Astrofriend's homepage

www.astrofriend.eu
Share: Twitter Reddit Facebook Gmail Gmail Email
Search Astrofriend's homepage:

Valid CSS!

Alla sidor skall nu vara validerade

Information Kakor (Cookies)

Navigation

Advertisement /
Annons:

Twitter @AstrofriendLars

Follow Astrofriend

Project News

Advertisement / Annons:

Mina vedermödor på nätterna:
2022


Innehåll:


Min Nattbok: 2022-03-04, Åter en natt på piskbalkongen

SMHIs väderrapporter har lovat minst 2 nätter utan moln, dessutom är månen inte uppe och stör. Det måste jag utnyttja, egentligen skulle man ta bilen ut till en mörk plats, men känner att det fortfarande är så mycket nytt att testa att jag väljer att gå upp till piskbalkongen, nära och ganska bra.


Rengöring av kamerasensor:

Dag 1 på piskbalkongen

Noterade sista gången jag processade ett par bilder att det börjat dyka upp smuts på sensorn igen. Detta är hopplöst, enormt tidsödande att rengöra. När det är klart måste dessutom en ny masterflats göras. En stor anledning till att det är så svårt att rengöra är att sensorn sitter djupt ned i kameraschaktet på en DSLR kamera, speciellt full frame sensorer är svåra att komma åt. Ofta blir det att man petar runt smutsen från ena sida till den andra för att det slutligen lägger sig runt kanterna av sensorn. Jag antar att en mirrorless kameras sensor är lättare att komma åt att rengöra. Här skrev jag lite utförliggare hur jag gick tillväga gången innan jag gjorde en rengöring där denna bild kommer från: Camera sensor cleaning . OBS! Ge dig inte på detta själv om du inte har erfarenhet från det, stor risk kameran blir förstörd.


Test av nya transportlådan:

Dag 1 på piskbalkongen

Sedan förra gången jag var upp på piskbalkongen har jag köpt en transportlåda till. Den är från samma serie som kameralådan jag köpt tidigare, i den nya förvarar jag monteringen. Det blev mycket enklare och säkrare nu då lådaorna går att låsa fast i varandra. För att klara trappan upp till piskbalkongen kopplar jag isär lådorna, det är för tungt att bära 30kg. Monteringshuvudet tog jag ur lådan och bar upp separat, det väger drygt 9 kg. Jag har också packat monteringens delar med skumplast mellan så att det inte skramlar så mycket, vill ju inte väcka hela huset där jag bor på mina nattliga äventyr.


Uppstart av utrustningen:

Dag 1 på piskbalkongen

Utrustningen har 4 klockor som alla helst skall gå rätt, speciellt viktigt är klockan i KStars som styr stjärnkartan.

  1. Plattans klocka, ställs automatiskt när den är ansluten till internet
  2. Raspberrys klocka, den tappar minnet varje gång den stängs av, finns internetanslutning ställs den automatiskt. Något jag inte har ute på fältet
  3. KStars klocka tar tiden från GPS dongeln
  4. Kamerans klocka, ställs manuellt, ca en gång i månaden

Denna gång när jag startade fick klocka 1 för sig att det var 28/2, inte dagens datum 4/3. Den var inte inställd att automatiskt justera sig efter internet. Klocka 3 visade år 1905.

Det ställde till en del problem, för klocka 3 räckte det med att boota om Raspberryn. Klocka 1 i plattan kunde jag ställa om manuellt. Klocka 2, Raspberrys klocka försökte jag ställa in rätt datum på, men var omöjligt att göra med plattan och pekaren på skärmen. I det avseendet är det mycket bättre med en laptop som har tangentbord med mus.

Plattan kan jag inte koppla till mobiltelefonen via wifi då dess wifi redan är upptaget i kopplingen till Raspberryn. Därmed kan inte klocka 3 till Raspberrys hämta tiden automatiskt. I övrigt fungerar det.


Polinställning:

Polinställningen gick bättre denna natt, strax under en timme, nästa gång klarar jag det på en halvtimme. Hade inte riktat in monteringen tillräckligt noggrant mot polstjärnan från början, vid finjusteringen hamnade jag mot stoppet och fick börja om från början. Man kan finjustera ca +/- 3 grader i azimut (sidled). I höjdled finns inte dessa begränsningar.

Den här gången lät jag monteringen stå direkt mot taket utan kilar under fötterna. Det medför att monteringen lutar när den inte är i våg. Det spelar ingen roll så länge polinställningen är korrekt. Inte heller finjusterade jag RA-axeln att peka rätt upp med vattenpass, hade ju glömt det, inte heller detta spelar någon roll då plate solvern håller reda på att RA och DEC axeln är i rätt position.


Val av objekt för natten:

En stor fördel att stå här uppe på piskbalkongen är att jag har hela västra hemisfären med fri utsikt. Massor av spännande objekt att välja på som jag inte kommer åt från vår egen balkong. För att utnyttja tiden mer effektivt gjorde jag en lista över objekt jag skulle fotografera. Till min hjälp hade jag hemsidan Telescopius och CdC (Skychart).

Objekt Typ   Magnitud Kommentar
IC 1348 Nebulosa Soul nebula  
Sh 2-227 Nebulosa Diffuse nebula   Stod för lågt
vdB 15 Nebulosa Bright nebula   Fanns ej i databasen
19P Borrelly Komet      
C/2019 L3 Atlas Komet      
IC 342 Galax     Fanns ej i databasen
NGC 4236 Galax      
Sh 2-174 Planetary nebula      

Alla objekt utom kometerna står relativt högt, i en del fall nära zenit. Från vår egen balkong når jag bara upp till 50 grader så det var atraktivt att välja dessa. Tyvärr kunde jag inte finna dessa objekt i KStars databas, hade antagligen gått med något alternativt namn. Nästa gång skall jag lägga in dessa objekte direkt i KStars innan jag tar ut utrustningen, jag kan spara dessa och ladda in under natten. Det gör jag via den den ordinarie datorn och blir mycket enklare, plattan är en mardröm att använda fast den är enkel att ta med sig och har lång batteritid.

Då detta är mer ett test valde jag korta exponeringar på 30 sekunder även om jag kunde valt längre för de objekt som stod nära zenit. Återkommer med bilder på objekten där det blev något att visa. Kometen 19P Borrelly misslyckades, autofokusen fungerade inte eftersom den inte fann några stjärnor. Trodde det berodde på att den stod för lågt och hoppade vidare till nästa objekt. Då upptäckte jag att kameran blivit felinställd, den stod i manuellt läge, inte bulb. Blev för korta exponeringar då jag hade den inställd för att testa om sensorn blivit ren från smuts. Bra att ha en checklista så man inte glömmer bort något.


Nattens object:

Det mesta fungerade bra denna natt, men dessa objekt är lite för små och ljussvaga för denna utrustning som är mer optimerad för stora ljussvaga nebulosor. Nebulosor de kräver en mycket mörk plats för att göra sig bra. Dessutom en kamera som är känslig för H-Alpha våglängden.

/Lars

Go Back to content

Go Back

Advertisement / Annons: