Astrofriend's homepage

www.astrofriend.eu
Share: Twitter Reddit Facebook Gmail Gmail Email
Search Astrofriend's homepage:

Valid CSS!

Alla sidor skall nu vara validerade

Information Kakor (Cookies)

Navigation

Advertisement /
Annons:

Twitter @AstrofriendLars

Follow Astrofriend

Car News

Advertisement / Annons:

Stockholm
Slussen rivs


Första bilderna från när Slussen rivs, mars 2016:

Vi är nyfikna på att följa hur Slussen rivs och hur den Nya Slussen byggs upp. En fin vårdag i mars ger vi oss in till Slussen för att se hur långt det är kommit.

Slussen rivs, mars 2016

Här har vi kommit fram till Ryssgården. Ett nytt plank kan ses till höger där Strömming vagnen brukade stå. Nu har vagnen fått en ny plats framför den ena flygeln till Stockholms Stadsmuseum.


Slussen rivs, mars 2016

Här bakom planket pågår förberedelserna för att riva de gamla delarna, restaurang Strömmen har fått vara kvar än så länge.


Slussen rivs, mars 2016

Kolingsborg har försvunnit och här gapar nu ett stort hål.


Slussen rivs, mars 2016

Här syns resterna av den Gula Gången tydligt, Kolingsborg stod ju ovanpå den. Framför den rampen upp till Karl Johans Torg.


Slussen rivs, mars 2016

En vy ut mot Saltsjön. Kupolen över Blå Gången ses sticka upp. I den blågrå byggnaden med små fönster låg Åhlen & Holm långt tillbaks i tiden.


Slussen rivs, mars 2016

Rampen upp mot Karl Johanslussen och torget.


Slussen rivs, mars 2016

En stor tårtbit har kapats ut ur kupolbyggnanden. Här under låg på senare tid en restaurang och tidigare en pappershandel.


Slussen rivs, mars 2016

Den smala lilla trappan ned till Blå Gångens passage. Till vänster kupolen. Den innre delen är fortfarande i glas men den var tvungen att övertäckas med asfalt för många år sedan pga av läckage.


Slussen rivs, mars 2016

Trädtopparna ses sticka upp i bakgrunden från Sjöbergsparken vid Mälarens kant.


Slussen rivs, mars 2016

Vi fortsätter vår promenad ned till Karl Johanslussen. Här är öde idag, inget solgassande folk vare sig på Slussenterassen eller i trappan till Karl Johans Torg. Det är en märklig syn ned mot Gamla Stan när inte Karl Johans staty finns där mer.


Slussen rivs, mars 2016

Den tomma sockeln till Karl Johans staty, statyn står numera provisoriskt uppställd vid Slottet.


Slussen rivs, mars 2016

Hit till kajen har folket flytt från rivningsområdet. En mycket populär plats, men fartget Flyt med sin populära restaurang är borta.


Slussen rivs, mars 2016

Upp mot Södermalms torg igen, här syns den provisoriska väg som byggs för att trafiken skall kunna flyta fram även under rivningen. Lägg märke till de gamla spårvagnspåren finns kvar i gatan. Spårvagnen har inte gått här sedan vi fick höger trafik år 1967.


Slussen rivs, mars 2016

Den provisoriska vägbanan med en av de kraftiga balkarna liggandes ovanpå som skall hålla upp bron.


Slussen rivs, mars 2016

I bakgrunden Katarinahissen och Stockholms Stadsmuseum.


Slussen rivs, mars 2016

Vy över kvarvarande Slussen och mot Saltsjön, KF-huset till höger under och bakom Katarinahissen.


Slussen rivs, mars 2016

Gångbanan har fått flyttats in på Ekens uterestaurang, en ny har byggts framför.

Go Back to content

Go Back

Advertisement / Annons: