Astrofriend's homepage

www.astrofriend.eu
Share: Twitter Reddit Facebook Gmail Gmail Email
Search Astrofriend's homepage:

Valid CSS!

Alla sidor skall nu vara validerade

Information Kakor (Cookies)

Navigation

Advertisement /
Annons:

Twitter @AstrofriendLars

Follow Astrofriend

Sveriges Historia Nyheter

Advertisement / Annons:

Älvsjö
Vattendikena och dess stenvalvsbroar


Innehåll:

Vattendikena i Älvsjö och dess stenvalvsbroar, foto Oscar Bladh 1932

Herr Stens väg.


Vattendikena i Älvsjö, översikt

Vattendiken i Älvsjö är omtalade. Långt in på 1930-talet låg vattendikena öppna. Något som Älvsjöborna argumenterade starkt för att de skulle tas bort och vattnet ledas i rör nedgrävda i marken. Oavsett vad man tycker om dessa vattendikena så är det intressant att följa dom på gamla kartor och fotografier. Det var så lyckligt att jag hittade ett flygfotografi från flygaren och fotografen Oscar Bladh. Där framkom att där dessa diken korsade vägar hade de vägarna i vissa fall vackra stenvalvsborar över dikena.


Oscar Bladh's flygfoton:

Vattendiken och stenvalvsbroar i gamla Älvsjö, 2024 Fotograf: Oscar Bladh, Kredit: Digitalt Museum Älvsjö år 1932, fotografi beskuret

Ett exempel på Oscars flygfoton visar hur en stenvalvsbro kunde se ut. Tråkigt nog finns inte en enda av dessa stenvalvsbroar kvar idag.


Stockholmskarta år 1934:

Vattendiken och stenvalvsbroar i gamla Älvsjö, 2024 Upphov: Påhlman, August Emanuel (1880-1947), Hellberg, Henning (1861-1934), Kredit: Stockholmskällan

1934 års karta från Stockholmskällan visar hur dessa vattendiken löpte kors och tvärs genom Älvsjö. Följande sidor följer de nummer jag markerat på kartan, 1 till 14.


Ahrenbergsflyg:

Vattendiken och stenvalvsbroar i gamla Älvsjö, 2024 Fotograf: Ahrenbergsflyg, Kredit: Digitalt Museum Älvsjö år 1936, fotografi beskuret

Flygfoto över Älvsjö.

Ett annat flygfoto tagit 4 år senare från en annan riktning. Jag ar ritit ut vattendikena som man kan se på detta fotografi.

Mer info om Älvsjö:

Go Back to content

Go Back
Vidare till del 1

Advertisement / Annons: