Astrofriend's homepage

Advertisement / Annons:

Valid CSS!

Alla sidor skall nu vara validerade

Information Kakor (Cookies)

Navigation

Advertisement /
Annons:

Travel News

Aktie:
Information och analys


Ekonomi/Teknik/Aktie information

För att göra bra aktie investeringar krävs information. Med dagens teknik med internet är det enormt hav av information att gräva i.

Här är några exempel på informations källor:

Kalkylator
Område Ämne Länk

Ekonomi

Nyheter

Dagens Industri

Dagens Industri

Ekonomi

Nyheter, Analys

Yahoo Finance

Yahoo Finance

Ekonomi

Nyheter

Affärs Världen

Affärs Världen

Aktie

Nyheter Analyser

Placera.Nu

Placera.Nu

Aktie

Information

Remium Introduce

Remium Introduce

Teknik

Nyheter

NyTeknik

NyTeknik

Ekonomi

TV Nyheter

EFN TV

EFN

Påverkande faktorer

Ränta, Guld osv:
Något som överlag styr hur en aktie värderas är alternativ placeringar. Oftast ränta eller guld som man jämför avkastningen med. Som bekant har vi en unik situation idag (2017) då vi i princip kan låna pengar gratis. Har medfört att ett alternativ till aktie placeringar har bortfalit och folk jagat högutdelande aktier. Om trenden med låga räntor vänder mot mer normala nivåer som vi är vana vid historiskt kommer sannolikt värderingen av aktier för att inte tala om fastigheter i städer falla drastiskt.

Valutan:
Den svenska kronans värdering på verkar både import och export. Ganska svårt att bedömma, men kan kanske betraktas som svag i dagsläget (Maj 2017), 8.8kr relativt Dollar och 9.6kr relativt Euro. Känns i semesterkassan om inte annat.

Graf ned

Teknisk och Fundamental analys

För aktie analys finns det två huvud inriktningar. Teknisk analys samt Fundamental analys.

Teknisk analys:
En akties värde styrs mycket av känslor på hur nyheter mottages, kan yttra sig på hur trender skapas och värderingar går i vågor. Allt detta försöker man analysera i teknisk analys. Tidsperspektivet här är kanske från dagar till år.

Fundamental analys:
Här analyseras historiska data som försäljning, vinst, utdelning och vinstmultipplar. För stabila lite tråkiga företag bör detta fungera ganska bra. Tidsperspektivet här är längre placeringar som sträcker sig över flera år.

Fördjupad läsning:

Graf upp
Område Ämne Länk

Aktie Analys

Teknisk Analys

Teknisk Analys, Wiki

Teknisk Analys

Aktie Analys

Fundamental Analys

Fundamental Analys, Wiki

Fundamental Analys

Exempel på mina egna fundamentala analyser:


Analys verktyg

Under de alla år jag investerat i aktier har jag använt flera verktyg, från Excel ark till mer specialiserade. När jag söker efter olika aktie analys program idag verkar de alla som jag använt vara borta utom ett.

I listan nedan är det bara Hitta Kursvinnare jag har erfarenhet av och det program jag använder idag. För övriga program, undersök noga att de dels går att använda på svenska marknaden och passar dina behov.

Aktie analys program:

Verktyg
Område Ämne Länk

Verktyg

Aktie Analys

Hitta Kursvinnare

Hitta Kursvinnare

Verktyg

Aktie Analys

Profitexia

Profitexia

Verktyg

Aktie Analys

ProRealTime

ProRealTime

Verktyg

Aktie Analys

Vikingen

Vikingen
Go Back

Advertisement / Annons: