Astrofriend's homepage

Advertisement / Annons:

Valid CSS!

Navigation

Advertisement /
Annons:

Visitors

Last update:
December 13, 2017

Welcome to my home!

Highlights!

(the pages could be a mix of Swedish and English)


News:

Here I have collected news I found interesting.

Technology, Astronomy, Cars, Travels etc.


17th November 2017

19th October 2017

19th September 2017

  • New stunning photos of Jupiter from Juno space craft, NASA:

    Jupiter
    (Juno Jupiter, NASA)

26th August 2017

  • Photos from our visit at MAK, Mariestad's Star Party:

    MAK Star Party
    (MAK Star Party, 2017)

New links:

Here I have collected new links that I found interesting.

Technology, Astronomy, Cars, Travels etc.


September 2017

August 2017

Raytrace Newton

You find above links later on the link page:


Must do stuff:

Technology, Astronomy, Cars, Travels etc.

(look carefully that it has not been canceled or has a changed date)


September to December 2017


Föredrag: (Stockholm, Sweden) New!

This is only for you who live in Stockholm, Sweden or want to travel and make a visit here.

De flesta av de här föredragen hålls i Stockholm. Vanligtvis är de på svenska men ibland på engelska. Läs noga på deras hemsida så att det inte blivit inställt eller flyttat. Tipsen kommer från mig eller min astronomi kamrat Nippe.

Området är naturvetenskap.


22nd February 2018

25th January 2018