Astrofriend's homepage

www.astrofriend.eu
Share: Twitter Reddit Facebook Gmail Gmail Email
Search Astrofriend's homepage:

Valid CSS!

All pages shall now have been validated

Info Cookies (Kakor) / GDPR

Navigation

Advertisement /
Annons:

Twitter @AstrofriendLars

Follow Astrofriend

Travel News

Advertisement / Annons:

Handelsfartyget S/S Sylvia blir
torpederat år 1940


S/S Sylvia:

Bakgrund:

Min kamrat Magnus förfader Erik Carlsson var ombord på detta handelsfartyg under andra världskriget. Magnus hade har hört att han gick under med skeppet han var stationerad på år 1940. Jag har här undersökt om det finns någon mer information om detta.

Erik Carlsson tjänstgör på S/S Sylvia.

Tjänstgöring    
Från:  ?   ?
Till: 13/1 - 1940 Storbritanien, Hull

Erik var 45 år då fartyget gick under och hade antagligen varit ute till sjöss under många år. Fartyget tillhör rederiet Sylvia AB i Göteborg. Samma rederi som min egen pappa arbetar åt ett år senare, då på fartyget S/S Baltia.

Befälhavare är G. R. Thelander.

Beteckningen S/S står för Steam Ship. Vanligt även under 1940-talet, olja fanns men det var brist på det under kriget. En del ångfartyg som byggts om för oljedrift tidigare byggdes tillbaks till koldrift.

Fartygsdata:
Ånglastfartyg
2130 bruttoton
byggt år 1883, Howden, Storbritannien
längd 80 meter

Fartygsnamn:
1883 - 1900 Merchant Prince
1900 - 1917 S/S Najaden
1917 - 1940 S/S Sylvia

Länkar till mer information om rederi och fartyg finns längst ned på sidan.

Utdrag ur boken Svenskt Sjöfolk i krig och fred, S/S Sylvia historia:

Det försvunna fartyget var byggt 1883 hos Edwards, Son & Craig i Howden on Tyne till J. Knotts rederi Prince Line i Newcastle under namnet Merchant Prince. Omkring sekelskiftet köptes ångaren av skeppsredare W. Wingårdh i Hälsingborg och tillhörde därefter Rederi AB Neptunus under namnet Najaden och kapten A. H. Fex som befälhavare. 1917 såldes Najaden till Svenska Lloyd i Göteborg för ett pris av 1'375'000 kr. och fick namnet Sylvia. Befälhavare voro kaptenerna C. A. Cullberg och L. M. Lithman. 1928 ångaren av Rederi AB Sylvia i Göteborg och fick behålla namnet Sylvia. Köpesumman hade då sjunkit till 125'000 kr. Sylvia fördes av kapterna H. Granqvist F. Fritzner, som redan övertog S/S Silesia, vilken tyskarana torpederade 1939, och R. Svensson, som överlämnade Sylvia till hennes siste befälhavare, kapten Thelander.


Hamnarna som S/S Sylvia angjorde på sin sista resa:

United Kingdom Sweden

Posistionerna kommer från Svensk Sjöfartstidning.

(det går att zooma och panorera i kartan, tryck på fyrkanten uppe till höger och du får upp kartan i ett nytt fönster)

1, 19400109: Aberdeen 3, 19400113: Tyne
2, 19400112: Hull 4, 194001?? Göteborg, kom aldrig fram

Import / Export, 1940-talet (som kan tänkas passa detta fartyg):

(denna del är ny och innehåller många fel nu i början, tips mottages tacksamt !)

Hamn Import Export
Hull Vete, Havre, Kaffe, Kol Industri produkter, Virke
Aberdeen Vete, Havre, Kaffe, Kol Industri produkter
Göteborg Råg, Havre, Kaffe, Socker, Ull Vete, Virke

Kol och Spannmål kanske inte passar att lasta på samma fartyg


Advertisement / Annons:


Aberdeen, Hull:

United Kingdom

Fartyget lämnar Aberdeen den 9 januari 1940 för att 3 dagar senare angöra Hull söderut. Kol och styckegods finns i lasten. Efter lastning och lossning är klart ger sig fartyget ut på Nordsjön mot Göteborg.


S/S Sylvia blir torpederad, 1940:

United Kingdom

Dagen efter att S/S Sylvia lämnat Hull och har kommit ut på Nordsjön mellan Skottland och Norge blir fartyget upptäckt av ubåten U-20 och torpederas. Befälhavare på ubåten är Karl-Heinz Moehle.

Utdrag ur boken Svenskt Sjöfolk i krig och fred, S/S Sylvia torpederingen 1940:

Sylvia avgick den 9 januari 1940 från Hull med last av kol och styckegods till Göteborg men försvann under resan med sin besättning av 20 man. Vid avgången från Hull överenskommo befälhavarna på Sylvia och norska ångaren La France att hålla sällskap över Nordsjön. Norrmannen bestämde farten och följde i Sylvias kölvatten. Kl. 6.30 den 11 januari hörde man på La France ljudsignaler från Sylvia, innebärande att hon stoppat. Stark tjocka rådde. Efter ett par timmars väntan vågade La France inte längre ligga stilla, då man befarade att komma ur kursen. Genom en signal sökte man underätta Sylvia om att resan fortsattes, och ombord trodde man sig ha uppfattat en svarssignal. Någon tid efteråt visade det sig emellertid att även ett annat svenskt fartyg befunnit sig i fravattnet, och det är möjligt att det var detta som signalerat. Den 2 februari erhöll bolaget ett telegram från rederiet för danska ångaren Gunvor Maersk, vari medelades att detta fartyg norr om Skottland bärgat en namnlös svensk flotte med ett lik ombord. Hos mannen fanns en sjöfartsbok, utställd på C. J. Westman, Sylvias steward. Enligt loggboken på en annan svensk ångare, som hade sällskap med Sylvia från Hull ända upp till Leith, var vädret gott över Nordsjön med sydvästlig bris och smul sjö. Det är därför antagligt att Sylvia råkat ut för en mina eller torped.


Länkar med information om torpederingen:

Torpederingen av S/S Sylvia:


Länkar till mer ingående information:

Rederi:
Rederi Sylvia AB

  • -

Fartyg:
S/S Sylvia

Go Back to content

Go Back

Advertisement / Annons: