Astrofriend's homepage

www.astrofriend.eu
Share: Twitter Reddit Facebook Gmail Gmail Email
Search Astrofriend's homepage:

Valid CSS!

Alla sidor skall nu vara validerade

Information Kakor (Cookies)

Navigation

Advertisement /
Annons:

Twitter @AstrofriendLars

Follow Astrofriend

Sveriges Historia Nyheter

Advertisement / Annons:

Stockholm
Nils Ericson slussen


Ett besök i underjorden

Jag hade för flera år sedan läst att föregångaren till Karl Johanslussen, Nils Ericson slussen fanns kvar under nuvarande Slussenområdet, tänkte mig den var helt nedgrävt. Men döm om min förvåning att Dagens Nyheter ordnat med ett besök där. Nils Ericson slussen ligger under Karl Johans statyn vid Slussen innan nuvarande ombyggnad startades.

Här får ni nu följa med på en unik tur, för när ni nu läser det här är antagligen denna sluss riven inför byggnationen av nya slussen.


Nils Ericson slussen

Nils Ericson slussen:

Intresset att besöka denna gamla sluss var stort, en lång kö med ivrigt väntande besökare. Det är i slutet av oktober och lite kallt och blåsigt.


Nils Ericson slussen

Nils Ericson slussen:

Här i den gröna gången finns en dörr till höger som leder in till Nils Ericson slussen. Rakt fram i gången har vi sjön Mälaren och Riddarfjärden.


Nils Ericson slussen

Nils Ericson slussen:

Här är det lågt i tak, flera balkar har lagts ovanpå slussen för att den tunga trafiken skall kunna passera utan att taket störtar in.


Nils Ericson slussen

Nils Ericson slussen:

Det maskineri vi ser här har ingenting med den ursprungliga slussen att göra. Det är dammluckor för att reglera nivån i Mälaren. Det är så mycket maskiner här inne att det är svårt att se den gamla slussen. Men spännande är det, den försvann ju för över 75 år sedan för allmän beskådning.


Nils Ericson slussen

Nils Ericson slussen:

Här har de dragit ett rör tvärs över slussen, kanske är det vattenledningen in till Gamla Stan.


Nils Ericson slussen

Nils Ericson slussen:

Kättingen som drar i dammluckan antar jag.


Nils Ericson slussen

Nils Ericson slussen:

Här strömmar vattnet från Mälaren fram, men just detta är också en stor anledning till att bygga om hela Slussenområdet. Genomströmmningen är för dålig, en större passage behövs för attt hålla Mälaren på en säker nivå under alla förhållanden. Mer än en gång har Gamla Stans tunnelbana riskerat att bli översvämmad.


Nils Ericson slussen

Nils Ericson slussen:

Ritning över Nils Ericson slussen. Det här var verkligen ett spännande besök. Vi går ut igen och fortsätter utforska underjorden på andra platser.

Go Back to content

Go Back

Advertisement / Annons: