Astrofriend's homepage

www.astrofriend.eu
Share: Twitter Reddit Facebook Gmail Gmail Email
Search Astrofriend's homepage:

Valid CSS!

Alla sidor skall nu vara validerade

Information Kakor (Cookies)

Navigation

Advertisement /
Annons:

Advertisement / Annons:

Den gamla viadukten
över järnvägen i Älvsjö


Viadukten över järnvägen i Älvsjö

När vi studerat gamla kartor har det framgått att det fanns en viadukt över järnvägen. Det här är före de sprängde tunneln under järnvägen omkring 1920. Nu vill vi undersöka detta närmare var denna bro har legat. Vi utgår från Häradskartan som är från ca år 1900 och utrustar oss med GPS.

Den gamla viadukten över järnvägen i Älvsjö, ca 1900

Här på kartan vid den röda pilen ser man den gamla vägen gå på en bro över järnvägen. Järnvägsstationen i Älvsjö invigdes år 1879, då fanns inga bilar utan det var häst och vagn som gällde om man skulle transportera tyngre saker.

Samtliga kartor är från Häradskartan över Älvsjö, hämtad via: Kartbild.com.

Mer info om Älvsjö:


Stinsvillan:

Den gamla viadukten över järnvägen i Älvsjö, ca 1900

Vi går upp till Stinsvillan för att utgå härifrån, här framför gick den gamla vägen som ledde upp till bron.


Vägen upp till kullen:

Den gamla viadukten över järnvägen i Älvsjö, ca 1900

Med hjälp av GPSn förflyttar vi oss så att vi står där den gamla vägen gick. Tar ut riktningen och ser att det går en väg upp till en parkering som följer denna gamla väg.


SJ Kontor:

Den gamla viadukten över järnvägen i Älvsjö, ca 1900

Den vägen går till någon sorts kontrollbyggnad för järnvägen. Parkeringen som den gamla vägen går fram till syns till höger.


Den gamla viadukten över järnvägen i Älvsjö, ca 1900

Vi går fram till backen och tar ut ny riktning.


Den gamla viadukten över järnvägen i Älvsjö, ca 1900

Vi följer GPS anvisningarna och går uppför backen mot järnvägen.


På toppen av kullen:

Den gamla viadukten över järnvägen i Älvsjö, ca 1900

Här uppe på krönet svänger vägen av. En stor del av berget är bortsprängt idag då järnvägen under åren byggts ut med fler spår.


Den gamla viadukten över järnvägen i Älvsjö, ca 1900

Uppe på krönet kan vi se över till andra sidan. Där ligger Älvsjö gård något till vänster, stallbyggnaderna låg rakt fram.


Viaduktens läge:

Den gamla viadukten över järnvägen i Älvsjö, ca 1900

Siktar med GPSn och får fram var bron landat på andra sidan järnvägsspåren.


Den gamla viadukten över järnvägen i Älvsjö, ca 1900

Ungefär så här skall den gamla bron ha utgått från den norra sidan.


Alternativ uppgång i väster:

Den gamla viadukten över järnvägen i Älvsjö, ca 1900

Vi får se några trappsteg i slänten bredvid, precis som om det varit en gångstig upp här.


Den gamla viadukten över järnvägen i Älvsjö, ca 1900

Går ner där, på någon gammal karta har vi sett en stig markerad här. Älvsjövägen drogs fram här omkring 1920 då de sprängde en tunnel under järnvägen. Här fanns också den stora brädgården till vänster och som låg utefter Herr Stens väg, eller Järnvägsgatan som den hette förr i tiden.


Södra sidan av järnvägen:

Den gamla viadukten över järnvägen i Älvsjö, ca 1900

Nu går vi över till södra sidan av järnvägen för att se var bron kom fram på den sidan. Även här har de sprängt ur berget för att få plats med fler järnvägsspår. Vid invigningen år 1879 fanns inte Nynäsbanan, den kom omkring år 1900. Så det kanske bara var två spår från början. Då behövde inte bron vara så lång. Vi kan ganska bra få fram var bron landat på den här sidan.


Den gamla viadukten över järnvägen i Älvsjö, ca 1900

En stor ek begränsar var vägen fram till bron kan ha gått, eken har stått där i några hundra år. På den gamla Häradskartan kan vi se att här har det legat två hus, en på var sida om vägen.


Den gamla viadukten över järnvägen i Älvsjö, ca 1900

Går vi ned på Magelungsvägen så ser vi hur vägen har gått fram där uppe på berget. När jag växte på 1960-talet här i Älvsjö var bron inte så här bred vare sig för biltrafiken eller järnvägen. En av utbyggnaderna av bron gjordes på slutet av 1960-talet.


Den gamla viadukten över järnvägen i Älvsjö, ca 1900

Vägen fortsatte fram till Älvsjö gårds byggnader. Bland annat stallet som brann ned på 1950-talet.


Vägen mot Älvsjö gårds stall:

Den gamla viadukten över järnvägen i Älvsjö, ca 1900

Så här ser det ut idag, utmarkerat är stallbyggnaden. Vägen svängde av in mellan byggnaderna. Idag är det hotel, dagis och kurslokaler här i nya byggnader.

Go Back to content

Go Back

Advertisement / Annons: