Astrofriend's homepage

www.astrofriend.eu
Share: Twitter Reddit Facebook Gmail Gmail Email
Search Astrofriend's homepage:

Valid CSS!

All pages shall now have been validated

Info Cookies (Kakor) / GDPR

Navigation

Advertisement /
Annons:

Travel News

Advertisement / Annons:

Mörka platser i Stockholm
Örudden på Torö


(only in Swedish)

Så långt man kan komma med bil söderut i Stockholm, där finns ett naturreservat och längst ut ligger Örudden:

Örudden:

Här ute finns en stor parkeringplats och vad jag kunde se fanns ingen belysning. Det ligger dock flera sommarhus här, men ljusföroreningarna från dessa bör vara begränsdade. Det är en ganska lång väg ut hit och den är krokig och smal. Många djur ute på vägarna som man måste ta det lugnt och försiktigt hit ut.

Man åker inte ända fram till Ankarudden, det är där båtarna går från till Landsort. Ca 1 km innan finns avtagsvägen in till Herrhamra. En bit in på vägen tar en grusväg vid.

Stenstrand:

Observationsplats Örudden på Torö

Vägen som går fram här heter Stenstrand. När man åkt så långt västerut det går att komma viker den av mot norr. Just här innan man är framme vid parkeringen finns en fin vy ut mot havet i sydlig riktning. Men det blir en bra bit att gå med utrustningen.

Observationsplats Örudden på Torö

Det finns stora ytor att ställa upp kamera och annan utrustning. På båda sidor finns stängsel mot privata tomter.

Observationsplats Örudden på Torö

Från här är det 150 meter att gå till parkeringen.

Örudden:

Observationsplats Örudden på Torö

Här så långt västerut man kan komma finns en stor parkering utan belysning vad jag kan se. Det är höga träd runtom men parkeringen är stor. Står man i ena änden är trädtopparna ca 30 grader upp. Det här är riktningen söderut.

Observationsplats Örudden på Torö

Går man till den södra delen av parkeringen så ser sikten norrut ut så här. Här kan stadsljuset från Södertälje störa men det är 5 mil bort. I nordost har man Nynäshamn.

Hur mörkt är det då? Jag använder här kartan World Atlas 2015 och den anger ljusföroreningarna i Borttle class och det är uppmätt till 3. Bättre än så här kan man inte få det i södra Stockholm enligt Light Pollution Map. Jag har själv inte besökt den här platsen på natten, men kunde ju vara kul om man gjorde det tillsammans någon gång.

Go Back to content

Go Back

Advertisement / Annons: