Astrofriend's homepage

www.astrofriend.eu
Share: Twitter Reddit Facebook Gmail Gmail Email
Search Astrofriend's homepage:

Valid CSS!

Alla sidor skall nu vara validerade

Information Kakor (Cookies)

Navigation

Advertisement /
Annons:

Twitter @AstrofriendLars

Follow Astrofriend

Car News

Advertisement / Annons:

Stockholm
Nya Slussen byggs


Vattentorget invigs, 6:e juni 2024

Idag är det Sveriges Nationaldag, den här dagen är en stor händelse vid Nya Slussen. Vattentorget skall nämligen invigas. Äntligen får vi komma in på området och se resultatet av denna del av Nya Slussenbygget. Vi passar också på att gå ut på bron till Katarinahissen som nyligen återöppnats.


Stockholm Nya Slussen, Vattentorget invigs, Nationaldagen 6:e juni 2024

Ett stort steg för Nya Slussen, nu har mycket av byggplanket avlägsnats och vi kan gå runt och i detalj se vad de byggt.


Stockholm Nya Slussen, Vattentorget invigs, Nationaldagen 6:e juni 2024

Vi börjar med att gå ut på bron som leder till Katarinahissen.


Stockholm Nya Slussen, Vattentorget invigs, Nationaldagen 6:e juni 2024

Härifråb får vi en flygvy över Slussen och Södermalmstorg. Här går bron över Klevgränd. I parken har de ställt upp en byggbarack. Tydligen viktigt med säkerheten här, se hur de satt upp ett galler runt byggnaden och en gallerringd.


Stockholm Nya Slussen, Vattentorget invigs, Nationaldagen 6:e juni 2024

Katarinavägen kommer ned till Nya Slussen på en nybyggd del som ansluter till Slussbrogatan i en T-korsning.


Stockholm Nya Slussen, Vattentorget invigs, Nationaldagen 6:e juni 2024

Taket på detta hus längs Katarinavägens norra sida har fått en påbyggnad.


Stockholm Nya Slussen, Vattentorget invigs, Nationaldagen 6:e juni 2024

Den gamla trätrappan upp till Klevgränd har blivit ersatt med en bred betongtrappa. Man får intrycket att den ska kopplas ihop med Mariagränd såsom den gjorde förr i tiden.


Stockholm Nya Slussen, Vattentorget invigs, Nationaldagen 6:e juni 2024

Katarinavägen österut, delar sig åt höger till Glasbruksgatan en bit fram i bild.


Stockholm Nya Slussen, Vattentorget invigs, Nationaldagen 6:e juni 2024

En detaljbild av nya trappan. Visste ni att där trappan står så hade Katarinavägens spårvagn en provisorisk station ?

Stockholm Nya Slussen, Vattentorget invigs, Nationaldagen 6:e juni 2024 Fotograf: Söderberg, John Kredit: Digitala Stadsmuseet

"Vy västerut från Katarinavägen över Mariagränd och kvarteret Ormen. I Mariagränd syns spårvagnar vid den provisoriska förortsbanestationen."

Det var ca åren 1933-1935 då Karl Johanslussen byggdes. Spåren gick ända fram till det gula husets gavel, samma gavel som viser på den nya bilden ovan.


Stockholm Nya Slussen, Vattentorget invigs, Nationaldagen 6:e juni 2024

Restaurangen Gondolen har fått en ny portal. Innanför finns en trappa upp till Café Klotet. Namnet Klotet har de säker tagit från gatan Klotgränd, den finns inte kvar idag men låg vid Södermalmstorg.


Stockholm Nya Slussen, Vattentorget invigs, Nationaldagen 6:e juni 2024

Katarinahissen har fått ett nytt maskinrum.


Stockholm Nya Slussen, Vattentorget invigs, Nationaldagen 6:e juni 2024

Stadsmuseet med den provisoriska T-banestationen framför.


Stockholm Nya Slussen, Vattentorget invigs, Nationaldagen 6:e juni 2024

På Slussbrogatan pågår arbetet för fullt för att färdigställa, nya körbanor och cykelbanor.


Stockholm Nya Slussen, Vattentorget invigs, Nationaldagen 6:e juni 2024

Än har inte Värmdöbussarna flyttat i nya garaget som är insprängt i berget.


Stockholm Nya Slussen, Vattentorget invigs, Nationaldagen 6:e juni 2024

Här från Tunnelbacken får vi en lägre vy ut över Nya Slussen.


Stockholm Nya Slussen, Vattentorget invigs, Nationaldagen 6:e juni 2024

Förlängningen av Götgatan heter Södermalmstorg.


Stockholm Nya Slussen, Vattentorget invigs, Nationaldagen 6:e juni 2024

Nu ska vi ned till vattnet vid Nya Slussen, de har öppnat västra sidan på Guldbron för gångtrafikanter.


Stockholm Nya Slussen, Vattentorget invigs, Nationaldagen 6:e juni 2024

Två nya hus byggs här där Kolingsborg stod. Mellan husen går en bred trappa ned till slussen, den är dock inte öppnad än.


Stockholm Nya Slussen, Vattentorget invigs, Nationaldagen 6:e juni 2024

Den del av Slussbrogatan som inte är öppnad för trafik än.


Stockholm Nya Slussen, Vattentorget invigs, Nationaldagen 6:e juni 2024

Söderleden eller Stadsgårdsleden. Längre bort i bild låg Sjöbergsplan.


Stockholm Nya Slussen, Vattentorget invigs, Nationaldagen 6:e juni 2024

Den smala vattenleden är slussen. De på båda sidorna är överströmningskanaler, behövs för att släppa ut Mälarens vatten vid våren.


Stockholm Nya Slussen, Vattentorget invigs, Nationaldagen 6:e juni 2024

Damluckan, vattnet i Mälaren är en dryg halvmeter högre än Östersjön.


Stockholm Nya Slussen, Vattentorget invigs, Nationaldagen 6:e juni 2024

Inte så mycket folk som vi väntade oss på Nationaldagen och invigningen av Vattentorget som det heter här nedan.


Stockholm Nya Slussen, Vattentorget invigs, Nationaldagen 6:e juni 2024

De har lagt fina trädäck runt vattnet.


Stockholm Nya Slussen, Vattentorget invigs, Nationaldagen 6:e juni 2024

Cykelleder går förbi, verkar lite farligt med tanke på hur fort en del cyklar.


Stockholm Nya Slussen, Vattentorget invigs, Nationaldagen 6:e juni 2024

På södra sidan finns mycket kvar att göra.


Stockholm Nya Slussen, Vattentorget invigs, Nationaldagen 6:e juni 2024

Kontrollrummet där de övervakar slussen från.


Stockholm Nya Slussen, Vattentorget invigs, Nationaldagen 6:e juni 2024

Slussportarna går inte som de gamla upp i taket utan vrids ned under vattnet. Inget mer vattendropp i huvudet.


Stockholm Nya Slussen, Vattentorget invigs, Nationaldagen 6:e juni 2024

Infarten till slussen från Riddarfjärden.


Stockholm Nya Slussen, Vattentorget invigs, Nationaldagen 6:e juni 2024

Framåt i bild, gamla Sjöbergsplan.


Stockholm Nya Slussen, Vattentorget invigs, Nationaldagen 6:e juni 2024

När det blir färdigt försvinner det blå byggplanket och ger en luftig plats. Kan nog bli ganska blåsigt vilket vi känner redan idag.


Stockholm Nya Slussen, Vattentorget invigs, Nationaldagen 6:e juni 2024

Tror det stod någonstans att 1400 ton vatten i sekunden kan passera de båda rännorna.

Go Back to content

Go Back

Advertisement / Annons: