Astrofriend's homepage

www.astrofriend.eu
Share: Twitter Reddit Facebook Gmail Gmail Email
Search Astrofriend's homepage:

Valid CSS!

All pages shall now have been validated

Info Cookies (Kakor) / GDPR

Navigation

Advertisement /
Annons:

Advertisement / Annons:

Sveriges fornhistoria
Kartor över Runristningar och Runstenar


Kartorna, välj område för runristningar:

Jag har bara besökt ett fåtal av dessa platser så jag kan inte garantera vad du finner.

Runsten i Ågesta Stockholm

Runsten i Ågesta Stockholm.

Runristning Södermanland:

Tryck på knappen nedan till vänster för att se objekten.

Informationen om runinskrifterna är hämtad från Samnordisk runtextdatabas:
http://www.nordiska.uu.se/ forskn/ samnord.htm

Det går att zooma och panorera i kartan, tryck på fyrkanten uppe till höger och du får upp kartan i ett nytt fönster, tryck på knappen till vänster och du får upp en lista på platserna. Där finner du även en "Hitta Hit" knapp.

OBS!
Alla runristningar är inte runstenar, en del runstenar står inte kvar på sin ursprungliga plats och en del finns inte kvar tyvärr. Läs i informationen för varje objekt.

På kartorna ser man tydligt hur många av runristningarna / runstenarna ligger utefter gamla Vikingaleder. Idag i många fall långt upp på land pga landhöjningen.

Terrängen kan vara eländig på vissa platser. Ta på ordentliga kläder och skor. Var försiktig på plats så du inte skadar vår historia, den skall vara i många tusen år till !

Go Back to content

Tillbaka till kartförteckningen


Go Back

Advertisement / Annons: