Astrofriend's homepage

Advertisement / Annons:

Valid CSS!

Alla sidor skall nu vara validerade

Information Kakor (Cookies)

Navigation

Advertisement /
Annons:

Twitter @AstrofriendLars

Follow Astrofriend

Tutorial News

Anna Jonsson:
Svarta Hål


Innehåll:

  1. Introduktion av Lars
  2. Uppsats: Svarta Hål
  3. Länklista

1: Introduktion av Lars

Anna Jonsson är dotter till min gamla arbetskamrat som precis som jag heter Lars. Det är långt mellan vi träffas men vi har kontakt per telefon desto oftare. Jag har genom Lars förstått att hans dotter Anna blivit mycket intresserad av astronomi på senare år. Hon studerar och läser om astronomi, målar tavlor med astronomiska motiv och har nu gjort ett specialarbete genom skolan där hon skrivit en uppsats om svarta hål.

Jag blev mycket imponerad när jag fick läsa igenom uppsatsen, inte gjorde jag något liknande när jag var i den åldern, inte på långa vägar. Här delar Anna med sig av sin uppsats så vi alla kan få läsa den.

Go Back to content

2: Uppsats:

Svarta Hål

Svarta hål, finns de? Inte förrän 2016 fann man bevis på att svarta hål verkligen finns men hur skapas de? Vad händer om man sugs in i ett svart hål? Kan de upphöra? Och finns det något på andra sidan av det svarta hålet?

När man var liten frågade man kanske sina föräldrar att: om månen roterar runt jorden, och om jorden roterar runt solen och solen roterar runt vintergatan, vad roterar då vintergatan runt om?

Redan 1783 funderade prästen John Mitchell på om ett kompakt objekt av mörk materia som var så koncentrerad och så tung att inte ens ljus kunde ta sig ur det kompakta objektet. Det kallas numera för ett svart hål. 1916 offentliggjorde Albert Einstein sin relativitetsteori om svarta hål. Men det var inte förrän 2016 som svarta hål verkligen kunde bevisas, när forskare (tre fysiker Rainer Weiss, Barry C Barish och Kip S Thorne belönas med Nobelpriset i Fysik för detta) lyckades upptäcka gravitationsvågor (som Einstein förklarat i sin relativitetsteori) som man anser kommer från när två svarta hål kolliderade 1,3 miljarder ljusår bort ifrån oss. Men det finns fortfarande mycket som man inte vet om svarta hål.

Svarta hål skapas hela tiden, varje dag, överallt slumpvis över hela universum. Svarta hål uppstår när en enormt stor och tung stjärna som måste vara mycket större än våra närmaste stjärnor och solen, kollapsar (dör) inåt av sin egen tyngd. Det som händer inne i stjärnan är att massan dras ihop och koncentreras (kläms ihop) så mycket att den tillslut imploderar. Det är som att ta solen och trycker ihop den så att den får en diameter på bara några kilometer. Massan blir otroligt tung och gravitationen blir därför enormt hög. Då bildas det ett litet svart hål i mitten utav stjärnan. Sedan äter det kompakta objektet stjärnan inifrån tills det sker en gigantisk explosion. Det svarta hålet suger in resterna från stjärnan och fortsätter suga in allt som kommer i närheten av den. På så sätt växer det sig större

Eftersom man vet så lite om svarta hål så finns det inget bevis än så länge på att om svarta hål kan upphöra eller om de bara fortsätter att suga allt i deras väg. Svarta hål kanske är tillslut universums undergång. Nu har Stephen Hawking som är fysiker och forskare kommit fram till att svarta hål verkar kunna läcka ut strålning och därför så småningom krympa och försvinna. Han anser att de kanske inte är svarta längre utan mera gråa.

Det svåraste att veta är hur ett svart hål ser ut eftersom man inte kan se det för att inget ljus kan komma ut från ett svart hål. Men man kan ana lite hur det ser ut om man tittar på andra stjärnor när de passera bakom ett svart hål. Om man skulle vara bredvid det svarta hålet så är det lite som att bli omgiven av ett becksvart mörker. Dock kan man upptäcka gravitationsvågor från ett långt borta. Stephen Hawking ansåg att ett svart hål är fyrdimensionellt, eftersom tiden (rummet) kröks inne i ett svart hål.

Det finns antagligen ett svart hål i mitten av varje galax. Det finns ett svart hål i vår galax centrum med namnet Sgr A som man upptäckte redan 2002 utav att en stjärna, S2 roterade annorlunda än vad den skulle göra. Det svarta hålet är ungefär 4 miljoner gånger så stort som vår sol. Eftersom man inte kan se ett svart hål undrar man säkert hur man vet att de finns. Jo, man kan se olika stjärnors omloppsbanor som ändrar sig och nästan åker in i samma punkt och den där punkten är var ett svart hål kan vara. Men eftersom det inte finns några svarta hål i närheten av oss och vi måste leta otroligt långt bort så är det väldigt svårt att se var de är. Nu har man i alla fall skickat ut satelliter som ska försöka uppfatta de svarta hålens gravitationsvågor. Projektet kallas för LISA-uppdraget och är ett samarbete mellan ESA och Nasa. För två år sedan (2015) sköts en satellit upp runt jordens omloppsbana för att mäta gravitationsvågorna mellan jorden och solen och för att testa så att tekniken som man har byggt fungerar. Om det fungerar ska man sedan år 2034 skicka upp tre satelliter som ska placeras som en triangel med 5 km avstånd mellan varandra för att sedan upptäcka gravitationsvågorna av ett eller flera svarta hål.

Anna Jonsson: Kosmos

På jorden har man redan mätt gravitationsvågor men det är svårt. Man måste använda laser och upptäcka förändringar på atomnivå. Ingen vet exakt vad som skulle hända om man skulle sugas in i ett svart hål, det finns massor av teorier. Först måste man passera händelsehorisonten. Det är som en osynlig gräns runt omkring det svarta hålet. På ena sidan kan man med viss kraft klara sig undan svarta hålet. På andra sidan är det omöjligt att komma ut igen från det svarta hålet om inte man är snabbare än ljusets hastighet (som man hittills inte kan vara). Avståndet från svarta hålet till händelsehorisonten beror på det svarta hålets tyngdkraft. Ju starkare gravitation desto längre bort finns händelsehorisonten. Man har inte heller kunnat se längre bort vad som finns bakom händelsehorisonten eftersom inget ljus har lyckats kommit tillbaka.

Efter att man har passerat händelsehorisonten kommer man säkerligen uppfatta tiden väldigt konstig eftersom den saktas ner fort och utanför händelsehorisonten skulle tiden öka mer och mer ju närmare du kommer mot det svarta hålet. Man vet inte riktigt hur man skulle dö, man skulle p.g.a. den starka gravitationen töjas ut först och sedan slitas sönder på mitten. Sedan skulle de delarna slitas i två delar o.s.v. tills man bara var några smulor. En annan teori är att man skulle smältas p.g.a. den extremt höga värmen.

Den stora frågan är vart leder hålet? Vissa anser att ett svart hål är som en tunnel i universum som kanske leder till andra galaxer, universum eller dimensioner. Det finns hur många teorier om svarta hål som helst. Några anser att svarta hål i galaxers mitt är som en motor för att få hela galaxen att snurra. Andra anser att Big Bang var ett enormt svart hål och att vi redan har sugits in i ett svart hål som vi nu är i.

Go Back to content

3: Länklista:

Av Anna Jonsson

Bild och text (C) Copyright Anna Jonsson 2017

Vi får tacka Anna för den spännande uppsatsen om Svarta Hål, Lars

Go Back to content

Go Back

Advertisement / Annons: