Astrofriend's homepage

www.astrofriend.eu
Share: Twitter Reddit Facebook Gmail Gmail Email
Search Astrofriend's homepage:

Valid CSS!

Alla sidor skall nu vara validerade

Information Kakor (Cookies)

Navigation

Advertisement /
Annons:

Sveriges Historia Nyheter

Advertisement / Annons:

Älvsjö
Tågstation


Tågstationen i Älvsjö

Älvsjö har haft flera tågstationsbyggnader under åren. En av de äldre finns kvar men har annan funktion idag. Även om vi aldrig åkte tåg från Älvsjö på 1960-talet har jag ett svagt minne av den byggnaden. Vi tittar närmare på den.

Tågstationen i Älvsjö Upphov: Topografiska Corpsen, Kredit: Stockholmskällan

Redan på en så tidig karta som från år 1893 finns tågstationen utritad. Den invigdes år 1879. Från början hette tågstationen Elfsjö tågstation, år 1909 bytte de namn till dagens Älvsjö tågstation.

Mer info om Älvsjö:


Älvsjö tågstation:

Den tågstationen vi ska titta på här byggdes år 1932.

Tågstationen i Älvsjö Fotograf: okänd, Kredit: Digitalt Museum fotografiet är beskuret

"Vy över Älvsjö"

Ett flygfoto taget antagligen en bit in på 1930-talet. Här ses den nya tågstationsbyggnaden, framför på perrongerna ser man de två glashusen där man kommer upp från gångtunneln under järnvägsspåren. Det var inte bara stationshuset man byggde, man utökade antalet spår framför stationshuset. Längst ned i bild lite till vänster syns södra ställverkshuset. I bakgrunden något till höger ser man stickspåret gå upp till LM Ericssons kabelfabrik.


Tågstationen i Älvsjö Fotograf: okänd, Kredit: Digitalt Museum fotografiet är beskuret

"Älvsjö bangård"

Nere från bangården ser man nya tågstationen till vänster, fotograferat omkring år 1950. Tunneln under järnvägsspåren verkar gå ända över till andra sidan till höger där Älvsjö gård ligger.


Tågstationen i Älvsjö

Älvsjö tågstation år 2020. Det här är antagligen den 3:e stationsbyggnaden. Det vore kul om någon kunde berätta vad som fanns innanför dessa dörrar och under vilka år tågstationen användes.

Eva B berättar:
"Jag minns att den var i drift när jag var liten, kanske under skolåldern, dvs mitten av 1960-talet. Biljetterna var av kartong och klipptes precis som fjärrtågbiljetterna. Man fick gå en trappa ner för att komma till perrongen och upp igen. Bredvid stationen på höger sida fanns en kiosk, tror det var Pressbyrån. Hade man tur fick man följa med pappa när han skulle köpa cigaretter, då kunde det bli tex en lakritspipa eller en ask tuttifrutti."

Hans-Uno B berättar:
"Stationshuset var nog i bruk inpå tidigt 1970 tal då den nya stationen togs i bruk. I stationshuset fanns biljett och godsexpedition samt en avdelning för resgods. Resgodset låg till vänster om ingången tilll väntsalen. Huset övertogs sen av Banverket och senare av Trafikverket. Även ett antal entreprenörer har jobbat i huset. Har själv jobbat i huset som Banförvaltare. Jobbade med vagnhallen och de 4 spåren från Årstabron till Flemingsberg."

Anki R berättar:
"Arbetade sen i byggnaden man skymtar på bilden (Älvsjö stadsdelsförvaltning) i nästan 20 år. Detta var 1950-tal. Då fanns den lilla uteplatsen mellan vagnarna. Åkte tåg till skolan varje dag från 10 års ålder, bodde mitt emot. Kollade på den stora klockan som fanns på stationsbyggnaden och fick springa för att hinna gå på sista vagnen. Väldigt morgontrött!"


Tågstationen i Älvsjö

Vårdcentralen huserar här år 2023.


Tågstationen i Älvsjö

Älvsjö tågstation sett från gaveln. Kanske inte så vanligt någon smyger runt hörnet på denna byggnad. Men nyfiken som man är måste man ju se hur det ser ut. Vet någon vad som fanns i denna tillbyggnad på stationshuset ?

Åke L berättar:
"Min mamma jobbade i pressbyrån under många år, till höger utanför bild, vid nedgången till perrongerna."

Eva B berättar:
"Tror det var nergången dvs trappan för att komma till spåren."


Tågstationen i Älvsjö

Här är trappsteget. Vi kunde läsa att det här är det första trappsteget ned till tunneln under spåren. Tunneln byggdes under järnvägsspåren samtidigt som denna byggnad år 1932. Den tidigare gångbron över järnvägen revs. Men sedan 1970-talet har vi åter fått en gångbro över järnvägsspåren. Se till höger, grinden är öppen så vi kan gå in och se den sidan av stationsbyggnaden som är mot spåren.

1950-talet:

Tågstationen i Älvsjö Fotograf: okänd, Kredit Digitalt Museum fotografiet kraftigt beskuren

"Älvsjö. Järnvägsstation"

På denna uppförstoring på ett kort från c:a 1950 ser vi detaljerna som nämnts. Biljettluckan till vänster, trappan ned i tunneln under järnvägsspåren. Brevlådan sitter på hörnet av stationshuset. Cyklarna hänger i bakgrunden i väntan på att tas ombord på tågvagnarna. Kiosken som nämns borde ha legat här till höger, kanske den inte var byggd år 1950.

Tågstationen i Älvsjö Fotograf: okänd, Kredit Digitalt Museum

"Persontunnel"

Mina systrar har berättat att de har minne av denna gångtunnel under järnvägen, antagligen 1950-talet.

Tågstationen i Älvsjö Fotograf: okänd, Kredit Digitalt Museum

"Nedgång till persontunnel"

En närbild på uppgångarna till perrongerna från gångtunneln, man ser också här att det finns en ingång till gångtunneln från södra sidan.


70 år senare:

Tågstationen i Älvsjö

Nu när tågstationens gångtunneln inte används kommer växtligheten hit och tar över. Maskrosor är tåliga och slår rot även mellan stenarna.


Tågstationen i Älvsjö

Gaveln på tågstation som är mot Älvsjövägen. Hade de något här längs väggen förr i tiden, någon kiosk kanske, eller var det just bara en vägg. Någon som kommer ihåg ?

Gunnar H berättar:
"SJ ägde två tennisbanor som låg i anslutning till gamla Älvsjö brädgård. Vi kunde hyra en bana för 2 kronor timman. Efter betalning på tågstationen fick man nyckeln till en bana. En viss reservation om ägandet. Men vi antog det eftersom man fick hämta nyckeln i biljettluckan."

Pia W berättar:
"Där spelade min pappa ofta (på tennisplan, anm Lars). Innan hade de legat någon typ av ridskola där. Pappa red där i unga år. Kanske under trettiotalet…."


Tågstationen i Älvsjö

Längre bort på sidan som vetter mot tågspåren. Här var det säkerligen mycket folk i rusningstrafik förr i tiden. Folk skulle kontrollera tidtabeller, köpa biljetter och annat. Pollettera cyklar och bagage gjorde man i byggnaden bortanför har jag fått lära mig nu av min kamrat Jan, i varje fall på 1960-talet. Den byggnaden försvann efter år 2005 någon gång. Idag finns här en ramp upp till dörren, det fanns knappast förr i tiden. Men det är ju Vårdcentral nu och måste vara tillgänglig för de som inte är så rörliga.

Lennart C berättar:
"Väntsalen var vår 'ungdomsgård' innan dom öppnade en på Älvsjövägen."

Tågstationen i Älvsjö Fotograf: Karlsson L.O. , Kredit: Digitalt Museum

Bangården i Älvsjö.
Text på kuvert: "Älvsjö station".
Text på baksida: "Älvsjö 1986-09-01".

Fann ett lite äldre fotografi från år 1986. Tror dock inte tågstation användes då utan till något annat.


Tågstationen i Älvsjö

Mer saker finns att titta på här. Här i högra hörnet finns en trappa ned. Var det kanske toaletter förr eller något förråd. Inte en aning, men ni äldre som läser kan berätta. På flygfoton från 1930-talet finns inte denna källartrappa vad jag kan se.


Tågstationen i Älvsjö

Framför stationshuset har vi bortre änden av perrongen, den är avfasad här så de kunde köra upp vagnar upp på perrongen och fram till tågen. Man ser precis till höger hur perrongen viker av ned mot markplan. Bakom träden till höger ligger Älvsjö gård. Bakom den inglasade bron har vi Stockholmsmässan. Mässhallarna gjorde ett stort ingrepp i miljön här i Älvsjö, Älvsjö gård gick över i stadens ägo, nya vägar byggdes bland annat. Tågbron över Älvsjövägen byggdes om och blev både längre och bredare. På 1970-talet hade tågspåren mot Nynäshamn fått en bro och blivit en planfri korsning mot Huddingevägen. Ja jag försöker berätta så mycket jag kan av mina minnesfragment. Vill gärna dela med mig av det till er läsare.


Ställverket:

Tågstationen i Älvsjö Fotograf: okänd, Kredit: Digitalt Museum

"Södra ställverkshuset i Älvsjö."

På södra sidan av järnvägen stod ett av två ställverkshusen här vid Älvsjö station. Detta fotografi är tagit år 1919 men ställverkshuset stod här även på 1930-talet, vilket ni kan se på det inledande flygfotografiet.


Tågstationen i Älvsjö Fotograf: okänd, Kredit: Digitalt Museum

"Älvsjö, Södra ställverkshuset."

Ställverket är ett kontrollrum från vilket man lägger om alla växlarna på banområdet. Vad jag kan se så är detta ställverk elektrifierat. Det stod ett likand ställvärk på norra sidan av järnvägspåren, strax bakom gamla tågstationen. Det revs nog tidigare, kanske dess funktion togs över av detta när det blev elektriferat. Bara en gissning från mig.


Godsterminalen:

Tågstationen i Älvsjö

Jag fann bland mina gamla kort detta fotografi, tagit år 2005 och här ser man den gamla godsterminalen. Bakom den tågstationen som vi sett på bilderna här. Framför godsterminalen står en rälsbuss, vad gör den där ?

Hans-Uno B berättar:
"När jag var ung polletterade vi våra skidor på resgods avdelningen. Vi köpte även 'endagsbiljetter' I den stora väntsalen. Minns även pressbyrån som hade kvinna vi kallade miss 'Addo' beroende på hur vi räknade. Började en anställning på SJ i det i det 'gamla stationshuset' som signaltekniker. Kom tillbaka och jobbade i huset i Trafikverkets regi och flyttade efter det till Solna. Bor och trivs i Älvsjö."

Här finns mer att läsa om Älvsjö station:


Älvsjö, järnvägen elektrifieras:

Tågstationen i Älvsjö Fotograf: okänd, Kredit: Digitalt Museum

"Stationsområdet i Älvsjö. Bilderna tagna inför elektrifieringen av bandelar i Sverige".

När nya stationshuset blir klart år 1932 händer också stora saker med järnvägen. Den elektrifieras och man ser här på fotografiet hur elledningarna är dragna. Ånglokens tid är förbi.


Tågolyckan i Älvsjö år 1934:

På 1930-talet hände en stor tågolycka här.

Tågstationen i Älvsjö Fotograf: okänd, Kredit: Digitalt Museum

Text på kuvert:
"Älvsjö, Tågolycka ellok Dg 132 o D 298".
Text på baksida:
"Älvsjö, Persontågets ellok gick rätt över bangårdrn efter sammanstötningen med ellok 132 DG i Älvsjö 24/10 1934".

Då hade de just invigt den nya stationsbyggnaden som jag skrivit om ovan. Hade de något problem med signalsystemet eller var det något annat ? Bakom till höger syns det norra ställverket.


Älvsjö, Nynäsbanan:

Tågstationen i Älvsjö Fotograf: okänd, Kredit: Digitalt Museum

"Stockholm - Nynäs Järnväg, SNJ lok 11, Gotlands expressen."

Även om västra stambanan var elktrifierad så kom det tåg från andra håll. Här kommer ett ånglok in från Nynäshamn, det eldas dock inte med kol utan olja. Nynäsbanan invigdes år 1901 och blev eliktrifierad först år 1962.

Här finns mer att läsa om Nynäsbanan:

Go Back to content

Go Back

Advertisement / Annons: