Astrofriend's homepage

www.astrofriend.eu
Share: Twitter Reddit Facebook Gmail Gmail Email
Search Astrofriend's homepage:

Valid CSS!

Alla sidor skall nu vara validerade

Information Kakor (Cookies)

Navigation

Advertisement /
Annons:

Twitter @AstrofriendLars

Follow Astrofriend

Car News

Advertisement / Annons:

Stockholm
Nya Slussen byggs


Här får vi möjlighet att se hur nya slusskanalen byggs upp, juli 2023

Till Nya Slussen är naturligtvis själva slussen det viktigaste. Den blir ganska annorlunda mot gamla Karl Johan Slussen.


Stockholm Nya Slussen, slusskanalen, juli 2023

Den nya cykelbanan från Skeppsbron svänger in under den nya Guldbron. Här har vi just passerat under Guldbron och kommit in i området där slusskonstruktionen börjar ta form. Under Guldbron skall det bli restauranger. Utöver slusskanalen kommer det också byggas två passager för vattnet där man kan släppa ut vatten om Mälarens nivå blir för hög.


Stockholm Nya Slussen, slusskanalen, juli 2023

Den norra kajen till slussen verkar vara färdig. Antagligen skall den kläs med sten senare.


Stockholm Nya Slussen, slusskanalen, juli 2023

Här kommer Mälaren med Riddarfjärden in till slussen på västra sidan.


Stockholm Nya Slussen, slusskanalen, juli 2023

Mot Södermalmstorg till höger byggs kraftfulla betongkonstruktioner för att hålla upp det som skall byggas ovanpå.

Här finns mer att läsa om Södermalmstorg:


Stockholm Nya Slussen, slusskanalen, juli 2023

Från början var planen att ett stort högt hus skulle byggts ovanpå här, nu verkar det bli ett betydligt mindre hus och det tackar vi för.


Stockholm Nya Slussen, slusskanalen, juli 2023

För att skydda fotgängare och cyklister är passagen under Guldbron inramad av träväggar.

Här finns mer att läsa om Guldbron:


Stockholm Nya Slussen, slusskanalen, juli 2023

De ståtliga byggkranarna står och väntar på arbetsuppgifter.


Stockholm Nya Slussen, slusskanalen, juli 2023

Här är en av betongplattformarna. Det blir en passage över här mellan Gamla Stan och Södermälarstrand. En öppningsbar bro kommer byggas där framme över slussen. Det blir säkert trevligt att stå här och titta på båtarna när de skall slussa precis som man gjorde vid gamla slussen. Kanske det blir uteserveringar här också.


Stockholm Nya Slussen, slusskanalen, juli 2023

Mitt i bilden kan man se den norra kajen med stenbeklädnad, så kanske hela slussområdet kommer se ut när det blir klart.


Stockholm Nya Slussen, slusskanalen, juli 2023

Mot Södermalmstorg, exakt vad som skall byggas här vet jag inte.


Stockholm Nya Slussen, slusskanalen, juli 2023

En plattform till, men jag tror detta är en tillfällig för att ställa upp maskiner på medan slussen byggs.


Stockholm Nya Slussen, slusskanalen, juli 2023

Här är vi utanför slussenområdet och har tunnelbanebron i ryggen.


Stockholm Nya Slussen, slusskanalen, juli 2023

Katarinahissen och restaurangen Gondolen lite till vänster i bild. Vi får hoppas de kan öppna gångbron där uppe vid hissen snart, en mycket fin utsikt därifrån över byggarbetsplatsen.


Stockholm Nya Slussen, slusskanalen, juli 2023

Den här passagen under Guldbron har blivit populär bland cyklisterna, men det är trångt och de cyklar fort.


Stockholm Nya Slussen, slusskanalen, juli 2023

Det är massor av maskiner och tillfälliga förråd uppställda utefter kajen på Södermälarstrand.


Stockholm Nya Slussen, slusskanalen, juli 2023

Till höger, bron för tunnelbanan, till vänster ovanför syns den nya gå och cykelbron som börjat byggas. Den kommer gå mellan Södermalmstorg och Gamla Stan och dess tunnelbanestation.


Stockholm Nya Slussen, slusskanalen, juli 2023

De kommer säkert snygga till kajen här också, till höger låg ju en park tidigare, Sjöbergsplan. Där fanns under 1960-talet också en liten bensinmack. En liten fin park, men den kraftiga trafiken på Söder Mälarstrand skrämde bort folk. Jag kommer ihåg att vi vid något tillfälle anlade vid bryggan här när vi väntade på att slussporten skulle öppnas, det var på 1960-talet.

Här finns mer att läsa om Sjöbergsplan:


Stockholm Nya Slussen, slusskanalen, juli 2023

Här var en stor uppställningsplats för bussar tidigare, de gick mot Nacka och Värmdö. De kommer i framtiden husera i garaget vi besökte nyss i Katarinaberget.


Stockholm Nya Slussen, slusskanalen, juli 2023

Nästa bro att passera är Centralbron, här går dagens bil och tågentrafik. Det finns också en gångbana på bortre sidan av bron. En bra genväg vi brukar utnyttja när vi tar oss mellan Södermalm och Gamla Stan.


Stockholm Nya Slussen, slusskanalen, juli 2023

Centralbron är en del av Söderleden. Här går den in under hotell Hilton för att dyka upp vid Medborgarplatsen. Den invigdes år 1959 och var då kopplad till Södergatan. Dess fortsättning norr om Riddarholmen blev klar först år 1967. Fram tills dess hade den norra överfarten en provisorisk pontonbro som jag har svaga minnen av, den hette Riddarbron.

Här finns mer att läsa om Centalbron och Riddarbron:


Stockholm Nya Slussen, slusskanalen, juli 2023

Centralbron sett ut mot Riddarfjärden, de senaste tågspåren de byggt går under marken och syns inte.


Stockholm Nya Slussen, slusskanalen, juli 2023

Den gamla tågbron som låg där tunnelbanebron går idag låg i gatunivå till Södermälarstrand och korsade gatan. Tågbron hade en svängbro för att släppa förbi fartygstrafiken.

Här finns mer att läsa om Sammanbindningsbanan och dess bro:

Jag har skrivit och fotat det som finns kvar av Västra Stambanan här: Västra Stambanan.

Är ni nyfikna på hela cykelturen som gick fram och tillbaka till Brunnsviken kan ni följa den här: Hagsätra till Brunnsviken.

Go Back to content

Go Back

Advertisement / Annons: