Astrofriend's homepage

www.astrofriend.eu
Share: Twitter Reddit Facebook Gmail Gmail Email
Search Astrofriend's homepage:

Valid CSS!

Alla sidor skall nu vara validerade

Information Kakor (Cookies)

Navigation

Advertisement /
Annons:

Twitter @AstrofriendLars

Follow Astrofriend

Car News

Advertisement / Annons:

Stockholm
Slussen rivs
Franska bukten och slussområdet


Ett återbesök i rivningsarbetena vid Slussen i januari 2017


Slussen rivs, 28 januari 2017

Här har hänt saker sedan senast. Katarinahissens omgivande gatuplan är helt borta. Till vår förvåning ser vi att hissen hade en källarvåning man kunde åka ned till. Det är här nere där Saltsjöbanan och bussterminalen låg.


Slussen rivs, 28 januari 2017

Framåt i bild ser vi Stadsgården och till höger gaturampen som leder ned till densamma.


Slussen rivs, 28 januari 2017

Södermalmstorg till vänster och ned i gropen Ryssgården, här låg affärerna i gångtunneln. Ovanpå var en busshållplats. Efter att ha gått runt ett tag på byggarbetsplatsen ser vi att de i princip rivit alla östra delar av Slussenområdet. Alla de väldiga betongkonstruktionerna är jämnade med marken.


Slussen rivs, 28 januari 2017

Här syns resterna av den Blå Gången sluta i intet.


Slussen rivs, 28 januari 2017

Katarinagaraget syns upptill i bild, det är också ett skyddsrum. Katarinavägen gick här över gropen tidigare.


Slussen rivs, 28 januari 2017

Stadsgårdskajen sedd uppifrån Södermalmstorg.


Slussen rivs, 28 januari 2017

Vägen som går under bron leder ned till Karl Johans Torg och Gamla Stan.


Slussen rivs, 28 januari 2017

Tyvärr sitter plank uppsatt på många ställen som hindrar insyn. På vissa platser har de satt in plastfönster att se igenom, tyvärr är en del så skitiga att man knappt ser igenom dom. Har de inte förstått att Stockholmarna är nyfikna att följa arbetet? De borde ta upp hål i planket där man kan fotografera igenom och få bra bilder, det här måste dokumenteras.


Slussen rivs, 28 januari 2017

Stadsgården och KF huset i bakgrunden.


Slussen rivs, 28 januari 2017

Franska Bukten.


Slussen rivs, 28 januari 2017

Planen söder om Karl Johan Slussen, ovanpå här låg Slussterassen. Här syns det att marken mest består av jord och gamla utfyllnadsmassor och inte berg. Det var ju fritt fram för Mälarens vatten ut i Östersjön långt tillbaks i tiden.


Slussen rivs, 28 januari 2017

Här i högerkant kommer den nya breda bilrampen att ledas fram till Gamla Stan och Skeppsbron.


Slussen rivs, 28 januari 2017

Här har gamla vägen som ledde ned till Skeppsbron kapats av och hela brokomplexet av betong är bortbilat.


Slussen rivs, 28 januari 2017

Planen framför Franska Bukten, nu upplag för rivningsmassor.


Slussen rivs, 28 januari 2017

I bakgrunden Östersjön och resterna av Karl Johan Slussen syns bakom den blå kranbilen.


Slussen rivs, 28 januari 2017

Vy över kvarvarande Karl Johan Slussen och mot Saltsjön.


Slussen rivs, 28 januari 2017

Karl Johan Slussen med den breda trappan vid Karl Johans torg som ledde ned till slussområdet. Sockeln till statyn är fortfarande kvar, statyn står tillf'lligt uppställd vid slottet. Man kan ana Gröna Gången något ovanför mitten av bilden.


Slussen rivs, 28 januari 2017

I den här slussen har vi färdats många gånger på 1960 och 1970-talet. Det känns väldigt märkligt att den snart inte kommer att finnas där.


Slussen rivs, 28 januari 2017

I bortre änden av slussen passerade tågen på en utdragbar bro över till Skeppsbron.


Slussen rivs, 28 januari 2017

Nu har vi tagit oss upp på bron till Katarinahissen för att få ett fågelperspektiv över byggområdet. Längst ned i gropen låg Ryssgården långt tillbaks i tiden. Då var det helt öppet fram till Stadshuset, nu syns bara den norra flygeln.


Slussen rivs, 28 januari 2017

Ryssgården, här har gamla berget kommit i dagen och vi kan ana hur naturens formationer såg ut innan bebyggelsen kom till.


Slussen rivs, 28 januari 2017

Här i gropen och under kvarvarande vägbanan låg långt tillbaks Ryssgården, senare kom industrier och verkstäder. Till höger bortom betongfundamentet låg bland annat Svenska Manometerfabriken.


Slussen rivs, 28 januari 2017

En av de berömda bladen i fyrklövern (trafik karusellen), nu med bortskalad betong. Det var här Blå Gången gick förbi och det rundformade torget under glaskupolen låg. Åhlen & Holm låg här också på 1960-talet vilket jag har svagt minne av.


Slussen rivs, 28 januari 2017

Upp till höger gick Gula Gången. Vi ser en bit av Södermalmstorg längst upp, till höger i gropen Ryssgården.


Slussen rivs, 28 januari 2017

Vägrampen med tunneln under som ledde ned till slussen och Karl Johans torg.


Slussen rivs, 28 januari 2017

Franska Bukten sedd från restaurangen Gondolen och utloppet från slussen.

Om du går tillbaks och ser mitt fotoreportage från år 2009 finns det många länkar inlagda där till de olika platserna med historia och information.

Go Back to content

Go Back

Advertisement / Annons: