

Go Back

Advertisement / Annons: