Astrofriend's homepage

Advertisement / Annons:

Valid CSS!

All pages shall now have been validated

Info Cookies

Meny

Advertisement /
Annons:

Mörka platser i Stockholm


(only in Swedish)

Bor man i en storstad och är intresserad av astronomi är det bekymmersamt. Var skall man vara där det är mörkt?

Till en börja med, vilka krav skall man ställa på en observationsplats? Här är några förslag från mig:

 • Det skall vara mörkt
 • Man skall kunna parkera bilen nära där man ställer upp teleskopet
 • Vägarna skall vara plogade på vintern
 • Inga höga träd i vägen eller annat som skymmer
 • Man skall se polstjärnan så man kan polinställa monteringen
 • Platsen skall helst ligga på en liten höjd så man kommer upp över omgivningen
 • Inte för nära havet eller fuktiga platser
 • Det skall vara säkert

Listan kan säkert göras längre än så, men redan det här är svårt att uppfylla.

Här finns en karta över ljusföroreningarna över södra Stockholm som jag brukar ha till stöd när jag väljer observatorieplats:

Ljusföroreningarna ligger som olika overlays på kartan. Prova med de senare årens kartor och lite olika inställningar för att se tydligt. Om du vänster klickar på en punkt i kartan får du upp ett värde på mörkret mot zenit sett från rymden, ju lägre värde ju bättre. Allt detta ljus reflekteras mot stoft och moln i atmosfären och stör det du skall fotografera där uppe. På vintern när det är snö på marken blir reflektionen upp mot molnen mycket kraftigare.

Man kanske på senare år trott att politker skulle uppmärksamma problemen med ljusföroreningar och ställa krav på hur belysning får placeras och utformas. Det kanske görs till viss del, men den nya LED ljustekniken ställer till det. LED tekniken är energisnål och det smyckas alltmer med dekorationssljus i trädgårdarna och fasadbelysningar. Varför stänga av belysningen på natten, den drar ju ingen ström alls nästan tycks många resonera.

Med värden från kartan VIIRS 2017 från länken ovan har jag tagit fram några värden att jämföra med:

 • Balkongen i Hagsätra: 38.1 10-9 W / cm2 * sr
 • Sommarhuset Ingarö: 1.07 10-9 W / cm2 * sr
 • La Palma vulkantoppen: 0.25 10-9 W / cm2 * sr

Värdet på La Palmas (del av Kanarieöarna) vulkantopp där observatorierna står kanske inte ser ut att skilja så väldigt mycket från platserna jag tittat på nedan. Men i praktiken är skillnanden mycket större, på La Palma är också omgivningarna mörka. Dessutom är atmosfären mycket stabilare på den höjden, 2400 möh, vilket gör att seeingen blir avsevärt mycket bättre.

Du kan se det som ett mått på hur många fotoner du får in i din kamera som inte kommer från den galax du försöker fotografera, de bidrar med ett oönskat brus som maskerar din galax.

Ofta fotar man inte rakt upp utan ut mot sidan, då skall det vara mörkt i den riktningen också, kanske upp mot 100 km bort. Inte lätt att uppfylla men de platser som vätter mot havet har ofta bra värden långt ut från observationsplatsen. För varje observatorie plats nedan har jag noterat vilka värde de har upp mot zenit.

Här är några platser, en del har jag varit på och en del ligger på listan att besöka. Det finns några bilder och kartor så ni kan hitta dit, den utmarkerade vägen utgår från Gullmarsplan. Åk alltid dit dagtid först och planera, i nattsvart mörker är det omöjligt och med risk att du tappar dyrbara tillbehör!


Grödinge i södra Stockholm.

Grödinge

Ljusföroreningsstrålningsvärde:
Uringe = 1.51 10-9 W / cm2 * sr
Lundby = 0.96 10-9 W / cm2 * sr

Observationsplats Grödinge

Östra Stockholm, Vissvass i norra Tyresta naturreservat.

Vissvass

Ljusföroreningsstrålningsvärde:
0.49 10-9 W / cm2 * sr

Observationsplats Vissvass

Östra Stockholm. Spirudden i södra Tyresta naturreservat.

Spirudden

Ljusföroreningsstrålningsvärde:
0.68 10-9 W / cm2 * sr

Observationsplats Spirudden

Östra Stockholm Ingarö. Björkviks brygga och Björnö naturreservat.

Björnö naturreservat

Ljusföroreningsstrålningsvärde:
0.67 10-9 W / cm2 * sr

Observationplats Björnö naturreservat

Sydöstra Stockholm Gålö.

Gålö

Ljusföroreningsstrålningsvärde:
0.46 10-9 W / cm2 * sr

Observationsplats Gålö

Go Back to content

Go Back