Astrofriend's homepage

www.astrofriend.eu
Share: Twitter Reddit Facebook Gmail Gmail Email
Search Astrofriend's homepage:

Valid CSS!

Alla sidor skall nu vara validerade

Information Kakor (Cookies)

Navigation

Advertisement /
Annons:

Advertisement / Annons:

En guidad tur vid
Långängens gård i Älvsjö


Långängens gård

Historisk promenad med Sture Lundén runt Långängens gård. År 2023 i oktober följde jag och Gunilla med på Stures historiska promenad i Älvsjö, det är i området kring Långängsvägen. Vi fick höra mycket intressant och jag tog en del bilder som jag delar med mig här till er som inte hade möjlighet att följa med.

Det är en relativt kort promenad, det är ganska kallt så det passar bra denna dag.

Mer info om Älvsjö:


Långängsvägen:

En guidad tur vid Långängens gård, Älvsjö 2023

Här börjar historiepromenaden, korsningen Svartlösavägen / Långängsvägen. Vid den här korsningen delas de första tomterna av i slutet på 1800-talet från Långängsgården berättar Sture.


En guidad tur vid Långängens gård, Älvsjö 2023

Vädret de sista dagarna har inte varit bra, mycket regn och häftiga vindar. Trots det kom det ganska många för att delta i den historiska promenaden och idag slapp vi regnet. Det är i korsningen mellan Långängsvägen och Svartlösavägen vi står och Sture skall strax börja berätta.


En guidad tur vid Långängens gård, Älvsjö 2023

Det gula huset ligger på tomt 1, den första tomten som delades av från gården. Det var stora tomter och den här sträcker sig en bra bit bakom oss. Idag har Svartlösavägen dragits fram över tomten och tomt 1 har i sin tur delats upp i flera mindre tomter berättar Sture.


En guidad tur vid Långängens gård, Älvsjö 2023

Vi går tillbaka en bit på Långängsvägen mot nummer 1-5. Det här är i sydöstlig riktning och där framme i slutet har vi Långbrodalsvägen.


En guidad tur vid Långängens gård, Älvsjö 2023

I motsatta riktningen fortsätter Långängsvägen bortåt i riktning mot Fruängen.


Svartlösavägen:

En guidad tur vid Långängens gård, Älvsjö 2023

Följer vår guide Sture till den norra delen av gamla Långängsgårdens tomtgräns. Här har vi följt Svartlösavägen i nordlig riktning upp till den korsande Lummerstigen.


Lummerstigen:

En guidad tur vid Långängens gård, Älvsjö 2023

Här viker vi av från Svartlösavägen in mot Lummerstigen.


En guidad tur vid Långängens gård, Älvsjö 2023

Sture samlar ihop oss vid några nybyggda villor och berättar att här gick Långängens gårds norra gräns.


Buxbomsvägen:

En guidad tur vid Långängens gård, Älvsjö 2023

Lummerstigen leder oss till Buxbomsvägen. På vänster sida av vägen fram till hit följde tomtgränsen berättar Sture.


En guidad tur vid Långängens gård, Älvsjö 2023

Till höger på Buxbomsvägen gick tomtgränsen. Gamla gården Långängen har under åren delats upp i mer än hundra tomter. Det mesta var klart på 1930-talet berättar Sture.


En guidad tur vid Långängens gård, Älvsjö 2023

Sture berättar att här bakom buskarna skall finnas rester av en matkällare. Men växtligheten är för tät för att vi skall se något. Det är fortfarande Buxbomsvägen.


Långängsvägen:

En guidad tur vid Långängens gård, Älvsjö 2023

Vi har gått i en halvcirkel och nu är vi tillbaka på Långängsvägen. Sture ber oss lägga märke till några snedställda kantstenar.


En guidad tur vid Långängens gård, Älvsjö 2023

De snedställda kantstenarna vi ser sägs vara infarten till ett av gården Långängens hus. Av själva Långängens gård finns inget bevarat idag berättar Sture. Men på 1960-talet när jag växte upp fanns den fortfarande. Det är inte långt från Bromsvägen där vi bodde, men har inget minne av att vi var hit och såg gården.


En guidad tur vid Långängens gård, Älvsjö 2023

En av flickorna som är med på promenaden och också bor i närheten får av en granne låna denna skylt. Den är från tiden då de sålde tomterna här, 30 öre kvm berättar Sture.


En guidad tur vid Långängens gård, Älvsjö 2023

Nu vänder vi och följer Långängsvägen tillbaka till där vi startade. Det är Buxbomsvägen vi korsar och ni ser härliga höstfärger.


En guidad tur vid Långängens gård, Älvsjö 2023

Några lustiga träd eller buskar växer vid korsningen.


En guidad tur vid Långängens gård, Älvsjö 2023

Tillbaka korsningen Svartlösavägen / Långängsvägen. Här visar Sture oss grindstolparna som flyttades hit när Svartlösavägen drogs fram. Långängsvägen 7, tomt 9. Husen hade namn på den tiden, ofta döpta av kvinnorna. Det här huset heter Serenelund, döpt av kvinnan som hette just Syrena upplyser Sture oss om. Så var den spännande promenaden slut och vi åker vidare för några ärenden.

Tack Sture för denna trevliga dag ! Ni finner Sture Lundén på FaceBookgruppen "Älvsjö Historia".

Go Back to content

Go Back

Advertisement / Annons: