Astrofriend's homepage

www.astrofriend.eu
Share: Twitter Reddit Facebook Gmail Gmail Email
Search Astrofriend's homepage:

Valid CSS!

Alla sidor skall nu vara validerade

Information Kakor (Cookies)

Navigation

Advertisement /
Annons:

Twitter @AstrofriendLars

Follow Astrofriend

Car News

Advertisement / Annons:

Stockholm
Nya Slussen byggs


I mars 2019 ger vi oss in till Stockholm city igen för lite ärrenden.

Denna gång syns påtagliga bevis på att den Nya Slussen börjar komma på plats. Därav den nya rubriken.

Stockholm Nya Slussen mars 2019

Byggkranarna står kvar och sträcker sig som tidigare ut över restaurang Gondolen och gamla Katarinahissen. Det är kallt och blåsigt idag så det blir en rask promenad ut på bron för att fota och sedan tillbaks igen.


Stockholm Nya Slussen mars 2019

Här från början av bron syns inga större skillnader mot mitt besök i januari.


Stockholm Nya Slussen mars 2019

Här vid den gula kranen händer något nytt. Ett nytt fundament håller på att byggas runt kranen, än så länge bara ett virrvarr av armeringsjärn.


Stockholm Nya Slussen mars 2019

Pålkranarna förstärker grunden, berggrunden här nere vid vattnet ligger antagligen ganska djupt under lera och sopor som samlats under århundraden.


Stockholm Nya Slussen mars 2019

Återigen den nya platformen som byggs, men vad skall stå här i framtiden?

Mer om Nya Slussen som än så länge är namnet på nya bygget, Wikipedia:


Stockholm Nya Slussen mars 2019

En provisrisk gång som byggts för de resenärer som skall med Nacka och Värmdöbussarna.


Stockholm Nya Slussen mars 2019

Franska bukten låg här framför.


Stockholm Nya Slussen mars 2019

Kranen i mitten står bredbent över den gamla Karl Johan Slussen.


Stockholm Nya Slussen mars 2019

Arbetet är omfattande, här läggs armeringen på plats.


Stockholm Nya Slussen mars 2019

Nu får jag svaret på vad de kanaler jag såg tidigare skall vara till. Här syns hur de lagt ned ett rör som delvis täckts över. Antagligen ett dräneringsrör.


Stockholm Nya Slussen mars 2019

Franska Bukten igen, men nu sett nere från resterna av Södermalmstorg.


Stockholm Nya Slussen mars 2019

Katarinahissen med Stadsgården i bakgrunden.


Stockholm Nya Slussen mars 2019

Här låg gamla trafikapparatens fyrklöver som byggdes på 1930-talet, knappt ett spår kvar av den imponerande byggnationen.


Stockholm Nya Slussen mars 2019

Här går dräneringsröret ut från "kanalen" vi såg på tidigare bilder, alldeles vid Franska Bukten.


Stockholm Nya Slussen mars 2019

Från Skeppsbron till Franska Bukten. Till vänster i bild ser vi också resterna av själva Karl Johan Slussen ingärdad av stålförstärkningar.

Go Back to content

Go Back

Advertisement / Annons: