Astrofriend's homepage

www.astrofriend.eu
Share: Twitter Reddit Facebook Gmail Gmail Email
Search Astrofriend's homepage:

Valid CSS!

Alla sidor skall nu vara validerade

Information Kakor (Cookies)

Navigation

Advertisement /
Annons:

Twitter @AstrofriendLars

Follow Astrofriend

Car News

Advertisement / Annons:

Stockholm
Nya Slussen byggs


På jippot En dag på Slussen besöker vi tunnlarna i berget, juni 2023

Till Nya Slussen behövs anslutande bussförbindelser. Ett stort garage sprängs ut i Katarinaberget där bussarna kan husera. Denna dag är det En dag på Slussen med en massa jippon. En av sakerna man kan göra är att besöka tunnlarna de sprängt ut i Katarinaberget för bussarna.


Stockholm Nya Slussen, bussgaraget, juni 2023

Vi får gröna biljetter och kan som första besökare komma in i nya bussgaraget.


Stockholm Nya Slussen, bussgaraget, juni 2023

Nära Fotografiska Museet är bussinfarten till bussgaraget. Här är redan mycket folk köandes och vi får stå i kanske 25 minuter för att komma in i garaget.


Stockholm Nya Slussen, bussgaraget, juni 2023

Nu har vi fått hjälmar och skyddsvästar på oss och får gå in i garaget. Ett mäktigt hål i berget öppnar sig framför oss där bussarna kommer köra in. Gamla tåget Saltsjöbanan kommer fortfarande gå på utsidan av berget den här sträckan mot Slussen. Just här kommer en bro byggas över garageinfarten som tåget kan gå på.


Stockholm Nya Slussen, bussgaraget, juni 2023

Det är enormt stort här och vi kan se längs kanten hur arbetet fortsätter, rör och kabeldragningar.


Stockholm Nya Slussen, bussgaraget, juni 2023

Här delar sig passagen in i berget up sig, den till höger lär vara där bussarna kör för att komma till busstationen här inne i berget.


Stockholm Nya Slussen, bussgaraget, juni 2023

Vi fortsätter att gå i tunneln till vänster där bussarna kör ut. Allt är väl upplyst av ljusstarka LED lampor vilket gör det enkelt att fotografera.


Stockholm Nya Slussen, bussgaraget, juni 2023

Det krävs många maskiner för att slutföra arbetet när sprängningsarbetet är slutfört. Här lägger de ut en grusbädd som de skall lägga vägbanan på senare.


Stockholm Nya Slussen, bussgaraget, juni 2023

En bra bit in i berget får vi se det som skall bli bussterminalen, kan det vara plats för 20 busshållplatser eller fler. Det är bussar till Nacka, Värmdö, Ingarö och andra platser.


Stockholm Nya Slussen, bussgaraget, juni 2023

Flera sidschackt finns som förbinder de olika tunnlarna. Det måste ju finnas möjligheter för bussarna att komma fram även om någon buss får motorstopp inne i garaget.


Stockholm Nya Slussen, bussgaraget, juni 2023

Ventilationen är viktigt när så många bussar skall passera här, dessutom kan det ju bli brand. Här i taket syns ett jättelikt ventilationsschakt.


Stockholm Nya Slussen, bussgaraget, juni 2023

Skall det verkligen vara vatten här ? Ser ut som ett kabelschakt, får höra att här är det ca 3 meter under grundnivån. Antagligen måste pumpar gå hela tiden för att hålla undan vattnet.


Stockholm Nya Slussen, bussgaraget, juni 2023

Här har vi kommit närmare bussterminalen. Bussarna ser ut som om de skall köra in diagonalt på respektive plats.


Stockholm Nya Slussen, bussgaraget, juni 2023

Ytterligare ett sidoschakt, vad det har för funktion framgår inte.


Stockholm Nya Slussen, bussgaraget, juni 2023

Kanske det är här förbindelsen upp till Tunnelbanestation Slussen skall bli.


Stockholm Nya Slussen, bussgaraget, juni 2023

Jag frågar om det kommer finnas förbindelse till den nya tunnelbanestation Sofia som skall byggas. Får besked om att det är svårt rent tekniskt, tunnelbanan ligger 100 meter nedanför, kan det vara riktigt, låter som väldigt stor nivåskillnad. För oss som bor i Hagsätra innebär det att vi inte kan gå av i Slussen i framtiden då vår Gröna linje dras om och kopplas till Blåa linjen.


Stockholm Nya Slussen, bussgaraget, juni 2023

Vattenslangar och elkablar behövs för att hålla igång arbetet här nere i tunneln.


Stockholm Nya Slussen, bussgaraget, juni 2023

Vi går tillbaka till huvudtunneln och går vidare till dess slut, mer maskiner.


Stockholm Nya Slussen, bussgaraget, juni 2023

En informationsskylt upplyser oss att enorma 330000 m3 berg har sprängts och schaktats bort. Dessutom har kvarvarande berget förstärkts med 36000 bultar.


Stockholm Nya Slussen, bussgaraget, juni 2023

I taket dras elkablar fram för belysning och annat.


Stockholm Nya Slussen, bussgaraget, juni 2023

På träställningen till vänster skall ett valv gjutas i betong.


Stockholm Nya Slussen, bussgaraget, juni 2023

Här syns all armering som borrats in i berget för att det skall bli stabilt.


Stockholm Nya Slussen, bussgaraget, juni 2023

På marken för att det inte skall damma har man spolat en vätska, luktar som den man hade på gamla grusvägar förr i tiden.


Stockholm Nya Slussen, bussgaraget, juni 2023

Här är slutet på tunneln och vi vänder nu tillbaka för att komma ut i dagsljuset igen. Det här var verkligen intressant att se, längre fram när det är i drift har man inte möjlighet att se allt detta.

Här finns mer att läsa om bussgaraget och hur det kommer se ut när det är färdigt:


Stockholm Nya Slussen, bussgaraget, juni 2023

Här gamla trappan som leder upp till Katarinavägen. Vi får tyvärr höra att den skall blockeras, väldigt råkigt för det är en jättebra väg att ta när man skall till Vikingterminalen eller Fotograiska museet.


Stockholm Nya Slussen, bussgaraget, juni 2023

Den gamla hissen lär inte renoveras och sättas i funktion. Tills för några år sedan användes den som konstnärsatelje.

Go Back to content

Go Back

Advertisement / Annons: