Astrofriend's homepage

Advertisement / Annons:

Valid CSS!

Alla sidor skall nu vara validerade

Information Kakor (Cookies)

Navigation

Advertisement /
Annons:

Travel News

Sveriges Fornhistoria
år 3500 f.Kr. till år 1150 e.Kr.

Det tidsspann som finns med här


Gamla gravar är en av många spännande saker som finns att upptäcka i Sverige

Enköping Anundshög

Anundshög i Västerås, Sveriges största gravhög med den imponerande diametern på närmare 70 meter. Med kol 14 metoden har man uppskattat att den är från år 200 till 500 e.Kr. I området finns skeppssättningar, resta stenar och runstenar.

Här finns mer att läsa om Anundshög och dess närområde:


Att upptäcka Sveriges gamla historia

När vi bilar runt i Sverige håller vi alltid ögonen öppna för det spännande.

Speciellt tycker vi det är kul att studera gamla fornlämningar. Det kan vara fornborgar, runstenar, gravrösen, treuddar, gravhögar när det gäller den riktigt gamla historien. Vi pratar om mer än tusen år tillbaks i tiden, före tiden när Sverige uppstod, så egentligen kanske fel att kalla detta Sveriges historia.

Jag har hur mycket bilder bilder som helst från gamla forntida platser i Sverige. Men nu tänkte jag ni skulle finna de här platserna själva. För att underlätta det har jag gjort ett urval av kartor där ni finner intressanta platser utmärkta, för de är inte alltid så lätta att hitta även om man kanske har de runt hörnet.

Nu i dessa moderna tider har man med sig datorn eller plattan på utflykten eller semesterresan. De vanliga kartorna som Googlemap och liknande är bra, men skall man söka upp speciella platser som här kan man använda Google Earth. Till det programmet/appen har jag gjort kml-filer som gör det mycket enkelt att hitta dessa fornlämningar. Passar inte mina urval av platser gör du mycket enkelt dina egna kml-filer för det du är intresserad av.

Längre ned på denna sida finner du mina kml filer som Google Earth använder sig av. De är komprimerade i ZIP formatet när du laddar ned de. När du packar upp zipfilen finner du i regel fler filer, välj i första hand den jag döpt till välbevarad, de andra kan vara svåra att hitta.

Som alternativ finns det appar att ladda ned till mobiltelefonen, är mer lättanvänt men kanske inte lika flexibelt som här.

Alla tidsintervall här är inget exakt, ändras också med tiden allteftersom forskarna får fram mer information.

Här finns lite fler exempel på vad du kan finna på dina irrfärder i Sverige

Jordbrofältet resta stenar

Stockholm Jordbrofältet

Ålder: kanske år 500 e.Kr.

Typ: Resta stenar


Var finner du Google Earth?

Här är länken till Google Earth om du inte redan har det installerat på din dator:

http://earth.google.com/

Ladda ned den fria versionen och installera den.

Skall du använda din Android-platta eller Ipad så finns motsvarande appar för dessa att ladda ned.


Stockholm Jordbrofältet gravröse

Stockholm Jordbrofältet

Ålder: kanske år 500 e.Kr.

Typ: Gravröse

Här finns mer att läsa om Jordbro gravfält:


Runstenar

Det finns mer än 2500 runstenar och fragment av dessa i Sverige. De flesta är från år 900 e.Kr. till år 1150 e.Kr, men det finns också äldre från c:a år 200 e.Kr. till år 900 e.Kr, de kallas i regel urnordiska inristningar och runinskrifterna på de är enklare utformade.

Här finns mer att läsa om runstenar:

Instutitionen för Nordiska Språk på Uppsala Universitet har tagit fram en runstensdatabas.

Du kan ladda ned ett program här för att använda den databasen:

När du installerat programmet kan du själv skapa kml filer för att använda i Google Earth.

Om du tycker det är krångligt har jag skapat de kml filerna här:

Lagra de på lämplig plats på din hårddisk och packa upp dom, de är uppdelade i olika områden för Sverige. Även Danmark och Norge finns med, gränserna mellan våra länder har ju varierat under åren.

I Google Earth söker du sedan upp den fil du vill visa på kartan. Välj bara en åt gången, det blir väldigt rörigt och långsamt annars.

Vill du använda filerna på din Android platta eller Ipad är det lite krångligare, läs på nätet hur du går tillväga för att överföra kml-filerna. Jag använde Google drive för min Android platta.

Stockholm Ågesta runsten

Stockholm Österhanninge

Ålder: c:a år 1000 e.Kr.

Typ: Runsten

Här finns mer att läsa om runstenen:

Lista på andra runstenar i Södermanland:


Andra fornlämningar

Enköping Skeppssättning

Intill Anundshög finns många resta stenar, här är ett praktexempel på en dubbel skeppssättning.

I inledningen nämndes andra fornlämningar, hällristningar, fornborgar, gravrösen, treuddar, gravhögar, ja det finns hur mycket som helst. För att få en karta över var de finns kan du söka på Riksantikvarieämbetet under Fornsök.

Här är länken till Riksantikvarieämbetet och fornsök:

Där kan du skapa kml filer över dina sökresultat för att använda i Google Earth. Även här har jag gjort några exempel på vad som kan fås fram, se nedan.


Fornborgar i Sverige samt Stockholm, Södermanland och Uppsala

Länk till fornborgsfil som jag skapat från fornsök:

Det här är garanterat spännande för barnen att springa runt i, ta det försiktigt bara och var rädd om våra fornminnen!

Strängnäs Rällinge fornborg

Strängnäs Rällinge fornborg

Ålder: c:a år 600 e.Kr.

Typ: Fornborg

Här finns mer att läsa om Rällinge borg:


Treuddar i Sverige samt Stockholm, Södermanland och Uppsala

Länk till treuddsfil som jag skapat från fornsök:

Man är nog inte riktigt säker på om treuddar markerar en gravplats eller något annat. De är dock vanligt förekommande på gamla gravfält.

Här finns mer att läsa om treuddar:


Dös i Sverige

Gamla gravar finns det gott om i Sverige. En dös tillhör megalitmonument och finns i ofta längs Atlantkusten ned i Europa, framförallt Spanien och Frankrike. I Sverige hittar man de längs västkusten och i Skåne.

Länk till dösfil som jag skapat från fornsök:

En dös är den äldre typ av stenkammar gravar man finner, från c:a 3700 f.Kr. till 2800 f.Kr.

Här finns mer att läsa om samlingsbegreppet megalitmonument och stenkammargravar:

Hagadösen

Bohuslän Orust Hagadösen

Ålder: c:a år 3400 f.Kr.

Typ: Dös

Här finns mer att läsa om Hagadösen:

Här finns mer att läsa om dösar:


Gånggrift i Sverige

Länk till gånggriftsfil som jag skapat från fornsök:

I Västergötlands finns det många imponerande gånggrifter, gravar som byggdes c:a åren 3200 f.Kr. till 2800 f.Kr. De liggger efter vattendragen som flöt fram på den tiden genom Sverige och den vägen kom de första bosättarna hit.

Av Sveriges ca 375 gånggrifter finns närmare 300 i Falköpingstrakten.

Hallarör gånggrift

Västergötland Hallarör Luttra gånggrift

Ålder: c:a år 3300 f.Kr.

Typ: Gånggrift

Här finns mer att läsa om Luttra gånggrift:


Hällkistor i Sverige

Länk till hällkistsfil som jag skapat från fornsök:

Hällkistor är också gamla gravar, något enklare än gånggrifterna och av senare datum. C:a 2300 f.Kr. till 1500 f.Kr. Finns i första hand i södra Sverige.

Lundskullen Hällkista

Västergötland Lundskullen Hällskista

Ålder: c:a år 2000 f.Kr.

Typ: Hällkista

Här finns mer att läsa om Lundskullen Hällkista:

Här finns mer att läsa om hällkistor:


Hällristningar i Södermanland

Det finns många hällristningar i Sverige, här är ett urval i Södermanland.

Länk till hällristningsfil som jag skapat från fornsök:

Hällristningar finns längs Sveriges forntida kuster och efter vattendrag ända upp i norr. Normalt från åren 1800 f.Kr. till 500 f.Kr. Den här äldre typen av hällristningar finner man även runt Medelhavet.

Här finns mer att läsa om hällristningar:

Det finns också senare ristningar från vår Vikingatid som i exemplet till höger.

De forntida kusterna kan idag ligga långt upp på land. Det har att göra med landhöjningen vi har efter inlandsisen för c:a 10000 år sedan. Där det är som mest kan det vara hela 9 mm per år. Alltså mer än 0,5 m under en livstid!

Jag har samlat några spännande länkar här om landhöjningen:

Aspebergets Hällristningar

Bohuslän Tanum Aspebergets Hällristningar

Ålder: c:a år 1800 f.Kr. till 500 f.Kr.

Typ: Bronsålder Hällristning.

Här finns mer att läsa om Aspebergets hällristningar:

Strängnäs Sigurdsristningen

Strängnäs Sigurdsristningen

Ålder: c:a år 1000 e.Kr.

Typ: Hällristning Vikingatida runristning på häll.

Här finns mer att läsa om Sigurdsristningen:


Skeppsättningar i Sverige

Länk till hällristningsfil som jag skapat från fornsök:

Skeppssättningar finns från bronsålder c:a 1800 f.Kr. till 500 f.Kr. samt järnålder 500 f.Kr. till 1150 e.Kr. där även vikingatid ingår.

Stockhom Jordbrofältet Skeppssättning

Stockholm Jordbro

Ålder: c:a år 500 e.Kr.

Typ: Skeppssättning

Här finns mer att läsa om skeppssättningar:


Tingsplatser i Sverige

Länk till Tingsplatsfil som jag skapat från fornsök:

Tingsplatser är platser där tingen höll råd och dömde.

Här finns mer att läsa om tingsplatser:


Hoppas detta kan inspirera till spännande bilutflykter och att ni finner dom också med hjälp av kartorna!

Här finns en mycket bra hemsida om fornlämningar och annat i Sverige:

Go Back to content

Go Back

Advertisement / Annons: