Astrofriend's homepage

Advertisement / Annons:

Valid CSS!

Alla sidor skall nu vara validerade

Information Kakor (Cookies)

Navigation

Advertisement /
Annons:

Ekonomi Nyheter

Syntetiskt bränsle


Information om syntetiska bränslen

Här har jag samlat några länkar för dig som vill läsa på djupare om syntetiskt framställt bränsle, här syftar jag på i första hand bränslen i flytande form, kol-väte föreningar. Enklast att framställa är Metanol, kemisk formel: CH3OH. Bränslet är inte bara begränsat till bilar utan kan användas till mycket annat som energi källa

Flytande bränsle har vi redan infra struktur för att hantera. Vätgas är annars enklare att framställa men svårare att lagra, högtrycks tankar eller kraftig nedkylning krävs.

Förenklat går det till så här:
Man tar koldioxid, CO2 från atmosfären eller är löst i havsvattnet samt spjälkar vatten, H2O i väte och syre. Man tar kolet "C" från koldioxiden och vätet "H" från vattnet och får kol-väteföreningar som kan användas som bränsle. Restprodukten blir syre "O2". Processen kräver tillförsel av energi, ungefär som man laddar ett batteri. Vid förbränning bildas koldioxid som går ut i atmosfären och vatten. Nu är det dock ett slutet förlopp eftersom vi tog in motsvarande mängd koldioxid när vi framställde bränslet. Alltså inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären.

Amerikanska marinen framställer på försök jet bränslen till sina flygplan på hangarfartygen enligt ovanstående förfarande. Som energikälla för detta använder de kärnreaktorn som redan finns ombord för att driva fram fartyget. De slipper också den dyra transporten av flygbränslet ut till fatygen vilket sparar pengar och miljö. Enligt artikeln nedan uppskattar man kostnaden till drygt 10kr litern (6$ per Gallon) och den förväntas gå ned kraftigt de kommande åren allteftersom tekniken utvecklas.

Med denna teknik skulle vår fordonsflotta helt plötsligt vara  koldioxid neutral. Kostnaderna är inte avskräckande och vi i Sverige har ren energi att tillgå vad gäller koldioxidutsläpp. Den här tekniken blir samtidigt en möjlighet för vindkraften att sälja sin energi till ett bättre pris då topparna kan användas för att framställa bränsle. Mycket intressant teknik att följa!

En energi källa som inte släpper ut CO2 krävs ju naturligtvis, vindkraft, solel eller som i exemplet ovan kärnkraft, den senare har ju en del andra problem.

Länkar om syntetiska bränslen:

Bil miljö
Rubrik Ämne Länk Källa Datum

Carbon neutral fuel

Syntetiskt Bränsle

Carbon neutral fuel, Wiki

Wikipedia

-

Fischer-Tropsch process

Syntetiskt Bränsle

Fischer-Tropsch process, Wiki

Wikipedia

-

Methanol

Syntetiskt Bränsle

Methanol, Wiki

Wikipedia

-

Chalmers gör metanol av solljus

Syntetiskt Bränsle

Chalmers gör metanol av solljus, NyTeknik

NyTeknik

-

CO2 Hydrogenation to Methanol

Syntetiskt Bränsle

CO2 Hydrogenation to Methanol, Youtube

Youtube

-

Methanol Challenges Hydrogen

Bränsle

Methanol Challenges Hydrogen, New Scientist

New Scientist

-


Metanol framställning

Här samlar jag företag eller liknande som är mer eller mindre berörda av denna teknik.

Rubrik Ämne Länk Källa Notering

Metanol

Framställning

Värmlandsmetanol

Värmlandsmetanol

Förgasning

Go Back