Astrofriend's homepage

www.astrofriend.eu
Share: Twitter Reddit Facebook Gmail Gmail Email
Search Astrofriend's homepage:

Valid CSS!

Alla sidor skall nu vara validerade

Information Kakor (Cookies)

Navigation

Advertisement /
Annons:

Advertisement / Annons:

Stockholm promenad, 2023:
Sankt Eriksplan - Vanadislunden


Innehåll:

Olika platser vi besöker mellan Sankt Eriksplan - Vanadislunden:

  1. Sankt Eriksplan
  2. Rörstrands Slott
  3. Karlberg
  4. Röda Bergen
  5. Tre Liljor
  6. Norra Tullhusen
  7. Vanadislunden
Röda Bergen, Stockholm 2023
Röda Bergen

Karta som översikt hur vi går i stora drag, med alla små avstickare vi gör kanske promenaden blev 7 km.

Stockholmskällans kartor som man kan välja tidsperiod på är till stor hjälp om man vill följa historien och Stockholms utveckling.


2, Rörstrands Slott:

Nu när vi alla är samlade skall vi besöka ett slott, inte Karlbergs slott som man kanske tänker på först utan Rörstrands slott. Det brukar ibland beskrivas som Sveriges minsta slott. Det ligger på Bråvallagatan bakom Filadelfiakyrkan.


En promenad i historiens tecken från Sankt Eriksplan till Vanadislunden, Stockholm 2023

Det ser inte riktigt ut som ett slott man är van att se. Det är den gula byggnaden, fram till 1920 hade slottet två flyglar som sträckte sig ut åt höger. Det var när kyrkan byggdes som flyglarna revs, den vita byggnaden till höger.


En promenad i historiens tecken från Sankt Eriksplan till Vanadislunden, Stockholm 2023

Byggnaden ger mer intryck av att vara ett bostadshus. Slottet låg på Mårten Wewitzers ägor i början av 1600-talet. Han var själv född i Pommern. Ägorna sträckte sig ned Karlbergskanalen.


En promenad i historiens tecken från Sankt Eriksplan till Vanadislunden, Stockholm 2023

Längre ned i backen, jag ser en ung dam sittandes i fönstret. Tänker att hon kanske har något att berätta om slottet. Jag går fram till henne och frågar. Hon berättar att hon studerar teologi här och hon berättar också att det inte går att göra något besök här. Antagligen är det inte något kvar av inredningen från slottet idag.


En promenad i historiens tecken från Sankt Eriksplan till Vanadislunden, Stockholm 2023

Ankarslutarna i väggen skvallrar om byggnadens ålder, skall vara 1600-tal. Ankarslutarna går in i golvstockarna och stadgar upp väggarna.


En promenad i historiens tecken från Sankt Eriksplan till Vanadislunden, Stockholm 2023

Här vid gaveln finns en portal som man kan gå igenom. Vi går in här för att se om det finns fler synliga delar av slottet. Det är Lewi Pethrus gränd.


En promenad i historiens tecken från Sankt Eriksplan till Vanadislunden, Stockholm 2023

Jo faktiskt syns här slottets framsida, tidigare har byggnaden fortsatt ut i en flygel där den vita byggnaden står idag.


En promenad i historiens tecken från Sankt Eriksplan till Vanadislunden, Stockholm 2023

Går tillbaka ut genom portalen till Bråvallagatan igen. Studerar de vackra husen mittemot slottet.


En promenad i historiens tecken från Sankt Eriksplan till Vanadislunden, Stockholm 2023

Åt andra hållet går gatan ned till järnvägen och Karlbergskanalen.


En promenad i historiens tecken från Sankt Eriksplan till Vanadislunden, Stockholm 2023

Åter in i gränden och undersöker vart den leder.


En promenad i historiens tecken från Sankt Eriksplan till Vanadislunden, Stockholm 2023

Den leder ut till Birkagatan, till vänster ned till järnvägen och kanalen.


En promenad i historiens tecken från Sankt Eriksplan till Vanadislunden, Stockholm 2023

Till höger kommer man till den korsande Karlbergsvägen. Karlbergsvägen var den väg man förr i tiden tog för att komma till Karlbergs Slott som ligger till vänster.


En promenad i historiens tecken från Sankt Eriksplan till Vanadislunden, Stockholm 2023

Vi går nu ned till Norrbackagatan som går längs med järnvägen. Vi står här på den gatan och ser upp mot Bråvallagatan där Rörstrands slott ligger mot slutet av gatan på vänster sida.


En promenad i historiens tecken från Sankt Eriksplan till Vanadislunden, Stockholm 2023

Fortsätter längs Norrbackagatan i riktning mot Karlbergs station. Studerar en vacker port.


En promenad i historiens tecken från Sankt Eriksplan till Vanadislunden, Stockholm 2023

Här passerar vi Robert Almströmsgatan när vi går vidare på Norrbackagatan. Husen har små gräsplättar framför sig. En lyx som moderna byggnader inte har, de drar byggnadenerna ända ut till gatan idag för att utnyttja tomtarean maximalt.

Go Back to content

Go Back
Till sida 3

Advertisement / Annons: