Astrofriend's homepage

www.astrofriend.eu
Share: Twitter Reddit Facebook Gmail Gmail Email
Search Astrofriend's homepage:

Valid CSS!

Alla sidor skall nu vara validerade

Information Kakor (Cookies)

Navigation

Advertisement /
Annons:

Twitter @AstrofriendLars

Follow Astrofriend

Car News

Advertisement / Annons:

Stockholm
Nya Slussen byggs


Nya Södermalmstorg börjar ta form, september 2023

Nu börjar det hända lite saker vid slussen mot Södermalmsidan. Hela Södermalmstorg kommer ju bli helt ombyggt. Idag studerar vi de nedre delarna samt själva slussen.


Stockholm Nya Slussen, nya Södermalmstorg underifrån, september 2023

Här intill gamla Ekens hotell har de börjar bygga ett nytt hus. Kommer det fortfarande att vara en utsiktsplats ovanpå eller blir det ett jättehögt hus tro ? Det är en del av Södermalmstorg.


Stockholm Nya Slussen, nya Södermalmstorg underifrån, september 2023

Något till höger om mitten på bilden har den nya cykel och banan kommit lite längre. De har pratats om att de skall stänga av tunnelbanan några veckor av säkerhetsskäl under en del av byggnadsfasen, stora protester !


Stockholm Nya Slussen, nya Södermalmstorg underifrån, september 2023

Samma bro men sedd från öster, kraftiga betongkonstruktioner håller det på plats.


Stockholm Nya Slussen, nya Södermalmstorg underifrån, september 2023

Under de tre månader som gått sedan sist har gångbron genom slussen över till Gamla stan blivit nära klar. Där framme vid stenfundamentet går slusskanalen och där blir det en lågbro över.


Stockholm Nya Slussen, nya Södermalmstorg underifrån, september 2023

En annan del av bron, det ser ut som om de lägger ned värmeslang i gångbanan. Klart att det lätt fryser till is här på vintern.


Stockholm Nya Slussen, nya Södermalmstorg underifrån, september 2023

Här mellan broarna kommer det vara öppet. Det är överrinningskalen från Mälaren till Östersjön.


t Stockholm Nya Slussen, nya Södermalmstorg underifrån, september 2023

Vänder oss om igen och ser mot Södermalmstorg, underifrån. En stor betongkonstruktion håller på att byggas. Kan de vara glashuset man sett på en del ideskisser ?


Stockholm Nya Slussen, nya Södermalmstorg underifrån, september 2023

Överrinningskanalen.


Stockholm Nya Slussen, nya Södermalmstorg underifrån, september 2023

Guldbrons anslutning mot Södermalmstorg.


Stockholm Nya Slussen, nya Södermalmstorg underifrån, september 2023

Här är porten som reglerar Mälarens vattenhöjd. Den här nya konstruktionen skall klara vårfloderna bättre.


Stockholm Nya Slussen, nya Södermalmstorg underifrån, september 2023

Plattformen under Guldbron där det skall finnas kaffeterier och restauranger.


Stockholm Nya Slussen, nya Södermalmstorg underifrån, september 2023

Kullerstensgata som byggs längs slusskanalen.


Stockholm Nya Slussen, nya Södermalmstorg underifrån, september 2023

Nya slusspoten på plats. När de öppnas sänks de ner under vattnet och båtarna passerar ovanför.


Stockholm Nya Slussen, nya Södermalmstorg underifrån, september 2023

Slussens infart från Östersjön. Glashuset i bakgrunden är KF-huset.

Go Back to content

Go Back

Advertisement / Annons: