Astrofriend's homepage

Advertisement / Annons:

Valid CSS!

Alla sidor skall nu vara validerade

Information Kakor (Cookies)

Navigation

Advertisement /
Annons:

Travel News

Stockholm
Slussens historia


Stockholm Slussen

För er alla som är uppväxta i Stockholm så har väl ingen kunnat undgå att höra att vår nuvarande sluss Karl Johanslussen skall rivas, en sluss som vi är uppväxta med. Själv har jag många minnen av denna sluss från 1960- och 1970-talet då min far med sin Petterssonbåt passerade här. Alltid ett äventyr, skulle man få fast tamparna, skulle man orka hålla emot strömmen, skulle man undvika att någon körde in i oss? Det kunde gå ganska tumultartat till, speciellt på söndagarna när alla skulle åka hem, kanske inte alltid helt nyktra. Tyvärr har jag inga kort från den tiden utan de kommer först mycket senare.

Jag har tagit bilder på den gamla Slussen som jag kommer visa här. Men för att göra det mer intressant tar jag också med information om slussarna som föregick Karl Johanslussen. När man säger Slussen menar man mer hela området mellan Södermalm och Gamla Stan, själva slussen heter Karl Johanslussen.

Slussen Katarinahissen

(Katarinahissen, fotograferad från Ryssgården)

Slussen är placerad mellan Gamla Stan och Södermalm och där har även de tidigare slussarna legat sedan den första byggdes redan på 1600-talet. På 1900-talet tillkom dessutom ytterligare en sluss för den tyngre fartygstrafiken. Den heter Hammarbyslussen och ligger vid Skanstull och invigdes år 1930. Men här skall vi bara visa bilder från Slussen som ligger i centrala Stockholm.

Här är en översikt av de tidiga slussarna.

Drottning Kristinas sluss, 1642 till 1755

Innan det fanns någon sluss här strömmade vattnet fritt, båtar som skulle från Östersjön till Mälaren fick halas över. För att lösa detta beslutades det att en sluss skulle anläggas och bygget kunde påbörjas år 1637, slussen kunde sedan invigas år 1642. Det blir överståthållare Clas Larsson Fleming som utses till ansvarig för bygget. Slussen fick namnet Drottning Kristinas sluss och blev långvarig.

Här nedan kan du läsa mer detaljer om Drottning Kristinas sluss:

Här finns att läsa om överståthållare Clas Larsson Fleming:

Christopher Polhems sluss, 1755 till 1850

Trafiken ökar och fartygen blir större, man börjar inse behovet av en större sluss. Att anlägga slussar är dyrt och som vanligt föregicks byggstarten av långa diskussioner, då som nu. Efter 50 år av diskussioner och förberedelser startade bygget år 1744 och slussen invigdes år 1755. Den här slussen fick namnet Christopher Polhems sluss efter Sveriges berömde ingenjör, det var också han som konstruerade slussen men tyvärr gick han bort några år innan den blev färdig, sedan tog hans son Gabriel över och avslutade bygget.

Här nedan kan du läsa mer detaljer om Christopher Polhems sluss:

Här finns att läsa om ingenjören Christopher Polhem:

Nils Ericsons sluss, 1850 till 1935

Nu har tiden även fått Polhems sluss att vara otidsenlig, nytt effektivare transportsystem behövdes. Den här gången blir det ingenjör Nils Ericson från flottan som får uppgiften att konstruera och bygga denna nya sluss. Arbetet startade år 1846 och invigningen blev år 1855.

Spårvägen utvecklades och de ursprungliga broarna klarade inte av spårvagnarnas tyngd med resultat att södra och norra spårvagnstrafiken inte kunde kopplas ihop. Man löste det genom att förse Nils Ericsons sluss med kraftigare broar, men även de var tvungna att öppnas för fartygstrafiken och därmed ett trafikhinder för de alltmer vägburna transporterna.

Här nedan kan du läsa mer detaljer om Nils Ericsons sluss:

Här finns att läsa om ingenjören Nils Ericson:

År 2012 en höstdag hade Dagens Nyheter "En dag i underjorden". Ett av besöken var Nils Ericson slussen, tro det eller ej, men den finns faktiskt kvar där under Slussen området.

Mina egna fotografier:

Här har jag hittat två fantastiskt fina filmer från Slussen med omnejd:

Båda filmerna är från Filmarkivet, där kan du finna många andra gamla spännande filmer från Sverige:


Karl Johanslussen, 1935 till 2015

Efter 36 år av diskussioner och utredningar kan man påbörja ett nytt sluss bygge, det kommer att ta 4 år och slussen invigs år 1935.

Slussen fyrklövern

(Slussen, fotograferad från gångbron till Katarinahissen)

Den nya Karl Johanslussens broar byggdes med högre höjd för att komma ifrån de tidsödande broöppningarna. De är ej öppningsbara vilket för med sig att segelbåtar och större fartyg inte kan passera här, de får gå genom den nybyggda Hammarbyslussen vid Skanstull. Den här gången är det Carl Bjuke som ansvarar för bygget.

Slussen by night

(Slussen en vinterkväll i neonljus)

Här nedan kan du läsa mer detaljer om Karl Johanslussen:

Åren 2006 till 2010 tog jag några promenader i Slussenområdet för att ta bilder som minne av den medan den fortfarande fanns kvar, till bilderna har jag lagt in många länkar till extraläsning om olika spännande saker för den intresserade.

Hur såg nu Slussen ut åren innan nya bygget startades? Det har klagats under många år att den är totalt föråldrad och utsliten, det går inte ens att reparera den för fortsatt drift. Men många Stockholmare har tagit den till sina hjärtan och skrivit på protestlistor för att bevara den. Men visst är den hopplöst nedgången efter åratals förfall, döm själv av mina bilder men se också länkarna jag lagt in där man kan se hur det var när det var nytt, många fina detaljer tycker jag.


Mina egna fotografier:

I detta fotoreportage från 2009 fins många länkar inlagda inlagda med historia och information.

Nya Slussen, 2016 -

Nya Slussen har när det här skrivs inte fått sitt riktiga namn, får använda Nya Slussen så länge. Efter många förslag på olika lösningar till en ny sluss och omkringliggande anläggningar har nu bygget kommit igång år 2015. Det är många verksamheter som skall samsas i närområdet - biltrafik, bussterminal, tågstation, tunnelbana och så det viktiga, vi gångtrafikanter! Dessutom är det krav på att det skall bli lönsamt, nya byggnader kommer byggas över hela området för finansieringens skull.

Här nedan kan du läsa mer detaljer om Nya Slussen:


År 2016, 28 mars, nu vi är lite nyfikna på hur rivningen går av gamla Slussen och beger oss dit i mars.

Mina egna fotografier:


År 2017, 28 januari, en solig kall lördag är vi vid Slussen igen för att se hur rivningsarbetet fortgår.

Gunillas fotografier:

Håll utkik här, mer bilder kommer allt eftersom rivning av gamla slussen fortgår och Nya Slussen byggs upp.


År 2017, 6 maj, nu har ytterliggare 4 månader gått och vi gör ett nytt besök.

Mina egna fotografier:

Vi kan konstatera att man inte ser speciellt mycket synliga förändringar.


År 2018 i februari, nytt år och det första besöket vid Slussen byggarbetsplats. Vi är nu nyfikna på om det har skett några större förändringar sedan vi var här förra året i maj.

Mina egna fotografier:

Vi kan nog fortfarande kalla det för en rivningsplats.

Go Back to content

Go Back

Advertisement / Annons: