Astrofriend's homepage

Advertisement / Annons:

Valid CSS!

Alla sidor skall nu vara validerade

Information Kakor (Cookies)

Navigation

Advertisement /
Annons:

----- Annons -----

Rese och astronomi föredrag


Resa:

En reseberättelse från en 11 dagar lång biltur i Skottland

För mer info: Skottland

Astronomi:

Astrografen i Saltsjöbaden, ett teleobjektiv för stjärnstudier.

För mer info: Astrografen i Saltsjöbaden

(blir kanske klart sommaren 2017)
Astrograf

Utflyktsmål, astronomi:

Dellen, en 90 miljoner år gammal krater i Sverige

För mer info: Kratern Dellen

(blir kanske klart sommaren 2017)
Kratern Dellen

Prislista/villkor anm. längd ca Pris exkl. moms
Lämplig tid kan vara på vardagar på eftermiddag, men andra tider går att diskutera.      
       
Lars Karlsson,Contact:      
       
Priser och villkor      
Skottland reseberättelse Bildvisning med berättelse 75 min 1600kr/tillfälle
Dellen, en unik krater i Sverige Bildvisning med berättelse 45 min 1200kr/tillfälle
Astrografen i Saltsjöbaden Bildvisning med berättelse 75 min 1600kr/tillfälle
Aktie/Investerar föredrag Fundamental analys 45 min 2000kr/tillfälle
       
Upp till 30 deltagare per tillfälle, deltar fler begär offert.      
       
Resekostnad: Inom 5km räknat från Hagsätra i Stockholm, ej city:     120kr
För längre avstånd upp till 150km: Pris restillfälle   reslängd: 5:00kr/km, restid: 150kr/timme
För resor över 150km,     begär offert
Där så förekommer tillkommer trängselavgift, parkeringskostnad, färjeavgift och liknande.      
       
Priserna är exklusive moms.      
       
Prislistan gäller till och med 2017-06-30      
       

Presentation sker i er lokal och på er utrustning, projektor eller storbilds TV och dator. Jag har presentationen på USB minne och den är normalt i filformatet PDF. Är det osäkert om det fungerar försöker vi göra ett test innan.


Go Back

Advertisement / Annons: