Astrofriend's homepage

www.astrofriend.eu
Share: Twitter Reddit Facebook Gmail Gmail Email
Search Astrofriend's homepage:

Valid CSS!

Alla sidor skall nu vara validerade

Information Kakor (Cookies)

Navigation

Advertisement /
Annons:

Car News

Advertisement / Annons:

Stockholm
Nya Slussen byggs


I augusti 2021 är jag vid Slussen igen och tar nya bilder på hur arbetet fortskrider.

Jag kommer gående från Skeppsbron och går över nya Guldbron.

Promenad vid Södermalmstorg vid Slussen augusti 2021

Mot slutet av Skeppsbron vid Gamla Stan går vägen över i Guldbron, vi ser i sydlig riktning.


Promenad vid Södermalmstorg vid Slussen augusti 2021

Uppe vid Södermalmstorg som är långt ifrån klart trampar cyklisterna förbi i en aldrig sinande kö. Till vänster utanför bild går Slussbrogatan över i Hornsgatan.


Promenad vid Södermalmstorg vid Slussen augusti 2021

Bussar, cyklister och fotgängare har fått mycket utrymme vid Nya Slussen. Där framme i böjen börjar Guldbron.


Promenad vid Södermalmstorg vid Slussen augusti 2021

Vid Katarinahissen har de satt upp arbetsplatsställningar inne i tornet där hisskorgen skall gå.


Promenad vid Södermalmstorg vid Slussen augusti 2021

T-korsningen där Katarinavägen kommer ned mot Slussbrogatan.


Promenad vid Södermalmstorg vid Slussen augusti 2021

En bit av Södermalmstorg, längst till höger den nya Tunnelbaneentrén som jag tror är ett tillfälligt bygge.


Promenad vid Södermalmstorg vid Slussen augusti 2021

Under bron till Katarinahissen hänger restaurangen Gondolen, den verkar vara stängd för tillfället.


Promenad vid Södermalmstorg vid Slussen augusti 2021

Stadsmuseet, här finner du fina utställningar om gamla Stockholm. Det finns också många böcker att köpa där om Stockholm.


Promenad vid Södermalmstorg vid Slussen augusti 2021

Den förhoppningsvis tillfälliga Tunnelbaneentrén. Här fanns tidigare en restaurang och Strömmingsvagnen, kommer de komma tillbaka tro ?

Go Back to content

Go Back

Advertisement / Annons: