Astrofriend's homepage

Advertisement / Annons:

Valid CSS!

All pages shall now have been validated

Info Cookies (Kakor) / GDPR

Navigation

Advertisement /
Annons:

Twitter @AstrofriendLars

Follow Astrofriend

Latest News

Page Visitors

129,000+

Last update:

June 14, 2019

Weather forecast:

Weather forecast Sweden

Sweden

Väder alarm
MeteoGroup

I spend this website many hours each week to share my knowledge and experience from the areas of Astronomy, Cars and Travels. Most pages are written in English that is not my own native language, so do not judge me too hard if you find grammatical errors and more.

Welcome to my home!


Highlights!

(these pages could be a mix of Swedish and English)

Contents:


News:

Here I have collected news I found interesting.

Technology, Astronomy, Cars, Travels etc.

June 13, 2019 Travel / cruising

M/S Briger Jarl, 2004

June 13, 2019 Travel / cruising

The schooner Vega, 2013

June 12, 2019 Travel / Walk

Stockholm City's harbors, 2019

June 7, 2019 Boats / Monalisa

Evert's mahogany cruiser Monalisa

June 2, 2019 Car / Chrysler Crossfire

ODB data examples, Chrysler Crossfire

May 31, 2019 Astronomy, project

I couldn't find any compact and stable enough. Then I bought a used Manfrotto 144 tripod and modified it to fit my needs.

Update:
Removing of the outer legs.

New tripod to the Star Adventurer mount

May 29, 2019 Astronomy

Spectra from exoplanets and stars

May 28, 2019 Astronomy

Sweden Solar System, Jupiter

May 21, 2019 Astronomy

 • Summer project.
  The astronomy photographing season is over. It's now it's time to repair and modify your equipment. This summer I have at least three projects to do. The first out is to dismantling my EQ6 mount, I have some problem with it. It's very heavy to rotate and that make it hard to get in balance and maybe partly what cause the guiding error to be a bit high.

  astronomy/ projects/ project-eq6-dismantling-rebuilding/ 01-eq6-dismantling-rebuilding.html
  (EQ6 Mount, dismantling / rebuilding)

  Updates:
  Now I got the new timing belt and pulleys.

EQ6 dismantling and rebuilding

May 20, 2019 Car meetings

Vagnhärad car meeting, Sillen Cruisers, 2018

May 19, 2019 Sound / Image

Biograf (Cinema) Sländan Museum, 2019

May 15, 2019 Travel

Rhodes, 2019

25 april, 2019 Sweden Resor till sjöss

Min fars äventyr som sjöman under åren 1937 till 1945:

 • Nu äntligen har jag skrivit ned det jag känner till om min fars resor till sjöss. Saknar fortfarande många hamnar han angjorde på 1940-talet pga hemligstämplade. Men det skall jag nog få fram med tiden. Min förhoppning nu är att folk skall hitta till denna sida och kunna fylla i med detaljer om fartygen och hamnar.

 • Vem har inte drömt om att göra en jorden runt resa någon gång i sitt liv. Min pappa Evert gjorde det redan innan han var 20 år fyllda. Han mönstrade på handelsfartyg och hamnade ända borta i Kina och andra länder i Asien. Det här skedde delvis under Andra Världskriget, det var många fartyg som gick under från minor och torpeder, även svenska fartyg. Tre av fartygen han var på förliste pga detta, dock något efter att han mönstrat av. Trevligt nog har jag en hel del bilder till pappas alla berättelser om de här 7 åren till sjöss. Denna spännande historia kan ni följa här:

  travel/world/evert-at-sea-1937-1945/ 01-evert-at-sea-start-sv.html
  (My father's adventures at sea, 1937 - 1945)

  Idag är det skrivet på svenska, men planen är om tiden räcker till att även ha den översatt till engelska.

My father's adventures at sea, 1937 - 1945

April 21, 2019 Cars

My father's Dodge 1937

18 april, 2019 Sweden Astronomy

April 14, 2019 Astronomy

Astronomy Cafe, 2019

3 mars, 2019 Sweden Historia, Slussen

Notera att nu står det inte rivning utan bygge!

Nya Slussen Stockholm 2019

February 4, 2019 Travel & Astronomy

 • Do you find impact craters from meteorites interesting? I have updated my page with a better map of Swedish impacts to make it easier for you to find them.

 • Impact craters:

  astronomy/ meteorite-craters/ impacts.html
  (Astronomy, Impact craters)
Impact crater Dellensjöarna

27 januari, 2019 Sweden

Nya kartor över fornlämningar: Fornhistoria

 • Nu har jag lärt mig att göra mycket bättre kartor, det är för dig som gillar att vara ute i naturen och leta efter vår spännande historia.

 • Här finner du de nya kartorna:

  history/ sverige-fornlamningar-kartor/ fornlamningar-kartor-sv.html
  (Fornlämningskartor, Sverige)

  De här nya kartorna ersätter de tidigare som man var tvungen att ladda ned som kml filer.

Gånggrift Hallarör i Västergötland
Go Back to content

New links:

Here I have collected new links that I found interesting.

Technology, Astronomy, Cars, Travels etc.

April 18, 2019 Travel and Astronomy

Astro-tourism, a growing tourist travel area.

 • Astro Tourism:

  links/ links-astronomy-astrotourism.html
  (Astro Tourism, link collection)
 • I have primarily chosen places that I can reach from Sweden within 6 hours by air. Most of them are in Spain.

  I have now also added Archaeoastronomy places to the list.

  Added more exotic places with help from friends.

Andromeda M31 POSS-I

You find above links later on the link page:

Go Back to content

Must do stuff:

Technology, Astronomy, Cars, Travels etc.

(look carefully that it has not been canceled or has a changed date)

Mars, 2019 Astronomy

It could be as bright as magnitude +7, you need at least a binocular to see it.

Seiichi Yoshida's home page
Go Back to content

Föredrag: (Stockholm, Sverige) Sweden

This is only for you who live in Stockholm, Sweden or want to travel and make a visit here.

De flesta av de här föredragen hålls i Stockholm. Vanligtvis är de på svenska men ibland på engelska. Läs noga på deras hemsida så att det inte blivit inställt eller flyttat.

Området är naturvetenskap.

11 maj - 27 oktober, 2019 Utställning

2019 Visning / Föredrag

Go Back to content

Advertisement / Annons: