Astrofriend's homepage

www.astrofriend.eu
Share: Twitter Reddit Facebook Gmail Gmail Email
Search Astrofriend's homepage:

Valid CSS!

Alla sidor skall nu vara validerade

Information Kakor (Cookies)

Navigation

Advertisement /
Annons:

Advertisement / Annons:

Stockholms Skålgropsstenar


Innehåll:

De olika platserna vi besökt, hittills:

  1. Skålgropssten vid Lerkrogen i Älvsjö
  2. Skålgropssten vid Klockhuset i Älvsjö
  3. Skålgropssten vid pendeltågsspåret i Högdalen
  4. Skålgropssten vid Partihallarna i Årsta
  5. Skålgropar i hällristning Åbyvägen Östberga
  6. Skålgropar i hällristning Östbergavägen Östberga
  7. Skålgropssten i sydvästra Älvsjöskogen
  8. Fortsättning följer

Skålgropsstenar är fornminnen från långt tillbaka i tiden, omkring 3000 år sedan. Man vet inte ens säkert vad deras funktion har varit. Enligt vissa är det gropar som man hade olja i för att tillbedja gudar. De har andra benämningar också, Älvkvarnsten, Offersten osv. Skålgropsstenar tillhör gruppen hällristningar. Här har jag gjort kartor till de och andra fornlämningar: Fornlämningar kartor.

Mer att läsa om skålgropsstenar:

Skålgropssten vid Lerkrogen i Älvsjö, 2023

Skålgropssten vid Lerkrogen i Älvsjö, 2023.


1. Skålgropsten vid Lerkrogen i Älvsjö:

Första skålgropsstenen att besöka är den vid Lerkrogen i gamla Älvsjö. Dock har den flyttats några gånger och vi börjar vid dess ursprungliga plats. Karta över de tre platserna denna skålgropssten stått:


Järnvägsdepån i Älvsjö:

Skålgropssten vid Lerkrogen i Älvsjö

I Fornsöks kartor hittar vi en markering kallad hällristning som stämmer bra med Hästhagen där Lerkrogens skålgropssten skall ha stått ursprungligen. Jag som växte upp på 1960-talet har varit här, man kunde gå över järnvägen då och här var ängar. Någon skålgropssten såg jag dock aldrig. Andra som är lite äldre än vad jag är kommer ihåg den från denna plats. År 1966 grävde de upp stenen för då skulle järnvägen bygga en depå här.


Herr Göstas väg:

Skålgropssten vid Lerkrogen i Älvsjö

Herr Göstas väg, där stolpen står mitt i bild var det en övergång över järnvägen, även jag gick över där i sällskap med min mamma. Tyckte det var lite läskigt.

Anne-Kristine berättar:
"Ett minne som kan betyda något. 1961 tror jag att det var. Min kompis och jag hade med två killar gått över rälsen vid Herr Göstas väg. När vi kom över, var det väldigt fint och öppet. Det var inte så mycket träd, utan mycket ängsmark. Jag såg en obebodd stuga och hästar som gick och betade. Vi kallade detta område för Hästhagen. I dungar med träd plockade vi liljekonvaljer. Det är ett fint minne, jättevackert."

Kan det vara torpet Visätra som Anne-Kristine såg ? Flygfoto år 1960: Kartbild.com Hästhagen nere där Varuvägen tar slut. Det är i Hästhagen denna skålgropssten stod ursprungligen. Visätra synns norr om Varuvägen där den svänger 90 grader.


Skålgropssten vid Lerkrogen i Älvsjö

Vi cyklar ned till spårområdet i Älvsjö industriområde. Här är det stängt och man kommer inte in på spårområdet. Dock kunde vi fotografera platsen där skålgropsstenen bör ha stått ursprungligen genom staketets öppningar. Här borde den ha stått i kanske 3000 år.

Hans-Uno B berättar:
"Vi gjorde utflykter från skolan för att titta på det vi fick lära oss var en 'Offersten'. Då låg stenen där nuvarande pendeltågs bangård är byggd. Ganska i linje med den övergång som tidigare varit på tal." (vid Herr Göstas väg anm Lars)

Mer info om Älvkvarnstenen:


Skålgropssten vid Lerkrogen i Älvsjö Kredit: Ulf S

Ulf S berättar:
"Stenen vi kallade för offerstenen ca 1953. Järnvägen i bakgrunden. Här ligger nu pendeltågshallen."

Med tillstånd av Ulf S har jag fått publicera hans fina fotografi. Ulf står här vid skålgropsstenen på sin ursprungliga plats, året bör vara 1953. I bakgrunden ser man banvallen till järnvägen. På andra sidan banvallen ligger Älvsjö gamla IP. Det här är i Hästhagen och stenen ligger i sluttningen till ett litet berg på dess södra sida. I bakgrunden ser vi också ett räcke som går längs skogen. Åren går och 13 år senare gräver de upp stenen och flyttar den till Hagsätra. Här ska det byggas en järnvägsdepå. Stenen ligger ganska djupt ned i marken, men om den har legat här i några tusen år borde den varit helt täckt av jord. Kan vara så att den blivit framgrävd tidigare. Ett annat alternativ, den kanske låg i vägen för järnvägen när den byggdes på 1860-talet och flyttades hit.


Hagsätra vid Huddingevägen:

Skålgropssten vid Lerkrogen i Älvsjö

I Hagsätra bor vi och Gunilla som bott här sedan urminnes tider har aldrig sett denna sten i Hagsätra, inte ens hört talas om det. Vi letar i gamla arkiv och på gamla kartor. På en karta från 1982 finns ett runmärke utsatt och efter ett tag kan vi bekräfta att det är skålgropstenen vi letar efter. Kartan finns på Kartbild.com, där finns möjligt att få en markör var man står vilket gör det lätt att hitta platsen. Vi har gått omkring här och letat många gånger tidigare innan vi fann denna karta.


Skålgropssten vid Lerkrogen i Älvsjö

På en modern karta ser vi det relativt nybyggda Lidl vilket gör det lätt att orientera sig.


Skålgropssten vid Lerkrogen i Älvsjö

Från parkeringen på Lidl ser vi att Skålgropsstenen bör ha stått bakom den parkbänk som finns där idag.


Skålgropssten vid Lerkrogen i Älvsjö

Vi går in i skogen bakom bänken och finner en grop i lagom storlek där stenen kan ha legat.


Skålgropssten vid Lerkrogen i Älvsjö

Gropen i marken i närbild, parkbänken syns i bakgrunden. Den grävdes upp för 30 år sedan, 1994 för att flyttas till sin nuvarande plats vid Lerkrogen i Älvsjö.


Lerkrogen i Älvsjö:

Skålgropssten vid Lerkrogen i Älvsjö

Sista stoppet på denna utflykt, Lerkrogen i Älvsjö. Detta hus stod ursprungligen nära Brännkyrka kyrka. Den stod dock i vägen när järnvägen byggdes ut och Lerkrogen monterades ned år 1968. Tanken var att återuppbygga den senare. Dock var den i för dåligt skick och ersattes till stora delar med nytt matrial men i samma design, det var år 1986. År 1996 kom Skålgropsstenen hit, den står inne i busken till höger.


Skålgropssten vid Lerkrogen i Älvsjö

Här får vi nu se skålgropsstenen i all sin prakt. Denna sten kallas oftast för Älvkvarnsten och den har över hundra skålgropar.


Skålgropssten vid Lerkrogen i Älvsjö

En närmare blick på stenen visar groparna i detalj, fashinerande att se dessa gropar som hackades in av våra förfäder med mycket arbete för kanske några tusen år sedan.

Mer info om Lerkrogen:

Go Back to content

Go Back
Sid 2

Advertisement / Annons: