Astrofriend's homepage

www.astrofriend.eu
Share: Twitter Reddit Facebook Gmail Gmail Email
Search Astrofriend's homepage:

Valid CSS!

Alla sidor skall nu vara validerade

Information Kakor (Cookies)

Navigation

Advertisement /
Annons:

Twitter @AstrofriendLars

Follow Astrofriend

Sveriges Historia Nyheter

Advertisement / Annons:

Älvsjö
Älvsjö Allé


Älvsjö Allé

Älvsjö Allé har förkommit i flera gamla dokument vi läst i om Älvsjö. Älvsjö Allé är vägen som kommer söderifrån vid Älvsjö gårds grindstuga och går upp till Älvsjö gård.

Mer info om Älvsjö:


Älvsjö Allé, karta 1944:

Älvsjö Allé, 2023 Upphov: Generalstabens litografiska anstalt, Kartografiska Institutet, Kredit: Stockholmskällan

På Generalstabens karta från 1944 framgår Älvsjö Allés sträckning tydligt. Vi börjar gå längs dess sträckning vid Gamla Huddingevägen där Älvsjö gårds grindstuga låg. Se hur vägen som går under järnvägsbron ansluter till Älvsjö Allé. Så gick den antagligen fram till år 1969 då tågbron breddades och Magelungsvägen byggdes. Jag och min pappa måste ha åkt den vägen ofta på 1960-talet.


Älvsjö Allé, 2023 Fotograf: okänd, Kredit: Kulturarv Stockholm

Här har vi turen att ha ett jättefint gammalt kort över Älvsjö gårds grindstuga. En pojke står med en mjölkkanna på bron. Framför grindstugan och åt vänster går Älvsjö Allé.

Här finns att läsa om gamla Örby: Örby villaförening PDF


Älvsjö ängsväg:

Älvsjö Allé, 2023

Idag går Älvsjö ängsväg ovanpå gamla Älvsjö Allé. Jag har ritat ut ungefär var grindstugan var placerad.


Älvsjö Allé, 2023

Enligt GPSn gick Älvsjö Allé längs kanten på dagens Helgarögränd. Vägen är bara en återvändsgata idag. I bortre delen av detta foto där gatan slutar gick ett vattendike fram. Det ansluter till höger mot gamla Kyrksjön. Vi går fram längs med vägen mot nya Huddingevägen. Den kan vi inte korsa utan får gå bort till gångbron över Huddingevägen för att komma över till andra sidan.


Gång och cykelbron:

Älvsjö Allé, 2023

Uppeifrån gångbron har vi fri sikt ned mot området där Älvsjö Allé gått fram. Här är den grovt utritad hur den korsar Huddingevägen, tidigare ängsmark, trädallé och vattendiken.


Älvsjö Allé, 2023

Ner på marknivå igen, riktning söderut över Huddingevägen. Spanar efter spår efter den gamla Älvsjö Allé men kan inte finna något mer än att det växer träd på andra sidan av Huddingevägen. Det är nya bostäder byggda över Älvsjö Allé på andra sidan Huddingevägen. Fotografiet nedan ungefär samma vy.

Älvsjö Allé, 1900-1920 Fotograf: okänd, Kredit: Digitala Museum
Örby, Sjöängen

Spång över den översvämmade marken.
Älvsjö allé mot Huddingevägen 1901 -1921 Stockholms Stadsmuseum
Repro: Leif Eriksson ; BHF Studiecirkel vt 2016:
Träspång mellan Älvsjö gård och Örby, riktning mot Örby.
Tidigt 1900-tal. Charlottenlund i vänster kant bakom trädet.
Höjden t.h. är Hagsätraskogen.

Ni har väl hört namnet Sjöängen förut och förstår nu varifrån namnet kommer.


Älvsjö Allé, 2023

Mot norr drog Älvsjö Allé fram här rakt igenom färgbutiken. Inga spår här heller efter Älvsjö Allé. Vi går nu runt huset för att se hur Älvsjö Allé fortsätta där.


Mässvägen:

Älvsjö Allé, 2023

Här står vi nu vid Mässvägen och ser söderut, tyvärr får sägas att de raderat ut allt av synliga tecken efter Älvsjö Allé även på denna sträcka. Älvsjö gård har vi bakom oss.


Älvsjö Allé:

Älvsjö Allé, 2023

Fortfarande på Mässvägen men nu vända norrut. Framför oss har vi kullen där Älvsjö gård ligger. Här på kanske ett par meters höjd gick Älvsjö Allé fram. Berget är delvis bortsprängt och marken undanschaktad.


Älvsjö Allé, 2023 Kredit: Kartbild.com

Här står jag när jag tar det sista kortet. Man ser tydligt hur Älvsjö Allé går fram på det gamla flygfotografiet från 1960-talet, möjligen sent 1950-tal. Har här lagt på dagens vägar för att lättare kunna orientera sig.


Älvsjö Allé, 2023

Här får vi en otrolig upplevelse, det finns en bit kvar av Älvsjö Allé ! Även den anslutande vägen till vänster är kvar. Nu blev vi riktigt glada.

Anne-Kristine berättar:
"Detta var spännande att se. När jag var så där en 12-13 år låg jag och rensade ogräs på Älvsjögård. Det måste ha varit år 1959. Det var som på landet där. I det det röda huset som finns kvar bodde han. Jag har aldrig besökt huvudbyggnaden Älvsjögård. Vi togs väl om hand av trädgårdsmästaren."

Go Back to content

Go Back

Advertisement / Annons: