Astrofriend's homepage

www.astrofriend.eu
Share: Twitter Reddit Facebook Gmail Gmail Email
Search Astrofriend's homepage:

Valid CSS!

All pages shall now have been validated

Info Cookies (Kakor) / GDPR

Navigation

Advertisement /
Annons:

Twitter @AstrofriendLars

Follow Astrofriend

Travel News

Advertisement / Annons:

Handelsfartyget S/S Sylvia blir
torpederat år 1940


S/S Sylvia:

Bakgrund:

Min kamrat Magnus farfar Erik Carlsson var ombord på detta handelsfartyg under andra världskriget. Magnus hade hört att han gick under med skeppet S/S Sylvia han var stationerad på år 1940. Jag har här undersökt om det finns någon mer information om detta.

Erik Carlsson tjänstgör på S/S Sylvia.

Tjänstgöring    
Från:  ?   Göteborg?
Till: 13/1 - 1940 Storbritanien, Hull

Erik var 45 år då fartyget gick under och hade antagligen varit ute till sjöss under många år. Fartyget tillhör rederiet Sylvia AB i Göteborg. Samma rederi som min egen pappa arbetar åt ett år senare, då på fartyget S/S Baltia.

Befälhavare är G. R. Thelander.

Beteckningen S/S står för Steam Ship. Vanligt även under 1940-talet, olja fanns men det var brist på det under kriget. En del ångfartyg som byggts om för oljedrift tidigare byggdes tillbaks till koldrift.

S/S Najaden later S/S Sylvia
Fotograf: okänd fotograf (bilden kontrastförstärkt)
Fartyg: NAJADEN
Reg. Nr.: 3721
Rederi: Rederi AB Neptunus
Byggår: 1883
Varv: H.S. Edwards, Sons & Craig, Newcastle (UK)
Övrigt: Namnsignal: JLPR
Br.t.: 1612,42
ex MERCHANT PRINCE -00
Kredit: ID Fo206695.DigitaltMuseum

Bilden är från den tiden fartyget var döpt till Najaden. Fartyget har med stora bokstäver på skrovet målat Najaden Sverige. Så brukar man göra i krigsituationer för att civila fartyg inte skulle bli sänkta av misstag. Det här bör då vara under 1:a världskriget.

Fartygsdata:
Ånglastfartyg
2130 bruttoton
Annan uppgift längd 80 meter

Fartygsnamn:
1883 - 1900 Merchant Prince
1900 - 1917 S/S Najaden
1917 - 1940 S/S Sylvia

Länkar till mer information om rederi och fartyg finns längst ned på sidan.

Utdrag ur boken Svenskt Sjöfolk i krig och fred, S/S Sylvia historia:

"Det försvunna fartyget var byggt 1883 hos Edwards, Son & Craig i Howden on Tyne till J. Knotts rederi Prince Line i Newcastle under namnet Merchant Prince. Omkring sekelskiftet köptes ångaren av skeppsredare W. Wingårdh i Hälsingborg och tillhörde därefter Rederi AB Neptunus under namnet Najaden och kapten A. H. Fex som befälhavare. 1917 såldes Najaden till Svenska Lloyd i Göteborg för ett pris av 1'375'000 kr. och fick namnet Sylvia. Befälhavare voro kaptenerna C. A. Cullberg och L. M. Lithman. 1928 ångaren av Rederi AB Sylvia i Göteborg och fick behålla namnet Sylvia. Köpesumman hade då sjunkit till 125'000 kr. Sylvia fördes av kapterna H. Granqvist F. Fritzner, som redan övertog S/S Silesia, vilken tyskarna torpederade 1939, och R. Svensson, som överlämnade Sylvia till hennes siste befälhavare, kapten Thelander."


Besättningen:

Sjörulla S/S Sylvia 1938 Källa: Sjömanshuset Göteborg

Eftersom fartyget försvann, troligen torpederad finns ingen sjörulla bevarad från sista resan. Det här är den senaste och är från år 1938 med noteringar fram till 17 april 1939. Den 17e april avmönstrar 16 besättningsmän i Halmstad.

Besättningen är normalt utöver befälhavaren minst:
- styrmän
- maskinister
- telegrafist
6 man på däck
5 man i maskin
3 kökspersonal

Då fartyget torpederades 12/1- 1940 hade huvuddelen av besättningen påmönstrat 8-14 december 1939, ingen notering i vilken hamn. Några få påmönstrade juni till oktober samma år.


Hamnarna som S/S Sylvia angjorde på sin sista resa:

United Kingdom Sweden

Positionerna kommer från Svensk Sjöfartstidning.

(det går att zooma och panorera i kartan, tryck på fyrkanten uppe till höger och du får upp kartan i ett nytt fönster)

1, 19400109 Hull 4, 19400113 Torpederas utanför Aberdeen
2, 19400111 Leith, passerar 5, 1940011? Göteborg, kom aldrig fram
3, 19400112 Aberdeen, passerar 6, 19400212 Livbåt hittas norr om Skottland

Import / Export, 1940-talet (som kan tänkas passa detta fartyg):

(denna del är ny och innehåller många fel nu i början, tips mottages tacksamt !)

Hamn Import Export
Hull Vete, Havre, Kaffe, Kol Industri produkter, Virke
Aberdeen Vete, Havre, Kaffe, Kol Industri produkter
Göteborg Råg, Havre, Kaffe, Socker, Ull Vete, Virke

Kol och Spannmål kanske inte passar att lasta på samma fartyg. På Wrecksite kan man läsa att hon var lastad med kol och annan last på hennes sista resa, se länkar längst ned.


Advertisement / Annons:


Aberdeen, Hull:

United Kingdom

Fartyget lämnar Aberdeen den 9 januari 1940 för att 3 dagar senare angöra Hull söderut. Kol och styckegods finns i lasten. Efter lastning och lossning är klart ger sig fartyget ut på Nordsjön mot Göteborg.


S/S Sylvia blir torpederad, 1940:

United Kingdom

Dagen efter att S/S Sylvia lämnat Hull och har kommit ut på Nordsjön mellan Skottland och Norge blir fartyget upptäckt av ubåten U-20 och torpederas. Befälhavare på ubåten är Karl-Heinz Moehle.

Information om ubåten U-20:

Utdrag ur boken Svenskt Sjöfolk i krig och fred (1947), S/S Sylvia torpederad 1940:

"Sylvia avgick den 9 januari 1940 från Hull med last av kol och styckegods till Göteborg men försvann under resan med sin besättning av 20 man. Vid avgången från Hull överenskommo befälhavarna på Sylvia och norska ångaren La France att hålla sällskap över Nordsjön. Norrmannen bestämde farten och följde i Sylvias kölvatten. Kl. 6.30 den 11 januari hörde man på La France ljudsignaler från Sylvia, innebärande att hon stoppat. Stark tjocka rådde. Efter ett par timmars väntan vågade La France inte längre ligga stilla, då man befarade att komma ur kursen. Genom en signal sökte man underätta Sylvia om att resan fortsattes, och ombord trodde man sig ha uppfattat en svarssignal. Någon tid efteråt visade det sig emellertid att även ett annat svenskt fartyg befunnit sig i farvattnet, och det är möjligt att det var detta som signalerat. Den 2 februari erhöll bolaget ett telegram från rederiet för danska ångaren Gunvor Maersk, vari medelades att detta fartyg norr om Skottland bärgat en namnlös svensk flotte med ett lik ombord. Hos mannen fanns en sjöfartsbok, utställd på C. J. Westman, Sylvias steward. Enligt loggboken på en annan svensk ångare, som hade sällskap med Sylvia från Hull ända upp till Leith, var vädret gott över Nordsjön med sydvästlig bris och smul sjö. Det är därför antagligt att Sylvia råkat ut för en mina eller torped."

Kommentar Lars:
Här har alla omkommit med, återigen verkar det ha varit en ubåt som sänkte henne. På det här fartyget var det tre eldare och en lämpare som skötte om eldningen av ångmaskinen. Ser liknande sammansättning av sjömän på de flesta fartyg i denna storleksklass.

Vi har sett flera dokumentärer där de beskrivit att Storbritannien hade flera stora örlogshamnar här i norr. De var bättre skyddade här från Tyskland men naturligtvis ett attraktivt mål för fientliga ubåtar om de kunde ta sig dit.

Uppdatering:
I januari år 2021 skriver en släkting till en av de omkomna till mig. Det är Lars (Einar), uppassaren på fartyget, sonson Benny som skriver.

Hej Lars.
Hittade din sida när jag sökte på detta skepp. Min farfar omkom vid denna torpedering. Visste det mesta innan men en del nytt var det plus att det var väldigt bra sammansatt. Tack för det! Farfar står som Lars Tärnstrand i listan över omkomna. Egentligen hette han Einar i tilltalsnamn och efternamnet stavas Ternstrand. Hans enda barn, min pappa heter Lars och är 81 år. Han hann aldrig träffa Einar. Vi har ett brev som Einar skrev till farmor vid jul när de låg i Victoria Dock i Hull, en engelsk hamn innan återresan mot Sverige. De var jätteoroliga och hade en känsla av att något skulle hända, väldigt känslosamt att läsa när det är ens farfar som skrivit.

Einar Ternstrand född 1903


Mvh Benny

Det är verkligen spännande när man kan lägga till sådana här händelser till historien. Tänk alla släktingar till de omkomna som söker svar på vad som hände, varje liten pusselbit som kommer på plats är viktig. Man kan ju undra om Magnus farfar, 2:e maskinist Erik Carlsson hade någon kontakt med Einar Ternstrand. Nu kanske inte Erik åt i befälssalongen där troligen Einar arbetade, men med så få sjömän på fartyget måste de ha träffats i varje fall. Det skilde 8 år i ålder mellan dom.

Namnen på de omkomna, de finns även med i boken Svenskt Sjöfolk:

Namn Född Yrke
Gösta Thelander 1894 Sjökapten
Gösta Thelander    
Viktor Adolfsson 1881 Övermaskinist
Viktor Adlofsson    
Axel Hilmertz 1887 1:e styrman
Orvar Wallengren 1914 2:e styrman
Carl Westman 1893 Steward
Carl Westman    
Erik Carlsson 1895 2:e maskinist
Erik är Magnus förlorade farfar.
Birger Olsson 1901 Båtsman
Henning Mehren 1911 Matros
Karl Bengtsson 1907 Matros
Karl Bengtsson    
Malte Fast 1906 Matros
Gunnar Gustavsson 1921 Jungman
Gunnar Gustavsson    
Gunnar var endast 19 år då han omkom, säkerligen hans första resa.
Jonas Kungsman 1906 Donkeyman
Jonas Kungsman    
Stig Larsson 1917 Lättmatros
Henning Karlsson 1910 Smörjare
Evald Skoglund 1900 Eldare
Johan Nicklasson 1892 Eldare
Gustav Olsson 1901 Eldare
Gustav Olsson    
Sigurd Möller 1899 Lämpare
Harry Hellberg 1902 Kock
Lars A. E. Tärnstrand 1903 Uppassare
Lars A. E. Tärnstrand    

Länkar med information om torpederingen:

Torpederingen av S/S Sylvia:


Länkar till mer ingående information:

Rederi:
Rederi Sylvia AB

  • -

Fartyg:
S/S Sylvia

Go Back to content

Go Back

Advertisement / Annons: