Astrofriend's homepage

www.astrofriend.eu
Share: Twitter Reddit Facebook Gmail Gmail Email
Search Astrofriend's homepage:

Valid CSS!

Alla sidor skall nu vara validerade

Information Kakor (Cookies)

Navigation

Advertisement /
Annons:

Twitter @AstrofriendLars

Follow Astrofriend

Sveriges Historia Nyheter

Advertisement / Annons:

En guidad tur i omgivningar
till Långbro gård i Älvsjö


Innehåll:

Framförallt är det Älvsjöbors minnen från 1940 till 1960-tal det berättas om här:

  1. Långbro gårds omgviningar, del 1
  2. Långbro gårds omgviningar, del 2

Denna sida är på ett mycket tidigt stadium, samlar information och fotografier nu.

Långbro gård, 2024

Långbro gård.


1. Långbro gård och dess omgivningar:

Älvsjös historia är extra spännande för mig eftersom jag växte upp där under 1960-talet. Under de sista åren har jag lärt känna Sture som också är mycket intresserad av Älvsjös historia. Denna dag i maj 2024 har han ordnat en guidad tur om omgivningarna till Långbro gård. Men han håller bara delvis med den historiska information. Det är vi deltagare som skall stå för den. För min egen del låg Långbro gård några hundra meter för långt bort, innan tonåren gav man sig inte så långt bort från hemmet. Andra specialister är som tur var inbjudna.

Karta över Långbro gård.


Långbro gård, Älvsjö:

Långbro gård i Älvsjö Bild: 1

Västra sidan av Långbro gård. Huset stod mycket förfallet under många år. År 1993 skadades det kraftigt av en brand.

Martina K berättar:
"Ungdomens Röda Kors hade någon form av fritids-/kvällsverksamhet där som vi gick på. Måste varit i slutet av 1970-talet. Minns också de härliga pulkabackarna i den lilla skogen bakom Långbro gård. Då när det alltid var vinter. På Örtagårdsvägen intill Långbro gård låg vårt lekis i ett lågt ljusblått hus."

Agneta berättar:
"I lilla backen ner mot fönstren i mitten... solade vi oss, hela gänget kring bröderna Lagerman!"


Långbro gård i Älvsjö Bild: 2

Min klasskamrat Jan berättar att en av hans lärarinnor på lågstadiet bodde här på Långbro gård. De i skolklassen gjorde ett besök här också.

Inger berättar:
"I lilla flygeln lärde jag mig spela piano på 1960-talet. Minns inte vad min pianolärarinna hette, men hon var lite äldre vill jag minnas. Jag gick också på Unga Örnar där."

Kerstin berättar:
"Jag gick där också, tror det var ABF som hade pianoundervisning där."

Eva berättar:
"Fanns även ett 'lekis' där i början av 1980-talet. Vår dotter gick där. Underbar plats för barnen. Min pappa var ordförande för ABF Brännkyrka som hade deras kontor där. Det var på 1950-talet."

Mer info om Långbro gård, Älvsjö:


Långbro gård i Älvsjö Bild: 3

På östra sidan, framsidan av gården låg en damm fram till 1960-talet. Man kan fortfarande se sänkan där den legat, till höger i fotot. Vi diskuterade om vad syftet med dammen var, vi antog att det antingen var en branddamm eller att de hade fiskodling i den. Den hade inget stängsel och det hände en drunkningsolycka här berättade en av damerna.

Framtidsplaner för dammen:


Långbro gård i Älvsjö Bild: 4

En av flera alleér, i riktning söderut, den slutade vid en stor byggnad som är riven idag. Vägen i bakgrunden är Kryddlandsvägen.

Anne-Christine berättar:
"Jag skulle vilja tillägga lite om allén som går åt söder. Allén har nog funnits länge, för den leder till den sk. bondgården till Långbro gård. På hela området till Linbodavägen fanns det byggnader om man ser på flygkort och kartor. I det vita tvåvåningshuset hölls gårdens rättare till. Framför den fanns en damm. Vet ej Varför? Längst Vallvägen låg, loge och ladugård. Längst ner vid nuvarande sk.sandplan ett relativt nytt stall."

Parker i Långbro och Älvsjö:

Brännkyrka Hembygdsförening 1956 PDF:


Den guidade turen startar på Vivelvägen:

Långbro gård i Älvsjö Bild: 5

Sture till vänster som leder den guidade turen. Jan, Anne-Kristine, Anita, Tony, Gunilla. Här på Vivelvägen 56 samlas vi inför starten av den guidade turen. Vi lyssnar spänt på vad damerna har att berätta. Sture håller koll på kartorna för området.


Långbro gård i Älvsjö Bild: 6

Anne-Kristine berättar:
"Här bakom lågt ett stort flerfamiljhus vilket kan ses på gamla flygfotografier. Bakom huset gick en smal väg över till Långbro gård. Vid A låg på gamla koret ett två vånings flerfamiljshus. Där bodde det säkert fem familjer. På tomten stod också, längs gatan, en länga som innehöll tvättstuga och dass. Huset byggdes till arbetarna på Långbrogård. När gården med jordbruk köptes upp och lades ner, tror jag att det blev lägenheter till bostadslösa. Huset brann i början på - 1960 talet och det kunde ej bo någon där igen. Efter en tid byggdes dessa två småstugor upp."

Flygfoto Långbro gård i Älvsjö 1936, Ahrenbergsflyg, beskuret Fotograf: Ahrenbergsflyg, kredit: Digitalt Museum, bilden är beskuren

Det hus som nämns är det jag märkt med A på detta gamla fina flygfoto. Vid E ser man vägen som leder till Långbro gård, C. Vägen som leder snett uppåt på höger sida är Vivelvägen. Vägen nedtill snett på tvären kanske är Svartlösavägen.

Anne-Kristine berättar:
"Det vita tvåvåningshuset vid C. Det ser ut som Rättarbostaden, den skall ligga där också. Det är ett likadant hus som på Vivelvägen. Sedan tror jag att vägen tvärs, längst ner på kortet är Johan Skyttes väg. Den går ner mot Långbro sjukhus. Svartlösavägen var inte byggd då."


Långbro gård i Älvsjö Bild: 7

Anita berättar:
"Bakom detta vita hus på Vivelvägen 45 låg ett litet torp."


Långbro gård i Älvsjö Bild: 8

Vi går från Vivelvägen till Svärmarvägen upp till Vallvägen. Framför oss här ligger en populär lekpark. Jag minns denna park från 1960-talet. Min mamma och jag gick genom denna park när hon skulle besöka ett konditori vid torget Svartlösavägen/Fru Marias väg.


Långbro gård i Älvsjö Bild: 9

Anne-Kristine berättar:
"Här brukade vi gå uppför en stig in i skogen. Idag är här väldigt igenvuxit. Det är vackert men förr var det än mer buskar med blommor."


Långbro gård i Älvsjö Bild: 10

Anne-Kristine berättar att hon är uppväxt här på Vallvägen 15 under 1940-1950-talet. Hon har många positiva minnen att berätta om den tiden.

Go Back to content

Go Back
Del 2

Advertisement / Annons: