Astrofriend's homepage

www.astrofriend.eu
Share: Twitter Reddit Facebook Gmail Gmail Email
Search Astrofriend's homepage:

Valid CSS!

Alla sidor skall nu vara validerade

Information Kakor (Cookies)

Navigation

Advertisement /
Annons:

Twitter @AstrofriendLars

Follow Astrofriend

Travel News

Advertisement / Annons:

Sveriges historia
Befästningslinjen Södra Fronten


Innehåll:

De olika befästningarna:

Om du besöker de här forten. Det är ganska svår terräng på vissa ställen. Ha ordentliga skor och ta det försiktigt så du inte skadar dig !

Lännafortet

Lännafortet i Stockholm.

Lännafortet:

Efter att ha cyklat drygt 10 km är vi framme vid det första fortet, Lännafortet, det ligger nära pendeltågstationen Skogås. Ett roligt namn denna befästningslinje fått är Korvlinjen pga sitt utseende från luften när den slingrar sig fram.

Här finns mer information om Korvlinjen på Wikipedia:


Lännafortet, Befästningslinjen Södra Fronten, 2020

Det första vi ser är ett lägre beläget fort. Huvudfortet ligger uppe på berget. Det vi ser här är kanske en igenmurad tunnel där denna lägre del hade förbindelse.


Lännafortet, Befästningslinjen Södra Fronten, 2020

Det ser ut som om de kapat fortet här för att dra fram nuvarande vägen.


Lännafortet, Befästningslinjen Södra Fronten, 2020


Lännafortet, Befästningslinjen Södra Fronten, 2020

Soldaterna hade gevär som beväpning och sköt ut genom smala gluggar eller hål i muren.


Lännafortet, Befästningslinjen Södra Fronten, 2020


Lännafortet, Befästningslinjen Södra Fronten, 2020


Lännafortet, Befästningslinjen Södra Fronten, 2020

De flesta gluggarna och dörrarna har murats igen på senare år.


Lännafortet, Befästningslinjen Södra Fronten, 2020

Ett foto taget genom en skytteglugg. Här syns den ståldörr de kunde skjuta ut framför skottgluggen i muren. I övrigt verkar det vara ett förråd här.


Lännafortet, Befästningslinjen Södra Fronten, 2020

Massiva dörrar i stål håller besökare borta.


Lännafortet, Befästningslinjen Södra Fronten, 2020

På andra sidan av försvarsmuren hittar vi hallon och smultron. Kanske det legat någon gammal bytomt här.


Lännafortet, Befästningslinjen Södra Fronten, 2020

Frostsprängningar har gått hårt åt teglet.


Lännafortet, Befästningslinjen Södra Fronten, 2020


Lännafortet, Befästningslinjen Södra Fronten, 2020

Vi är nu klara med det lilla nedre fortet och fortsätter vägen fram för att se hur vi skall komma upp på berget. Där mellan träden ser vi för första gången det övre fortet. Men här är brant att ta sig upp.


Lännafortet, Befästningslinjen Södra Fronten, 2020

Framme vid Sjötopsskolan är det lättare att ta sig upp. Vi låser fast cyklarna vid vägen och klätter upp.


Lännafortet, Befästningslinjen Södra Fronten, 2020


Lännafortet, Befästningslinjen Södra Fronten, 2020

Här är muren mer välbevarad än den nedre. Det här byggdes åren 1908 till 1909 och förvånande nog bekostades det av privatpersoner.


Lännafortet, Befästningslinjen Södra Fronten, 2020

Här finner vi en passage där vi kan klättra över muren.


Lännafortet, Befästningslinjen Södra Fronten, 2020

Vi tittar ned i skyttegraven, tänk dig stå här och vara tvungen att sticka upp huvudet för att se fienden. Stor risk att få en kula i huvudet.


Lännafortet, Befästningslinjen Södra Fronten, 2020

Norra sidan av muren.


Lännafortet, Befästningslinjen Södra Fronten, 2020


Lännafortet, Befästningslinjen Södra Fronten, 2020

Muren är lång och vi följer den norrut.


Lännafortet, Befästningslinjen Södra Fronten, 2020

Det hade varit spännande att gå in i dessa tunnlar, men de är spärrade.


Lännafortet, Befästningslinjen Södra Fronten, 2020

Träden har haft många år på sig att växa upp. Denna försvarslinje övergavs på 1950-talet.


Lännafortet, Befästningslinjen Södra Fronten, 2020

En av passagerna in till skyttegraven.


Lännafortet, Befästningslinjen Södra Fronten, 2020

På marken ligger rester av något skjutvärnsskydd.


Lännafortet, Befästningslinjen Södra Fronten, 2020


Lännafortet, Befästningslinjen Södra Fronten, 2020


Lännafortet, Befästningslinjen Södra Fronten, 2020


Lännafortet, Befästningslinjen Södra Fronten, 2020

Vi närmar nu oss slutet på muren.


Lännafortet, Befästningslinjen Södra Fronten, 2020

Vi tar några steg bakåt för att få en bättre överblick av muren.


Lännafortet, Befästningslinjen Södra Fronten, 2020


Lännafortet, Befästningslinjen Södra Fronten, 2020

Till höger slutar muren.


Lännafortet, Befästningslinjen Södra Fronten, 2020


Lännafortet, Befästningslinjen Södra Fronten, 2020

Sista delen av fortet och ett träd har vuxit till sig stort här inne i skyttegraven.


Lännafortet, Befästningslinjen Södra Fronten, 2020


Lännafortet, Befästningslinjen Södra Fronten, 2020

En av många igenmurade öppningar, det är inte många år sedan det gjordes.


Lännafortet, Befästningslinjen Södra Fronten, 2020


Lännafortet, Befästningslinjen Södra Fronten, 2020


Lännafortet, Befästningslinjen Södra Fronten, 2020

Nedanför ligger en parkering.


Lännafortet, Befästningslinjen Södra Fronten, 2020

Vi klättar nedför berget, här i norra änden var terängen inte så svår.

Här finns mer information om Lännafortet på Wikipedia:

Go Back to content

Go Back
Till Sjötorpsfortet

Advertisement / Annons: