Astrofriend's homepage

www.astrofriend.eu
Share: Twitter Reddit Facebook Gmail Gmail Email
Search Astrofriend's homepage:

Valid CSS!

Alla sidor skall nu vara validerade

Information Kakor (Cookies)

Navigation

Advertisement /
Annons:

Advertisement / Annons:

Stockholms Skålgropsstenar


Innehåll:

De olika platserna vi besökt, hittills:

  1. Skålgropssten vid Lerkrogen i Älvsjö
  2. Skålgropssten vid Klockhuset i Älvsjö
  3. Skålgropssten vid pendeltågsspåret i Högdalen
  4. Skålgropssten vid Partihallarna i Årsta
  5. Skålgropar i hällristning Åbyvägen Österberga
  6. Skålgropar i hällristning Östbergavägen Österberga
  7. Fortsättning följer

Skålgropsstenar är fornminnen från långt tillbaka i tiden, omkring 3000 år sedan. Man vet inte ens säkert vad deras funktion har varit. Enligt vissa är det gropar som man hade olja i för att tillbedja gudar. De har andra benämningar också, Älvkvarnsten, Offersten osv. Skålgropsstenar tillhör gruppen hällristningar. Här har jag gjort kartor till de och andra fornlämningar: Fornlämningar kartor.

Mer att läsa om skålgropsstenar:

Skålgropssten vid Lerkrogen i Älvsjö, 2023

Skålgropssten vid Lerkrogen i Älvsjö, 2023.


1. Skålgropsten vid Lerkrogen i Älvsjö:

Första skålgropsstenen att besöka är den vid Lerkrogen i gamla Älvsjö. Dock har den flyttats några gånger och vi börjar vid dess ursprungliga plats. Karta över de tre platserna denna skålgropssten stått:


Pendeltågsspårområdet i Älvsjö:

Skålgropssten vid Lerkrogen i Älvsjö

I Fornsöks kartor hittar vi en markering kallad hällristning som stämmer bra med Hästhagen där Lerkrogens skålgropssten skall ha stått ursprungligen. Jag som växte upp på 1960-talet har varit här, man kunde gå över järnvägen då och här var ängar. Någon skålgropssten såg jag dock aldrig. Andra som är lite äldre än vad jag är kommer ihåg den från denna plats. År 1966 grävde de upp stenen för då skulle järnvägen bygga en depå här.


Skålgropssten vid Lerkrogen i Älvsjö

Vi cycklar ned till spårområdet. Här är det stängt och man kommer inte in i området. Dock kunde vi fotografera platsen där skålgropsstenen har stått ursprungligen genom staketets öppningar. Här borde den ha stått i kanske 3000 år. Men kan ju vara så att den stod lite mer till vänster och den flyttades hit när den ursprungliga järnvägen drogs fram här på 1860-talet. När stenen flyttades så ställdes den upp tillfälligt i hagsätra.

Mer info om Älvkvarnstenen:


Hagsätra vid Huddingevägen:

Skålgropssten vid Lerkrogen i Älvsjö

I Hagsätra bor vi och Gunilla som bott här sedan urminnes tider har aldrig sett denna sten i Hagsätra, inte ens hört talas om det. Vi letar i gamla arkiv och på gamla kartor. På en karta från 1982 finns ett runmärke utsatt och efter ett tag kan vi bekräfta att det är skålgropstenen vi letar efter. Kartan finns på Kartbild.com, där finns möjligt att få en markör var man står vilket gör det lätt att hitta platsen. Fast vi hade gått omkring här och letat många gånger tidigare innan vi fann denna karta.


Skålgropssten vid Lerkrogen i Älvsjö

På en modernare karta ser vi det relativt nybyggda Lidl vilket gör det lätt att orientera sig.


Skålgropssten vid Lerkrogen i Älvsjö

Från parkeringen på Lidl ser vi att Skålgropsstenen bör ha stått bakom den parkbänk som finns där idag.


Skålgropssten vid Lerkrogen i Älvsjö

Vi går in i skogen bakom bänken och finner en grop i lagom storlek där stenen kan ha legat.


Skålgropssten vid Lerkrogen i Älvsjö

Gropen i marken i närbild, parkbänken syns i bakgrunden. Den grävdes upp för 30 år sedan, 1994 för att flyttas till sin nuvarande plats vid Lerkrogen i Älvsjö.


Lerkrogen i Älvsjö:

Skålgropssten vid Lerkrogen i Älvsjö

Sista stoppet på denna utflykt, Lerkrogen i Älvsjö. Detta hus stod ursprungligen vid Brännkyrka kyrka. Den stod dock i vägen när järnvägen byggdes ut och monterades ned år 1968. Tanken var att återuppbygga den senare. Dock var den i för dåligt skick och ersattes till stora delar med nytt matrial men i samma design, det var år 1986. År 1996 kom Skålgropsstenen hit, den står inne i busken till höger.


Skålgropssten vid Lerkrogen i Älvsjö

Här får vi nu se skålgropsstenen i all sin prakt. Denna sten kallas oftast för Älvkvarnsten och den har över hundra skålgropar.


Skålgropssten vid Lerkrogen i Älvsjö

En närmare blick på stenen visar groparna i detalj, fashinerande att se dessa gropar som hackades in av våra förfäder med mycket arbete för kanske några tusen år sedan.

Mer info om Lerkrogen:

Go Back to content

Go Back
Sid 2

Advertisement / Annons: